AAA
AAA

konflikty i kataklizmywpłać

POMOC HUMANITARNA

Gdy wybucha konflikt zbrojny lub dochodzi do katastrofy naturalnej, społeczność nie zawsze jest w stanie samodzielnie zareagować na kryzys. Władze państwowe nie mają wystarczających funduszy, ludność dotknięta katastrofą niespodziewanie traci swój dobytek, dostęp do wody i zasoby, z których mogłaby korzystać w kryzysowej sytuacji. Wtedy potrzebna jest pomoc humanitarna.

Ludzie mierzą się z brakiem dostępu do wody, toalet, żywności. Tracą dach nad głową, możliwość pracy, edukacji i rozwoju. Konflikty lub kataklizmy zmuszają ludzi do opuszczenia swoich, dotychczas bezpiecznych, domów i do ucieczki w poszukiwaniu schronienia z dala od zagrożeń. Przesuwające się linie frontu lub niestabilna sytuacja ekonomiczna i społeczna regionu uniemożliwiają bezpieczne osiedlenie się w jednym miejscu. Ceny pożywienia lub wody wzrastają do poziomu nieosiągalnego dla zwykłego człowieka. W strefach trudnodostępnych często nie ma możliwości dostarczenia podstawowych produktów.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Naszym celem jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego. Zasada humanitaryzmu, którą się kierujemy, wskazuje, że ludzkie cierpienie musi spotkać się z reakcją w każdych okolicznościach.

Podejmujemy działania, które pozwolą jak najszybciej zapewnić potrzebującym wodę pitną, jedzenie, dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Skuteczność naszych działań gwarantuje współpraca z lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami humanitarnymi. To usprawnia przepływ informacji i odpowiednią dystrybucję pomocy.

Natychmiastowa odpowiedź na kryzys humanitarny to mi.n. zapewnianie:

  • podstawowego dostępu do wody i higieny (naprawa i budowa punktów poboru wody, dostarczanie wody cysternami, dystrybucja pakietów higienicznych)
  • bezpiecznego schronienia (dystrybucja namiotów, materaców i koców oraz odzieży zimowej, zestawy do budowy schronień tymczasowych)
  • podstawowego dostępu do żywności (pakiety żywnościowe)
  • podstawowej opieki medycznej (leki i wyposażenie szpitalne)

dowiedz się więcej

2017/2018 – SYRIA – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.12.2017 – 10.07.2018 Lokalizacja: Południowe Idleb i Północna Hama, Syria DonorHumanitarian Fund

W południowym Idleb i Północnej Hamie wspieramy zarówno osoby wewnętrznie przemieszczone jak i lokalną społeczność. Zapewniamy pomoc rzeczową lub finansową w rozpoczęciu lub przywróceniu inicjatyw zmierzających do produkcji żywności. Zapewnimy 1350 voucherów, po 100 USD każdy, kktóre mogą być przeznaczone na zakup nasion, narzędzi, nawozów, paliwa czy paszy dla zwierząt. Przeprowadzimy szkolenia dotyczące rolnictwa dla 2000 osób. Dodatkowo, dla 50 osób zapewnimy granty w kwotach od 150 do 5000 USD na rozpoczęcie własnych biznesów.
W rezultacie pomoc otrzyma 12000 will osób.
2017/2018 – TURCJA – EDUKACJA

Czas trwania projektu: 15.08.2017 – 04.08.2018 Lokalizacja: Antakya/ Turcja Donor: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W tureckim mieście Antakya wspieramy zarówno syryjskich uchodźców, jak i lokalną społeczność poprzez zwiększanie dostępu do edukacji - zapewniamy wsparcie finansowe i bezpłatny transport do szkół dla dzieci. W rezultacie projektu 200 osób dorosłych uczęszczających na kursy językowe i zawodowe w Publicznym Centrum Edukacji (PEC) otrzyma wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych, a 200 dzieci będzie miało zapewniony codzienny, bezpłatny transport do szkół. Pomocą obejmiemy w sumie 400 osób.
2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, inne lokalizacje w razie potrzeby, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 01.04.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.  

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85000 osób.
2017/2018 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 19.18.2018. Projekt finansowany ze środków Norwegian Church Aid (NCA).

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci wodne, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również komponent związany z promocją prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.