AAA
AAA

2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODAPowrót


Projekt skierowany jest do osób zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania przez katastrofy naturalne lub konflikt i dotkniętych niedożywieniem. W ramach projektu zapewniamy czystą i bezpieczną do spożycia wodę oraz godne warunki sanitarne i artykuły higieniczne.

Działania obejmują zapewnienie dostępu do wody poprzez naprawę 35 studni. Zapewnimy także części zamienne i przeszkolimy mieszkańców, aby byli w stanie sami dokonać niezbędnych napraw oraz sprawdzić jakość wody. Dokładne położenie ujęć wody jest konsultowane z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami, aby zapewnić wszystkim jej członkom dogodny dostęp do wody. W ramach projektu naprawimy także 2 istniejące systemy zapewniania wody, obejmujące pompy zasilane energią słoneczną, wieżowe zbiorniki wodne i punkty pobierania wody.

Odpowiadamy również na problem groźnych dla życia i zdrowia chorób, do których przyczyniają się nieodpowiednie warunki sanitarne. Projekt obejmuje budowę publicznych latryn w 6 lokalizacjach i przeszkolenie mieszkańców w zakresie stawiania latryn. Osobom tym zostaną przekazane odpowiednie narzędzia, dzięki czemu powstanie 120 przydomowych toalet. Naprawimy też i zbudujemy latryny centrach dożywiania. Podczas projektowania przyszłych sanitariatów bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo kobiet oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku.

W ramach promocji higieny przeszkolimy 30 lokalnych promotorów higieny, którzy będą informować mieszkańców na temat podstawowych zasad higienicznych, ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą wodną i COVID-19 itp. Dzięki temu informacje te dotrą do 30 tys. osób. Ponadto 2728 kobiet, których dzieci zostały zarejestrowane w centrach walki z niedożywieniem, otrzyma pomoc nieżywnościową, w tym wiadra, mydło czy tabletki do uzdatniania wody.
Wsparciem zostaną objęci uchodźcy wewnętrzni i przyjmujące ich społeczności, jak również osoby powracające na miejsce zamieszkania (tzw. returnees).

Pomoc otrzyma łącznie 30 tys. osób.
Czas trwania projektu: 19.04.2021 – 18.09.2021 r.
Lokalizacja: hrabstwo Akobo – Jonglei, Sudan Południowy
Donator: Unicef

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.