AAA
AAA

PRACAOferty

Pracuj dla nas

KOGO POSZUKUJEMY

Polska Akcja Humanitarna od 1992 r. lat niesie pomoc humanitarną na świecie. Pomagamy osobom poszkodowanym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Praca w sektorze humanitarnym wymaga określonych kwalifikacji – pomaganie to ogromna odpowiedzialność.

Praca w PAH to praca w środowisku międzynarodowym – to wymaga nie tylko dobrej znajomości języków obcych, ale również wysokich zdolności międzykulturowych i interpersonalnych. Poszukujemy specjalistów w swoich dziecinach, którzy podzielają wartości, którymi się kierujemy: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością i niezależnością. Pracownik PAH powinien odnaleźć się w pracy w środowisku, w którym trzeba podejmować natychmiastowe, zdecydowane decyzje, a jednocześnie skrupulatnie przestrzegać procedur i dostarczać konkretne rezultaty pracy.

 

CO DAJE PRACA W PAH

Praca dla Polskiej Akcji Humanitarnej to wyjątkowe doświadczenie. Swoją pozycję budowaliśmy przez  blisko 30 lat  prowadząc działania pomocowe w rozlicznych krajach i regionach na świecie. Bardzo ważna jest dla nas transparentność i wiarygodność działań. Regularnie raportujemy efekty naszej pracy, źródła finansowania i procedury administracyjne. Transparentność jest dla nas ważna również ze względu na komfort pracowników: posiadamy jawny proces rekrutacyjny i klarowne ścieżki rozwoju w środowisku pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym, zapoznaj się z naszą procedurą rekrutacyjną i aktualnymi ofertami pracy, które znajdziesz poniżej. Zapraszamy do kontaktu!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako „RODO”) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pah.org.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, w zależności od tego, na co wyrazi Pan/Pani zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli obowiązku prawnego administratora, wynikającego z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia obecnej rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, a jeśli wyraził Pan/Pani na to zgodę, także przez okres 6 miesięcy, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ewentualnie administratorzy portali internetowych, za pośrednictwem których składa Pan/Pani swoją aplikację, oraz nasi doradcy prawni;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wziąć udział w rekrutacji.

PRACOWNIK POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ W PAH

Czym zajmuje się pracownik pomocy humanitarnej PAH? Gdzie mogę wyjechać na misję? Jakie kwalifikacje powinienem/powinnam posiadać, aby móc wyjechać na misję?Jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik misji? Jakie badania/szczepienia należy przejść przed wyjazdem?

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym i jesteś zainteresowany ofertami pracy, jakie oferuje Polska Akcja Humanitarna, na pewno masz jeszcze kilka ważnych pytań. Odpowiedź na niektóre z nich na pewno znajdziesz w tym artykule.

STUDIA MAGISTERSKIE Z ZAKRESU POMOCY HUMANITARNEJ

W 2008 r. Uniwersytet Warszawski stał się pełnoprawnym członkiem Network on Humanitarian Assistance (NOHA).  W efekcie pojawiła się możliwość profesjonalnego edukowania się i szkolenia w zakresie pomocy humanitarnej. NOHA oferuje między innymi studia magisterskie w języku angielskim. Studia dają możliwość pozyskania wysoce specjalistycznej wiedzy z sektora humanitarnego niezbędnej do zarządzania pomocą humanitarną. Dodatkowo, dają możliwość studiowania jednego semestru na innym zrzeszonym w sieci uniwersytecie.

STUDIA PODYPLOMOWE POMOCY HUMANITARNEJ

Marzysz o pracy w sektorze humanitarnym i nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z interdyscyplinarnej oferty studiów z zakresu pomocy humanitarnej przygotowanej we współpracy z PAH.

Uniwersytet Warszawski, członek elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Assistance (NOHA), we współpracy z PAH przygotował nową ofertę studiów podyplomowych z zakresu pomocy humanitarnej. Studium ma charakter interdyscyplinarny i jest organizowane przez Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sześć mitów o pracownikach humanitarnych

Czy wiesz, że ponad 50% Polaków myśli, że dla pracownika humanitarnego wykonywana praca to hobby, a nie zawód wymagający odpowiednich kwalifikacji?

Co więcej, blisko 70% z nas sądzi, że pracownik humanitarny nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę, a działania gwiazd takich jak Angelina Jolie czy Bono to właśnie przykład pomocy humanitarnej.

W tym artykule rozprawiamy się z najbardziej rozpowszechnionymi w społeczeństwie stereotypami dotyczącymi pracy w sektorze humanitarnym.

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.