pl
AAA
pl
AAA

GLEN – najczęściej zadawane pytaniapowrót

Jeśli poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie związane z programem GLEN, zapraszamy do kontaktu. Nasz e-mail to: glen@pah.org.pl

1) Jak wygląda cykl GLEN?
–  rozpoczęcie rekrutacji (grudzień 2018)
– termin nadsyłania aplikacji (9 stycznia 2019)

–  II etap rekrutacji (połowa stycznia 2019)
–  rozmowy kwalifikacyjne w Toruniu (druga połowa stycznia 2019)

–  spotkanie uczestników/czek w Toruniu (29-30.03.2019)
– I szkolenie Multipliers Training Seminar w Flecken Zechlin w Niemczech  (23-28.04.2019)

– II szkolenie Multipliers Training Seminar w Flecken Zechlin w Niemczech  (4-9.06.2019)

– staż  (3 miesiące w okresie od lipca do października 2019, w wyjątkowych przypadkach – do grudnia 2019)

– seminarium RENew (luty 2020)

– działania edukacyjne we współpracy z zespołem edukacji PAH (co najmniej do czerwca 2020)

2) Jakie koszty muszę ponieść jako uczestnik/czka programu GLEN?

Organizatorzy pokrywają koszty:
szkoleń międzynarodowych (wyżywienie, zakwaterowanie, dojazd),
•    ubezpieczenia,
•    biletu lotniczego do kraju goszczącego,
•    zapewniają stypendium na pokrycie większości kosztów trzymiesięcznego pobytu na miejscu
Wysokości stypendiów i stawek na zakup biletu lotniczego różnią się w zależności od kraju. Stypendia i stawki na zakup biletów mogą nie pokryć wszystkich kosztów – zależy to m.in. od czasu zakupu biletu i m.in. standardu życia na miejscu stażu.
Uczestnicy/czki programu są zobowiązani do zapewnienia we własnym zakresie:
– szczepień,
– odpowiedniej profilaktyki medycznej,
– potrzebnych wiz

pokrycia kosztów transportu, wyżywienia i noclegu podczas spotkania w Toruniu.
3)     Czy mogę opuścić szkolenia przed wyjazdem?
Nie ma takiej możliwości. Udział we wszystkich szkoleniach jest obowiązkowy. Podczas szkoleń uczestnicy/czki mają szansę poznania osób, z którymi wyjadą na staż oraz poszerzenia swojej wiedzy o edukacji globalnej, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej. Szkolenia są niezbędne do właściwego przygotowania uczestników/czek programu do wyjazdu na staże oraz prowadzenia działań edukacyjnych po powrocie.

4)     Niedługo kończę 30 lat. Czy mogę aplikować do programu GLEN?
W programie GLEN mogą brać udział osoby, które w momencie składania aplikacji nie mają ukończonych 31 lat i mają, co najmniej 21 lat.

 

5) Co oznacza współpraca z zespołem edukacji PAH?

Integralną częścią programu GLEN jest wolontariacko współpraca z zespołem edukacji PAH po powrocie do kraju (co najmniej do czerwca 2020r). Zawiera w sobie kilka elementów:

– stworzenie co najmniej jednego autorskiego pomysłu na Global Education Activity i wprowadzenie go w życie,
– przeprowadzenie min. trzech dwugodzinnych zajęć w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku, w której wprowadzamy program edukacji globalnej,
– zorganizowanie 1 otwartego spotkania, podczas którego prezentowane będą wnioski z programu/stażu,
– odwiedzenie co najmniej 3 szkół współpracujących z PAH i poprowadzenie warsztatu/spotkania w tych szkołach,
– pomoc w procesie rekrutacyjnym do kolejnej edycji programu,
– pomoc w tworzeniu nowych materiałów edukacyjnych.

We wszystkich tych działaniach można liczyć na wsparcie zespołu PAH. Współpraca może też być też rozwijana poprzez dodatkowe projekty.
6)  Czy pogodzę GLEN z pracą/studiami/innymi obowiązkami?

GLEN to szkolenia wyjazdowe i 3miesieczne staże – upewnij się, że będziesz w stanie zrobić przerwę w dotychczasowych obowiązkach (np. wziąć odpowiednio długi urlop). Część zobowiązań po powrocie odbywa się w szkołach. Weź pod uwagę, że działania szkolne mogą być realizowane tylko w trakcie dni roboczych – do godziny ok. 15tej. 

7) Jak mogę się zgłosić do programu GLEN?
Nabór do projektu ogłaszany jest raz w roku. Oferta pojawia się na naszej stronie internetowej co roku na przełomie listopada i grudnia.

8) Jak wygląda proces rekrutacji do programu GLEN?
Proces rekrutacji składa się z 3 etapów. Pierwszym jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w formie określonej w ogłoszeniu o rekrutacji.

Spośród nadesłanych aplikacji, komisja rekrutacyjna wybiera najlepsze i zaprasza do II etapu, który polega na rozmowie telefonicznej/Skype. Autorzy/ki najlepszych propozycji zaproszeni/szone zostaną na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywają się w drugiej połowie stycznia lub na początku lutego w Toruniu.

Do każdego z projektów wybrane zostaną dwie osoby, a ich aplikacje zostaną przesłane do GLEN Selection Committee (komisji rekrutacyjnej GLEN na poziomie europejskim), do której należy ostateczna decyzja.

9)    Co to jest edukacja globalna?
W Polsce najczęściej używa się następującej definicji: edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Więcej na ten temat możesz przeczytać w publikacji „Edukacja globalna. Każdy nawija ” oraz w publikacji „Jak mówić o większości świata?”. W GLEN szczególny nacisk kładzie się na krytyczną/postkolonialną edukację globalną.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.