AAA
AAA

irakwpłać

PAH W IRAKU

Od 2014 roku sytuacja w Iraku jest bardzo niestabilna. Tak zwane Państwo Islamskie rozpoczęło okupację kluczowych miast na północy kraju, w tym m.in. w Mosulu. Ciągłe zagrożenie i trwający konflikt sprawiły, że ponad milion osób w Iraku potrzebuje pomocy humanitarnej. Głównym problemem jest brak możliwości zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do wody, żywności, schronienia i niezbędnych produktów higienicznych. Ludzie, przemieszczając się w poszukiwaniu bezpieczniejszej przestrzeni, zabierają ze sobą tylko najbardziej potrzebne rzeczy, mają trudności ze znalezieniem czystej wody, czy stałym zaopatrzeniem w żywność.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Polska Akcja Humanitarna działała już w Iraku w latach 2003-2007. Wtedy odpowiadaliśmy na potrzeby Irakijczyków, które wynikały z bardzo niestabilnej sytuacji w kraju po upadku reżimu. Nasza praca skupiała się na dostępie do wody i edukacji: odbudowaliśmy szkoły i usprawnialiśmy zniszczoną infrastrukturę wodno-sanitarną.

Do Iraku wróciliśmy pod koniec 2016 roku w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację ludności cywilnej w wyniku walk zbrojnych w Mosulu. Natychmiast rozpoczęliśmy działania pomocowe skierowane do mieszkańców  miasta – dostarczyliśmy paczki żywnościowe, pakiety higieniczne, wodę.

Na terenie irackiego Kurdystanu działa nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego, który po rozpoznaniu potrzeb udziela adekwatnej pomocy. Zapewniamy żywność, pakiety higieniczne, przedmioty ułatwiające przetrwanie zimy.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Iraku

Więcej o działaniach w Iraku - grudzień 2017

Wczytaj
więcej
2018 – Irak – Żywność i woda

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 Miejsce: Irak Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludnbości przemieszczającej się na skutek kryzysu. Po rozpoznaniu potrzeb zespół prowadzi dystrybucje paczek z pomocą dostosowaną do potrzeb i warunków. W efekcie pomoc otrzyma 18250 osób.