AAA
AAA

Starszy/a Koordynator/ka Programów Edukacyjnych (Toruń)powrót

Lokalizacja: Biuro PAH Toruń 

Zespół edukacji PAH zajmuje się kształtowaniem postawy otwartości na globalne wyzwania współczesnego świata. Prowadzimy projekty z obszaru edukacji globalnej oraz odpowiedzialnej pomocy, angażując szerokie grono różnorodnych odbiorców, szczególnie ze środowiska szkolnego. Ważne jest dla nas kształtowanie krytycznego myślenia i wzbudzanie odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie. 

Więcej informacji o naszych działaniach na stronie www.pah.org.pl/edukacjaglobalna 

Obecnie uruchamiamy projekt, którego celem jest zwiększenie zrozumienia, przez społeczeństwo polskie, kryzysu humanitarnego wywołanego wojną w Ukrainie. 

Działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu będą nakierowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu odpowiedzialnej pomocy humanitarnej oraz kształtowanie postawy solidarności wobec osób uchodźczych i tworzenia otwartych przestrzeni dla nich. Bezpośrednimi odbiorcami inicjatyw realizowanych w ramach projektu będą nauczyciele/ki i edukatorzy/ki, a pośrednimi uczniowie i uczennice. Część działań skierowanych jest do szerokiego grona osób korzystających z Internetu. 

Do zadań Starszego/ej koordynatora/ki należeć będzie: 

 • Przygotowanie i zarządzanie projektami (planowanie, alokacja przydzielonych środków); 
 • Proponowanie koncepcji i strategii działań edukacyjnych; 
 • Udział w tworzeniu materiałów edukacyjnych (m.in. scenariusze zajęć, publikacje, e-learningi, gry, animacje, podcasty); 
 • Facylitacja spotkań i webinariów, prowadzenie warsztatów; 
 • Zarządzanie przepływem informacji pomiędzy interesariuszami (nauczyciele, edukatorzy, osoby zarządzające placówkami oświaty, audytorzy, instytucje kontroli, pracownicy innych zespołów PAH); 
 • Monitorowanie efektów i raportowanie wyników; 
 • Zarządzanie zespołem młodszych koordynatorów. 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli: 

 • Posiadasz doświadczenie w koordynacji projektów i organizacji procesów edukacji. Koordynowałeś pracę nad przynajmniej 1 projektem edukacyjnym o wysokiej złożoności np. MSZ, KE, fundusze szwajcarskie; 
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem; 
 • Sprawnie przekładasz pomysły, idee, wizje na konkretne rozwiązania; 
 • Odznaczasz się wysokim poziomem samodzielności w działaniu; 
 • Masz łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych relacji; 
 • Masz silnie rozwiniętą kompetencję międzykulturową oraz wysoką motywację do pracy w organizacji społecznej w obszarze edukacji; 
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym (C1), umożliwiającym komunikację ustną i pisemną z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi; 
 • Posiadasz wykształcenie wyższe; 
 • Jesteś gotowy/a do krótkookresowych podróży służbowych na terenie Polski. 

Jeśli do nas dołączysz otrzymasz: 

 •        Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 •        Pracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w przyjaznym i otwartym zespole
 •        Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 •        Benefity – elastyczny czas pracy, prywatna opieka medyczna, karta sportowa, zniżka na studia z zakresu pomocy humanitarnej, dodatkowe dni wolne w ciągu roku

Jeśli bliskie są Ci misja i wartości PAH, posiadasz niezbędne doświadczenie i kompetencje potrzebne na tym stanowisku, zapraszamy Cię do złożenia aplikacji online. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego. 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.