AAA
AAA

2022/2023 – SOMALIA – WODA, OGRANICZANIE RYZYKA KATASTROFPowrót

Po raz pierwszy od lat 80. w Rogu Afryki trzy pory suche wystąpiły jedna po drugiej, co spowodowało najtragiczniejszą, wywołaną przez klimat, klęskę od lat. Somalia, której aż 80% terytorium objęte jest suszą, doświadczyła tego najpoważniej. Tragiczną sytuację dodatkowo pogorszyła inwazja szarańczy i pandemia Covid-19. W efekcie wiele rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania w poszukiwaniu wody, żywności i pastwisk dla zwierząt hodowlanych.

Działania w projekcie skierowane są do społeczności wiejskich i osób wewnętrznie przemieszczonych, którym PAH zapewnia natychmiastowy dostęp do wody oraz infrastruktury wodno-sanitarnej. Naprawiamy istniejące ujęcia wodne, a także budujemy nowe. Wspólnie z naszym partnerem zapewnimy dostęp do bezpiecznej wody dla blisko 20 tysięcy osób. PAH będzie przeprowadzać także comiesięczne kontrole jakości wody, aby była ona bezpieczna do spożycia. Budujemy i naprawiamy także latryny, dbając przy tym, aby były one odporne na powodzie. Chcemy, by pomoc docierała również do osób z niepełnosprawnościami, dlatego szkolimy inne organizacje z inkluzywności pomocy humanitarnej. Prowadzimy także kampanie uświadamiające na temat higieny, skierowane do osób dotkniętych kryzysem, w szczególności do matek, ponieważ to one zwykle zajmują się utrzymaniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci. Ponadto około 12 tysięcy osób otrzyma od nas zestawy higieniczne.

Projekt realizujemy w regionach Galmudug i Hir-Shabelle w południowo-środkowej części kraju, które narażone są na powodzie i susze, oraz dotknięte są skutkami konfliktu zbrojnego. W Środkowym Shabelle powodzie zdarzają się nawet raz do roku. Aby ograniczyć skutki katastrof naturalnych, przeprowadzimy szkolenie, w ramach którego stworzone zostaną scenariusze postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Łącznie ponad 31 tysięcy osób skorzysta z pomocy wodno-sanitarnej, a 12 tysięcy skorzysta z działań dotyczących ograniczania ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi.

Czas trwania projektu: 1.05.2022 – 30.04.2023 r.
Lokalizacja: Hiraan i Środkowy Shabelle w stanie Hirshabelle, Galgadud w stanie Galmudug oraz Banaadir i Mogadiszu w stanie Banaadir, Somalia.
Donator: ECHO
Partner: Mercy-USA for Aid and Development

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.