AAA
AAA

SOS GŁÓDwpłać

GŁÓD W SUDANIE POŁUDNIOWYM I SOMALII

 Kryzys humanitarny w Somalii i Sudanie Południowym wciąż trwa. Głodem zagrożonych jest łącznie 12 milionów osób. PAH w obydwu krajach dociera do ponad 100 tysięcy osób. Potrzeby są wciąż ogromne – apelujemy o pomoc!

Susza i niestabilna sytuacja polityczna są najważniejszymi przyczynami kryzysów humanitarnych w Sudanie Południowym i Somalii. Zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe aż 12 milionów ludzi. Dzięki szybkiej reakcji Polaków w ramach akcji SOS Głód zwiększamy zakres naszej pomocy!

Sytuacja żywnościowa ponad 6 milionów osób w Somalii czyli aż połowy populacji kraju jest niestabilna. 3 miliony ludzi nie jest w stanie zaspokoić swoich codziennych potrzeb żywnościowych, 3,3 miliona potrzebuje wsparcia by nie znaleźć się w kryzysie. Uprawy niszczeją, zwierzęta padają a ludzie migrują się do przepełnionych obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych.

Skuteczna odpowiedź na kryzys musi być kompleksowa. Pomoc PAH w Somalii skupia się przede wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody m.in. poprzez dostawy w cysternach lub naprawę istniejących studni oraz odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych. Woda jest kluczowa dla utrzymania upraw i hodowli zwierząt. Pozwala na umycie i ugotowanie pożywienia. Jest niezbędna w przeciwdziałaniu chorobom, które są szczególnie groźne dla dzieci poniżej piątego roku życia. Nasza pomoc dociera do najbardziej pokrzywdzonych na skutek kryzysu. W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych na przedmieściach Mogadiszu, których liczba drastycznie wzrosła na skutek suszy, zapewniamy vouchery finansowe, które pozwalają na zakup żywności. Pomoc PAH w Somalii dociera do ponad 100 tysięcy potrzebujących.

W Sudanie Południowym niestabilna sytuacja polityczna, kryzys ekonomiczny i susza sprawiają, że sytuacja żywnościowa jest bardzo trudna. Bezpieczeństwo żywnościowe 6 milionów osób jest zagrożone. Kryzys pogłębiają przemieszczenia ludności, która zostaje zmuszana do opuszczenia domów w obawie o własne bezpieczeństwo. Jako, że dobrostan 9 na 10 gospodarstw domowych zależy od uprawy roli, hodowli zwierząt, rybołówstwu i zbieractwie to nasze działania dostosowaliśmy do potrzeb.

Zapewniamy sprzęt do łowienia ryb – wędki, żyłki oraz haczyki.  Dystrybuowane są również pakiety nasion do rozsiewu warzyw i zbóż. Zapewnimy również szkolenia z zakresu uprawy roli. Łącznie działania te docierają do niemal 4 tysięcy potrzebujących w stanie Unity – w miejscach bezpośrednio dotkniętych kryzysem żywnościowym.

Potrzeby w obu krajach są ogromne! Tylko kompleksowa, profesjonalna i odpowiedzialna pomoc jest w stanie zażegnać kryzys. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i apelujemy o dalszą pomoc!

Materiały

Pobierz

12 WRZEŚNIA 2017 – KOMUNIKAT PRASOWY

Kryzys humanitarny w Somalii i Sudanie Południowym wciąż trwa. Głodem zagrożonych jest łącznie 12 milionów osób. Na potrzeby odpowiada Polska Akcja Humanitarna: pomoc PAH w obydwu krajach dociera do ponad 100 tysięcy osób.

12 czerwca 2017 – Komunikat prasowy

Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania pomocowe w najbardziej zagrożonym stanie Sudanu Południowego – Unity – gdzie sytuację aż 100 tysięcy osób określono najwyższym stopniem niedożywienia w pięciostopniowej skali. Obecna interwencja PAH w regionie obejmuje ponad 30 tysięcy osób, w tym 3 750 osób objętych jest bezpośrednią pomocą w zakresie dostępu do żywności, aby zapobiec eskalacji klęski głodu.

3 kwietnia 2017 – Komunikat prasowy

Głód w Somalii i Sudanie Południowym – Polska Akcja Humanitarna apeluje: zatrzymajmy klęskę głodu zanim dosięgnie setek tysięcy rodzin!

Wczytaj
więcej

dowiedz się więcej

2017/2018 – Sudan Południowy – Żywność

Odpowiedź na klęskę głodu w Sudanie Południowym. Projekt realizowany w regionie Koch w stanie Unity. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 30.04.2018. Projekt finansowany ze środków własnych organizacji.

Zapewniamy sprzęt do łowienia ryb (haczyki, żyłki, wędki) gospodarstwom, które znajdują się w okolicy rzek i mokradeł. Gospodarstwa domowe mające dostęp do wody otrzymują pakiety nasion do rozsiewu warzyw i zbóż. Dystrybucja połączona jest ze szkoleniami skutecznego zarządzania rolą i plonami przy niskiej dostępności wody. Pozwala to zwiększyć plony i skutecznie nimi dysponować w sytuacji kryzysu. W efekcie pomoc otrzyma 3 750 osób.
2017/2018 – Sudan Południowy – Schronienie/NFI

Odpowiedź na klęskę głodu w Sudanie Południowym. Projekt realizowany w regionie Koch w stanie Unity. Czas trwania projektu: 1.06.2017 - 28.02.2018. Projekt finansowany ze środków Common Humanitarian Fund (CHF).

W ramach projektu Polska Akcja Humanitarna prowadzi dystrybucję tymczasowych schronień i namiotów oraz innych produktów pierwszej potrzeby, by zapewnić bezpieczne schronienie i podstawowe wyposażenie przemieszczającej się wewnątrz kraju ludności. Dodatkowo prowadzimy warsztaty dotyczące prawidłowego i efektywnego wykorzystania dystrybuowanych przedmiotów. W efekcie pomoc otrzyma 38 tysięcy osób.
2017 – Sudan Południowy – Woda

Odpowiedź na klęskę głodu w Sudanie Południowym. Projekt realizowany w regionie Koch w stanie Unity. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 30.09.2017. Projekt finansowany ze środków Common Humanitarian Fund (CHF).  

Naprawiamy i budujemy źródła poboru wody oraz tworzymy punkty mycia rąk w szkołach. Szkolimy lokalnych mechaników pomp, komitety wodne i lokalnych promotorów higieny, a także prowadzimy szkolenia z konstruowania latryn w oparciu o lokalne zasoby społeczności (zaopatrujemy ich również w narzędzia do wykopywania latryn). W szkołach i lokalnych instytucjach prowadzimy kampanie edukacyjne promujące zdrowe praktyki higieniczne. W efekcie pomoc otrzyma 30 tysięcy osób.