AAA
AAA

2022/2023 – JEMEN – POMOC WIELOSEKTOROWAPowrót


Dostarczenie wielosektorowej pomocy humanitarnej (sektory wody i sanitariatów, schronienia, zdrowia oraz zarządzania obozami dla przesiedlonych) dla 16 369 osób w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych Al Arsh, Ereq Al Jalal, Al Akrameh i Almurraf, zlokalizowanych w prowincji
Ma’rib. 

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację mieszkańców Jemenu, szczególnie związaną z eskalacją działań wojennych w sąsiednich prowincjach oraz prowincji Ma’rib, w 2022 roku wsparciem PAH objętych zostanie 16 369 osób wewnętrznie przesiedlonych.

W ramach planowanych działań PAH wyposaży dwie kliniki w Al Khasha’a i Al Phadi w podstawowe i ratujące życie zasoby oraz sprzęt medyczny, w tym urządzenia, artykuły higieniczne, leki oraz środki higieny i ochrony osobistej, oraz niemedyczne artykuły użytkowe, niezbędne do funkcjonowania placówek. Projekt zapewni także dodatkowe wsparcie dla wynagrodzeń zespołu medycznego.

Oprócz tego przeprowadzone zostaną działania w czterech obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, obejmujące dostawę wody, dystrybucję zestawów higienicznych, budowę latryn oraz naprawę sieci wodociągowej łączącej obóz Al Arsh z najbliższym ujęciem wody.

W czterech obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych – Ereq Al Jalal, Al Arsh, Al Akrameh i Almurraf – Polska Akcja Humanitarna będzie pełniła rolę koordynującą, między innymi poprzez prowadzenie rejestrów ich mieszkańców w celu dostosowania działań humanitarnych do aktualnych potrzeb. Dzięki temu obecne i przyszłe projekty pomocowe będą jeszcze skuteczniejsze. Dodatkowe działania będą związane z zapewnieniem schronienia dla nowo przybywających rodzin poprzez koordynowanie napraw, dystrybucję materiałów pierwszej potrzeby (w tym kocy termalnych, materacy), przedmiotów użytku codziennego (w tym przenośnych kuchenek, lamp solarnych) oraz zestawów do budowy schronień tymczasowych i ich rozbudowy.

Projekt jest finansowany ze środków YHF Yemen Humanitarian Fund (YHF) i realizowany wspólnie z lokalnym partnerem, NFDHR – National Foundation for Development and Humanitarian Response.

Czas trwania projektu: 1.01. 2022 r. – 28.02.2023 r.
Lokalizacja: prowincja Ma’rib, Al Ashraf, Aal Jalal, i Aal Shabwan
Donator: YHF Yemen Humanitarian Fund

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.