AAA
AAA

Zespół PAHPowrót

DZIAŁ KOMUNIKACJI, EDUKACJI I WSPÓŁPRACY Z DARCZYŃCAMI

JUSTYNA STĘPIEŃ

Dyrektor działu

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI

KATARZYNA GÓRSKA

Kierownik zespołu

ALEKSANDRA WASILUK

Koordynatorka kampanii społecznych i marketingowych

JAKUB BELINA-BRZOZOWSKI

Specjalista ds. współpracy z mediami

EWA RATYŃSKA

Specjalistka ds. komunikacji

KATARZYNA PROKOPOWICZ

Specjalistka ds. komunikacji

PAULA LANGNEROWICZ

Specjalistka ds. współpracy z mediami

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY Z DARCZYŃCAMI

KARINA DIŁANIAN-PINKOWICZ

Kierowniczka zespołu

MAŁGORZATA KOPERA

Specjalistka ds. współpracy z darczyńcami indywidualnymi

ANNA KUCIŃSKA

Specjalistka ds. współpracy z biznesem

JAN RENKAS

Specjalista ds. współpracy z biznesem

BERNADETTA KĘDRA

Specjalistka ds. współpracy z darczyńcami indywidualnymi

ZESPÓŁ ds. WSPÓŁPRACY Z DONATORAMI INSTYTUCJONALNYMI

Marina Nowacka

Specjalistka ds. współpracy z donatorami instytucjonalnymi

Marcin Macenowicz

Specjalista ds. współpracy z donatorami instytucjonalnymi

ZESPÓŁ EDUKACJI

ŁUKASZ BARTOSIK

Kierownik zespołu

SABINA ZŁOTOROWICZ

Koordynatorka projektów edukacyjnych

WIOLETA HUTNICZAK

Specjalistka ds. edukacji

SYLWIA ŻULEWSKA

Koordynatorka projektów edukacyjnych

BIURO W KRAKOWIE

TADEUSZ SZCZEPANIAK

Pracownik biura

DZIAŁ POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ

MONIKA KOROWAJCZYK-SUJKOWSKA

Dyrektorka działu

JOANNA KUCHARCZYK-JURGIELEWICZ

Asystentka działu

ZESPÓŁ POMOCY NATYCHMIASTOWEJ

KAROL SKAŁOWSKI

Kierownik zespołu

ANNA GÓRSKA

Koordynatorka programu

ZESPÓŁ MISJI

PIOTR KOŁODZIEJ

Kierownik zespołu misji

KAROLINA PUCEK

Koordynatorka programu - Syria

CELINA KRETKOWSKA

Koordynatorka programu - Somalia

KATARZYNA LUDWIN

Koordynatorka programu - Ukraina

ANNA NOWICKA

Koordynatorka programu - Sudan Południowy

ALEKSANDRA ZABŁOCKA

Koordynatorka programu - Irak

ZESPÓŁ PROGRAMU DOŻYWIANIA W POLSCE - PAJACYK

MAGDALENA SZYMCZAK

Koordynatorka programu

ZESPÓŁ MONITORINGU

Rafał Chibowski

Kierownik ds. monitoringu, ewaluacji, uczenia i jakości

MISJA W SYRII

MUHAMMAD MIAN JUNAID

Kierownik misji

AEKSANDRA OLEJNIK

Kierownik operacyjny

MISJA W IRAKU

MARCIN PODLEŚNY

p.o. Kieownika Misji

MISJA W SUDANIE POŁUDNIOWYM

JACKSON MUNGONI

Kierownik misji

BEATA DOLIŃSKA

p.o. Kierownika Programowego

MARTIN MAWADRI

Koordynator ds. Monitoringu i Ewaluacji

GARY BURKE

Koordynator ds. Bezpieczeństwa

MISJA W SOMALII

Martin Amadi

Kierownik misji

Anna Geller

Koordynatorka projektu

MISJA NA UKRAINIE

HUSHNID SATTAROV

Kierownik Misji

Monika Ślósarska

Kierownik operacyjny

Stanislav Pidperygora

p.o. Kierownika Programowego

Liliia Ivashchenko

Koordynator ds. Monitoringu, Ewaluacji, Uczenia i Jakości

EWA KLIMUK

Kierowniczka programowa

DZIAŁ OPERACYJNY

BOŻENA REGULSKA-KOMORNICKA

Dyrektorka działu

ZESPÓŁ ADMINISTRACJI

GRZEGORZ OLSZEWSKI

Pracownik administracyjny

BOGUSZ ŁONIEWSKI

Pracownik administracyjny

Ludwika Wituszyńska

Asystentka Zarządu

Hanna Iwanicka

Sekretariat

ZESPÓŁ KADR I HR

MARTA AL AMIN

Kierowniczka ds ZZL

KAROLINA GRZEGORZAK

Koordynatorka ds. Szkoleń i Wolontariatu

ANNA DUDA

Koordynator ds. procesów HR na misjach

BEATA PRZYBYSZ

Specjalistka ds. kadr i płac

ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA

Specjalista ds. ZZL

Anna Dąbrowska

Specjalistka ds. Kadr i Płac

ZESPÓŁ KSIĘGOWY

DOROTA LEWANDOWSKA

Główna księgowa

MAGDALNA SZYMAŃSKA

Księgowa

MARZENA LATEK

Księgowa, Inspektor BHP

ANETA WITCZAK

Księgowa

ZESPÓŁ FINANSOWY

Jarosław Cieniewski

Dyrektor Finansowy

ANTONINA IWASZKIEWICZ

Koordynatorka finansowa

TOMASZ PRZYBYLSKI

Koordynator finansowy

ZOFIA BOCHEŃSKA

Koordynatorka finansowa

EWELINA KEMPISTA

Koordynatorka finansowa

URSZULA WĘGRZYNEK

Koordynatorka finansowa

AUDYT WEWNĘTRZNY

LESZEK TUR

Audytor wewnętrzny

ANALITYKA FINANSOWA