AAA
AAA

konflikty i kataklizmywpłać

POMOC HUMANITARNA

Gdy wybucha konflikt zbrojny lub dochodzi do katastrofy naturalnej, społeczność nie zawsze jest w stanie samodzielnie zareagować na kryzys. Władze państwowe nie mają wystarczających funduszy, ludność dotknięta katastrofą niespodziewanie traci swój dobytek, dostęp do wody i zasoby, z których mogłaby korzystać w kryzysowej sytuacji. Wtedy potrzebna jest pomoc humanitarna.

Ludzie mierzą się z brakiem dostępu do wody, toalet, żywności. Tracą dach nad głową, możliwość pracy, edukacji i rozwoju. Konflikty lub kataklizmy zmuszają ludzi do opuszczenia swoich, dotychczas bezpiecznych, domów i do ucieczki w poszukiwaniu schronienia z dala od zagrożeń. Przesuwające się linie frontu lub niestabilna sytuacja ekonomiczna i społeczna regionu uniemożliwiają bezpieczne osiedlenie się w jednym miejscu. Ceny pożywienia lub wody wzrastają do poziomu nieosiągalnego dla zwykłego człowieka. W strefach trudnodostępnych często nie ma możliwości dostarczenia podstawowych produktów.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Naszym celem jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego. Zasada humanitaryzmu, którą się kierujemy, wskazuje, że ludzkie cierpienie musi spotkać się z reakcją w każdych okolicznościach.

Podejmujemy działania, które pozwolą jak najszybciej zapewnić potrzebującym wodę pitną, jedzenie, dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Skuteczność naszych działań gwarantuje współpraca z lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami humanitarnymi. To usprawnia przepływ informacji i odpowiednią dystrybucję pomocy.

Natychmiastowa odpowiedź na kryzys humanitarny to mi.n. zapewnianie:

  • podstawowego dostępu do wody i higieny (naprawa i budowa punktów poboru wody, dostarczanie wody cysternami, dystrybucja pakietów higienicznych)
  • bezpiecznego schronienia (dystrybucja namiotów, materaców i koców oraz odzieży zimowej, zestawy do budowy schronień tymczasowych)
  • podstawowego dostępu do żywności (pakiety żywnościowe)
  • podstawowej opieki medycznej (leki i wyposażenie szpitalne)

dowiedz się więcej

2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.02.2017 - 31.01.2018. Projekt finansowany ze środków UNICEF.  

W ramach projektu prowadzimy działania z zakresu wsparcia, koordynacji, organizacji aktywności Klastra WASH (woda, sanitariaty, higiena) w stanie Jonglei i całym Sudanie Połdudniowym. PAH zapewnia wsparcie dla innych organizacji, pełni funkcję focal-point. W efekcie pomoc obejmie 225 000 osób.
2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, inne lokalizacje w razie potrzeby, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 01.04.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.  

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85000 osób.
2017 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 31.12.2017. Projekt finansowany ze środków Humanitarian Fund.

W ramach projektu zapewniamy bezpieczną wodę mieszkańcom 53 obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Dowozimy wodę beczkowozami, dostarczamy stalowe zbiorniki na wodę. Budujemy 70 nowych łazienek z ubikacją, umywalką i prysznicem w 9 spontanicznie powstałych obozach. W siedmiu obozach odnawiamy sieć kanalizacyjną. Regularnie sprzątamy i opróżniamy latryny. Zajmujemy się również wywozem śmieci, dostarczamy kosze na śmieci, organizujemy kampanie promujące sprzątanie i kampanie promujące prawidłową higienę. Do tego celu przeszkolonych i zatrudnionych będzie 20 lokalnych promotorów higieny (10 mężczyzn i 10 kobiet). Ponadto dystrybuujemy pakiety higieniczne w liczbie 6845 sztuk.
2017/2018 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018. Projekt finansowany ze środków Norwegian Church Aid (NCA).

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci wodne, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również komponent związany z promocją prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.