AAA
AAA

2022 – JEMEN – POMOC MEDYCZNAPowrót


Projekt ma na celu rozszerzenie dostępu do ratującej życie podstawowej opieki medycznej
w zasięgu terytorialnym szpitala w Rasad w południowym Jemenie, jak również zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej dla kobiet i dziewcząt.

W ramach II modułu projektu uruchomione zostaną dwie mobilne kliniki medyczne, dzięki którym pomoc dotrze do osób mieszkających w trudno dostępnych i daleko położonych miejscowościach. Wsparcie otrzyma również sam szpital w Rasad poprzez dostarczenie urządzeń medycznych, artykułów higienicznych, leków, środków higieny i ochrony osobistej oraz niemedycznych artykułów użytkowych, niezbędnych do funkcjonowania placówki. Projekt zapewni też dodatkowe dofinansowanie dla wynagrodzeń zespołu medycznego, a także pokryje część kosztów operacyjnych związanych z działalnością szpitala.

Dodatkowo na terenie szpitala otwarty zostanie oddział ginekologiczno-położniczy. Stworzona zostanie również sieć lokalnych położnych, działających na obszarze terytorialnym placówki. Ośrodek zdrowia wprowadzi w życie system skierowań dla kobiet oraz dziewcząt w ciąży, jak i ogólny system referencyjny dla wszystkich oddziałów szpitala. Przeprowadzone zostaną też dodatkowe szkolenia personelu zwiększające kompetencje zespołu, aby zapewnić bezpieczeńctwo podczas porodu kobietom i dziewczętom.

W efekcie pomoc obejmie łącznie ok. 123 000 osób.

Projekt realizowany jest we współpracy z Caritas Polska. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.