AAA
AAA

2022/2023 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/POMOC RZECZOWA IIPowrót

 

Mieszkańcy Sudanu Południowego narażeni są na wielopłaszczyznowe wyzwania związane z zagrożeniami klimatycznymi, epidemiami, niskim poziomem bezpieczeństwa i utratą środków do życia. Tragiczną sytuację dodatkowo pogarszają powodzie, które pustoszą Sudan Południowy już czwarty rok z rzędu. W efekcie wiele rodzin jest zmuszanych do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania w poszukiwaniu wody, żywności i pastwisk dla zwierząt hodowlanych. 

Działania w projekcie skierowane są do 20 000 osób wewnętrznie przemieszczonych, społeczności przyjmujących oraz osób powracających, którym PAH zapewni natychmiastowy dostęp do wody i sanitariatów. W ramach projektu naprawimy 40 istniejących ujęć wody, zbudujemy latryny, dbając o to, aby były one odporne na powodzie. Przekażemy także zestawy menstruacyjne 1200 kobietom i dziewczętom. W ramach projektu działać będzie też nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego (Emergency Response Team, ERT), który zapewni natychmiastową pomoc humanitarną.  

Poza dostarczeniem rozwiązań wodno-sanitarnych PAH zapewni także dostęp do ratujących życie artykułów nieżywnościowych służących do zapewnienia odpowiedniego schronienia dla 10 758 osób oraz pomoc finansową (Multi Purpose Cash Assistance, MPCA) dla 6455 osób

Czas trwania projektu: 15.10.2022 – 14.09.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwa Fangak i Canal Pigi, stan Jonglei; hrabstwo Pibor, Greater Pibor Administrative Area – Sudan Południowy 
Donator: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF) / OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.