AAA
AAA

2022/2023 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/POMOC RZECZOWAPowrót


Sudan Południowy został w ostatnich latach dotknięty największymi od 60 lat powodziami. Te katastrofy naturalne wpłynęły w tym roku na życie niemal miliona osób. Jednym z regionów, w którym powodzie wyrządziły największe szkody, jest stan Jonglei i to właśnie tam PAH rozpoczyna nowy, kompleksowy projekt wsparcia, obejmujący zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody, przekazanie pomocy nieżywnościowej, jak i poprawę jakości usług edukacyjnych.
 

Nasze działania obejmą budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej, m.in. wywiercenie 7 nowych studni, wyremontowanie 18 istniejących ujęć wody, zapewniając tym samym dostęp do czystej wody 12 500 osobom. W ramach projektu wybudujemy także nowe latryny, przeprowadzimy działania promujące higienę oraz przekażemy zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej.

Ponadto dostarczymy pakiety z pomocą nieżywnościową, które trafią do 14 760 osób wewnętrznie przemieszczonych i uchodźów powracających do Sudanu Południowego. Zapewnimy ochronę dla osób szczególnie narażonych na przemoc ze względu na płeć i wiek.

Kryzys humanitarny utrudnia edukację większości dzieci w tym kraju. PAH poprawi jakość usług edukacyjnych, tworząc w szkołach infrastrukturę dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Stworzymy 8 bezpiecznych przestrzeni do nauki, wyposażonych w latryny, punkty czerpania wody i materiały edukacyjne. Przeszkolimy nauczycieli, by poprawić jakość nauczania. Przeprowadzimy także kampanię, aby zachęcić dzieci i rodziców do ponownego podjęcia nauki.

Łącznie pomoc otrzyma 30 000 osób
Czas trwania projektu: 15.10.2022 – 14.09.2023 r.
Lokalizacja: Canal Pigi, stan Jonglei, Sudan Południowy 
Donator: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF) / OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.