AAA
AAA

Senior Marketing and Fundraising Managerpowrót

Jesteśmy polską organizacją humanitarną. Niesiemy pomoc osobom cierpiącym z powodu kryzysów humanitarnych wywołanych przez konflikty zbrojne i katastrofy naturalne. Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.

Jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy na całym świecie. Docieramy z pomocą przede wszystkim do osób i grup szczególnie narażonych na następstwa kryzysów humanitarnych: kobiet, dzieci, osób starszych, z niepełnosprawnościami, wewnętrznie przemieszczonych. Zapewniamy wodę i toalety, jedzenie, bezpieczne schronienie i dostęp do edukacji. Więcej o PAH na www.pah.org.pl.

Senior Marketing and Fundraising Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Poszukujemy osoby kreatywnej i przedsiębiorczej, która będzie współpracowała i doskonale zarządzała relacjami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Będzie pasjonatem nadążania za trendami w branży i posiadała solidną wiedzę na temat ustawodawstwa i najlepszych praktyk oraz dogłębnie znała znaczenie reputacji organizacyjnej.

Dostarczysz zespołom ekspertyzę marketingową, promując zrozumienie, w jaki sposób wprowadzać treści na rynek, aby dotrzeć do nowych i istniejących odbiorców, w jaki sposób marka PAH jest zintegrowana z naszą komunikacją i zbieraniem funduszy od osób indywidulanych oraz firm. Musisz mieć świetne połączenie doświadczenia i entuzjazmu, uwielbiać pracę z szeregiem ludzi o różnych umiejętnościach, być w stanie przekonywać i wpływać, a czasem motywować i wspierać w  dotrzymywaniu terminów projektu.

 

DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻEĆ:

 • wspieranie marki PAH,
 • planowanie strategii marketingowych jak i fundraisingowych, których celem będzie pozyskanie nowych darczyńców i funduszy,
 • nadzór nad realizacją planu pozyskiwania funduszy od osób indywidualnych oraz firm,
 • koordynacja działań obejmujących stronę internetową, media i marketing,
 • prowadzenie kampanii społecznych,
 • negocjowanie warunków współpracy z darczyńcami,
 • pozyskanie i budowanie trwałych relacji z darczyńcami korporacyjnymi (firmami),
 • współpraca z mediami,
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych,
 • zrealizowanie ustalonych budżetów fundraisingowych oraz monitorowanie miesięcznych przychodów i kosztów fundraisingowych,
 • tworzenie i aktualizacja zasad oraz procedur,
 • dbanie o spójność wizerunkową,
 • kierowanie bieżącą działalnością dwóch zespołów: Komunikacja i Fundraising,
 • szkolenie i motywowanie pracowników i wolontariuszy.

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI:

 • masz doświadczenie w projektowaniu kreatywnych planów marketingowych i działań, które realizują cele kampanii i / lub pozyskiwania funduszy, przy ograniczonym budżecie, na różnych platformach medialnych,
 • posiadasz 4 lata doświadczenia na stanowisku koordynacyjnym i w zarządzaniu co najmniej 5 osobowym zespołem,
 • udokumentowane portfolio w promowaniu marek, pisaniu i zarządzaniu kreatywnymi briefami na potrzeby kampanii
 • Udokumentowane sukcesy fundrasingowe
 • Doświadczenie w zakresie korzystania z umiejętności informatycznych, baz danych i Internetu
 • Umiejętności w zakresie szkolenia i rozwoju zawodowego pracowników działu
 • Wysokie i sprawdzone umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne i organizacyjne.
 • Umiejętność efektywnego planowania i określania priorytetów,
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność efektywnej pracy z młodym i dynamicznym zespołem
 • Silne umiejętności komunikacji i prezentacji,
 • Wykształcenie wyższe z obszaru marketingu, ekonomii, zarządzania,
 • Gotowość do wyjazdów na różne misje, jeśli zajdzie taka potrzeba
 • Doświadczenie w zarządzaniu finansami i tworzeniu budżetów
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Jeśli bliskie są Ci nasza misja i wartości, a ponadto posiadasz niezbędne doświadczenie
i kompetencje potrzebne na tym stanowisku i masz w sobie ogromną determinację do pomagania innym, zapraszamy Cię do złożenia aplikacji online do 28 lutego 2020.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.