AAA
AAA

2022 – SOMALIA – WODAPowrót


Projekt obejmuje zapewnienie dostępu do wody i sanitariatów dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu Galgaduud w Somalii. W ramach działań projektowych wspartych zostanie 940 rodzin na obszarach wiejskich,
w szczególności osoby wewnętrznie przemieszczone.

Galmuduug należy do regionów Somalii, które najpoważniej zostały dotnięte skutkami suszy. Brak dostępu do wody znacząco zwiększył występowanie chorób wśród ludności, jak również zwierząt gospodarskich. Mieszkańcy tego regionu cierpią na choroby takie jak cholera, czy ostra biegunka, a niewystarczający dostęp do infrastruktury wodno-sanitarnej dodatkowo pogarsza sytuację. Najbardziej dotnięte są osoby wewnętrznie przemieszczone, zamieszkujące w przepełnionych miejscach.

Mieszkańcy dotkniętego suszą obszaru w dystrykcie Adado uzyskają tymczasowy dostęp do awaryjnego źródła wody dzięki beczkowozom. W ten sposób pomoc otrzyma 940 rodzin w trudno dostępnych wsiach. Ponadto wywiercona zostanie studnia we wsi Habasley, a we wsiach Wad-gilinsorm, Dhagah-dheer oraz Hero-lo’ad odbudujemy infrastrukturę wodną. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają stały dostęp do bezpiecznej do spożycia wody. Studnie zostaną rozmieszczone w punktach, w których od lat dochodzi do suszy.

Tam, gdzie mieszkają osoby wewnętrznie przemieszczone, zainstalowane zostaną również urządzenia sanitarne – 76 latryn oraz kolejnych 14 latryn specjalnie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana przez PAH infrastruktura sanitarna będzie również dostosowana do wymogów kulturowych i zagwarantuje bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Co więcej, zorganizowane zostaną szkolenia z promocji higieny, w których udział weźmie 20 osób z lokalnej społeczności, a 500 rodzin otrzyma pakiety higieniczne. Ponadto przeszkolone zostaną komitety wodno-sanitarne, a jakość wody będzie stale monitorowana. Pośrednim celem działań będzie również przeciwdziałanie przemieszczeniom ludności ze względu na susze.

W efekcie tych działań pomoc uzyska ponad 36 800 osób, w tym osoby wewnętrznie przesiedlone, jak i mieszkańcy wsi w dystrykcie Adado.

Czas trwania projektu: 1.06 – 30.12.2022 r.
Lokalizacja: dystrykt Cadaado, region Galgadud, Somalia
Donator:  Somalia Humanitarian Fund (SHF)/OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.