pl
AAA
pl
AAA

GLEN – Jak aplikować do programu GLEN 2019?powrót

Po pierwsze, odwiedź zakładkę i sprawdź:

– czy spełniasz warunki formalne,
– daty szkoleń przedwyjazdowych i seminarium RENew. Upewnij się, czy będziesz mógł/mogła być na nich obecny/a.

Po drugie, przygotuj CV oraz wypełnij formularz aplikacyjny (oba dokumenty w języku angielskim, CV wgrywa się do formularza aplikacyjnego).

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 9 stycznia 2019 roku do godziny 13:00.

Ważne informacje:

  • W programie GLEN mogą brać udział osoby, które w momencie składania aplikacji nie mają ukończonych 31 lat i mają, co najmniej 21 lat.
  • Wszyscy uczestnicy/czki rekrutacji zostaną powiadomieni o wynikach (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) drogą mailową.
  • Polska Akcja Humanitarna nie wysyła pisemnych uzasadnień odrzucenia aplikacji.
  • PAH i GLEN zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca staży lub odwołania części z nich przed ich rozpoczęciem.
  • Zobacz, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.