AAA
AAA

PRACAOferty

Pracuj dla nas

KOGO POSZUKUJEMY

Polska Akcja Humanitarna od 1992 r. lat niesie pomoc humanitarną na świecie. Pomagamy osobom poszkodowanym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Praca w sektorze humanitarnym wymaga określonych kwalifikacji – pomaganie to ogromna odpowiedzialność.

Praca w PAH to praca w środowisku międzynarodowym – to wymaga nie tylko dobrej znajomości języków obcych, ale również wysokich zdolności międzykulturowych i interpersonalnych. Poszukujemy specjalistów w swoich dziedzinach, którzy podzielają wartości, którymi się kierujemy: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością i niezależnością. Pracownik PAH powinien odnaleźć się w pracy w środowisku, w którym trzeba podejmować natychmiastowe, zdecydowane decyzje, a jednocześnie skrupulatnie przestrzegać procedur i dostarczać konkretne rezultaty pracy.

 

CO DAJE PRACA W PAH

Praca dla Polskiej Akcji Humanitarnej to wyjątkowe doświadczenie. Swoją pozycję budowaliśmy przez  30 lat,  prowadząc działania pomocowe w rozlicznych krajach i regionach na świecie. Bardzo ważna jest dla nas transparentność i wiarygodność działań. Regularnie raportujemy efekty naszej pracy, źródła finansowania i procedury administracyjne. Transparentność jest dla nas ważna również ze względu na komfort pracowników: posiadamy jawny proces rekrutacyjny i klarowne ścieżki rozwoju w środowisku pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym, zapoznaj się z naszą procedurą rekrutacyjną i aktualnymi ofertami pracy, które znajdziesz poniżej. Zapraszamy do kontaktu!

OTWARTE NABORY - biuro krajowe w Polsce

OTWARTE NABORY - wolontariat w PAH

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pah.org.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, w zależności od tego, na co wyrazi Pan/Pani zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli obowiązku prawnego administratora, wynikającego z… Czytaj dalej…

PRACOWNIK POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ W PAH

Czym zajmuje się pracownik pomocy humanitarnej PAH? Gdzie mogę wyjechać na misję? Jakie kwalifikacje powinienem/powinnam posiadać, aby móc wyjechać na misję?Jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik misji? Jakie badania/szczepienia należy przejść przed wyjazdem?

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym i jesteś zainteresowany ofertami pracy, jakie oferuje Polska Akcja Humanitarna, na pewno masz jeszcze kilka ważnych pytań. Odpowiedź na niektóre z nich na pewno znajdziesz w tym artykule.

STUDIA MAGISTERSKIE Z ZAKRESU POMOCY HUMANITARNEJ

W 2008 r. Uniwersytet Warszawski stał się pełnoprawnym członkiem Network on Humanitarian Assistance (NOHA).  W efekcie pojawiła się możliwość profesjonalnego edukowania się i szkolenia w zakresie pomocy humanitarnej. NOHA oferuje między innymi studia magisterskie w języku angielskim. Studia dają możliwość pozyskania wysoce specjalistycznej wiedzy z sektora humanitarnego niezbędnej do zarządzania pomocą humanitarną. Dodatkowo, dają możliwość studiowania jednego semestru na innym zrzeszonym w sieci uniwersytecie.

STUDIA PODYPLOMOWE POMOCY HUMANITARNEJ

Marzysz o pracy w sektorze humanitarnym i nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z interdyscyplinarnej oferty studiów z zakresu pomocy humanitarnej przygotowanej we współpracy z PAH.

Uniwersytet Warszawski, członek elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Assistance (NOHA), we współpracy z PAH przygotował nową ofertę studiów podyplomowych z zakresu pomocy humanitarnej. Studium ma charakter interdyscyplinarny i jest organizowane przez Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sześć mitów o pracownikach humanitarnych

Czy wiesz, że ponad 50% Polaków myśli, że dla pracownika humanitarnego wykonywana praca to hobby, a nie zawód wymagający odpowiednich kwalifikacji?

Co więcej, blisko 70% z nas sądzi, że pracownik humanitarny nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę, a działania gwiazd takich jak Angelina Jolie czy Bono to właśnie przykład pomocy humanitarnej.

W tym artykule rozprawiamy się z najbardziej rozpowszechnionymi w społeczeństwie stereotypami dotyczącymi pracy w sektorze humanitarnym.

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.