Szkoła Humanitarna to projekt edukacyjny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zwiększanie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie postaw społecznie odpowiedzialnych.Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła:

  • zdobywała wiedzę z zakresu globalnych współzależności, uchodźstwa, repatriacji, zrównoważonego rozwoju, pomocy humanitarnej i rozwojowej
  • angażowała się w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata
  • uczyła, jak mądrze i skutecznie pomagać
  • promowała w społeczności lokalnej postawy odpowiedzialności i świadomego uczestnictwa w świecie
to nasz projekt jest właśnie dla Ciebie!

Nabór do projektu ogłaszamy zawsze na początku roku szkolnego.