pl
AAA
pl
AAA

2021 – UKRAINA – POMOC PSYCHOSPOŁECZNAPowrót


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu usług socjalnych na terenach objętych konfliktem we Wschodniej Ukrainie
poprzez zwiększenie dostępu do opieki społecznej i psychologicznej oraz rozwijanie umiejętności pracowników socjalnych z lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Rehabilitacyjnych, placówek neuropsychologicznych oraz dla osób starszych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników socjalnych z tematów takich jak zarządzanie stresem, specyficzne aspekty psychologii różnych grup wiekowych, conflict-sensitivity, etyka i mediacja podczas świadczenia usług socjalnych, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zarządzanie konfliktam. Projekt koncentruje się na zmniejszaniu wypalenia zawodowego pracowników socjalnych, ich stresu i wyczerpania. Wsparcie prawne umożliwi im radzenie sobie ze stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi usług socjalnych. Aby poprawić dostęp do usług psychologicznych, PAH przeszkoli pracowników socjalnych również w zakresie samopomocy psychologicznej, by Ci mogli tę wiedzę przekazywać odbiorcom swoich usług.

Z projektu skorzysta bezpośrednio: 370 pracowników socjalnych
i pośrednio: 6276 osób najbardziej wrażliwych, korzystających ze wsparcia instytucji.

Lokalizacja: Obwód Doniecki
Źródło finansowania: Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 31.12.2021 r.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.