pl
AAA
pl
AAA

2023/2024 – UKRAINA – POMOC WIELOSEKTOROWAPowrót

 

W ramach projektu zostaną utworzone cztery nowe centra pomocowe w obwodach mikołajowskim, charkowskim i chersońskim, w których pracownicy PAH będą udzielać wsparcia psychospołecznego osobom starszym, zmagającym się z problemami psychologicznymi i izolacją społeczną. Jednocześnie PAH będzie kontynuowała te same działania we wcześniej otwartych centrach w obwodach kijowskim i dniepropietrowskim.  

PAH przeprowadzi także remonty infrastruktury wodno-sanitarnej w pięciu ośrodkach, w których przebywają osoby wewnętrznie przemieszczone.  

6448 osób otrzyma od nas wsparcie żywnościowe w postaci paczek z produktami zapewniającymi miesięczne zapotrzebowanie. Udzielimy również pomocy gotówkowej odpowiadającej na 3-miesięczne potrzeby, która trafi do 2800 najbardziej potrzebujących osób.  

W okresie zimowym PAH przekaże zestawy ciepłej odzieży dla najbardziej potrzebujących osób przebywających w obwodzie donieckim.  

Uzupełnieniem projektu będzie wsparcie w budowaniu potencjału sześciu lokalnych organizacji pomocowych, którym zapewnimy warsztaty a także długofalowy coaching i konsultacje. To z kolei pozwoli im na aplikowanie o własne granty w przyszłości, aby mogły kontynuować swoje działania pomocowe. 

Łącznie pomoc otrzyma 12 750 osób. 

Czas trwania projektu: 20.08.2023 – 19.08.2024 r. 
Lokalizacja: obwody kijowski, dniepropietrowski, charkowski, chersoński, mikołajowski, odeski, zaporoski, doniecki; Ukraina 
Donator: Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) 

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.