AAA
AAA

2022 – UKRAINA – POMOC PSYCHOSPOŁECZNAPowrót


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania usług socjalnych na terenach objętych konfliktem we wschodniej Ukrainie
 poprzez zwiększenie dostępu do opieki społecznej i psychologicznej oraz rozwijanie umiejętności pracowników socjalnych z lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Rehabilitacyjnych, placówek neuropsychologicznych oraz dla osób starszych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników socjalnych z tematów takich jak etyka i mediacja podczas świadczenia usług socjalnych oraz zapobieganie lub rozstrzyganie ew. konfliktów. Poprowadzimy sesje samopomocy psychologicznej, które pozwolą na zmniejszanie wypalenia zawodowego i stresu wśród pracowników socjalnych.

Wsparcie prawne umożliwi im radzenie sobie ze stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi usług socjalnych. Aby poprawić dostęp do usług psychologicznych, pracownicy socjalni przeszkoleni przez PAH będą przekazywać wiedzę z zakresu samopomocy psychologicznej osobom, które wspierają na co dzień.

Spośród pracowników socjalnych i działaczy lokalnych utworzymy specjalne grupy, które przeszkolimy w zakresie pisania i składania wniosków o oferowane przez władze lokalne.

Z projektu skorzysta bezpośrednio 370 pracowników socjalnych
i pośrednio 6276 osób  korzystających ze wsparcia instytucji socjalnych we wschodniej Ukrainie.

Czas trwania projektu: 01.01.2022 – 30.09.2022 r.
Lokalizacja:
 Obwód doniecki
Źródło finansowania: Polska Pomoc (MSZ)

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.