pl
AAA
pl
AAA

Dla wydarzeń kulturalnychKontakt

Połącz wydarzenie kulturalne z pomocą

Łącząc działania artystyczne z działaniami charytatywnymi pokazują Państwo swojej   społeczności / fanom /widzom / słuchaczom / czytelnikom czy użytkownikom że możemy dzielić te same wartości wspólnie przeżywając emocje dzięki wydarzeniom artystycznym.  Współpracą z PAH, pomagają nam Państwo docierać z pomocą do ludzi najbardziej jej potrzebujących – osób dotkniętych skutkami katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych i wynikającego z nich często ubóstwa. Wspólnie z nami stawiają Państwo czoła palącym wyzwaniom współczesnego świata i przyczyniają się do pozytywnych zmian w życiu konkretnych ludzi.

Umożliwiają nam Państwo dostarczanie wody pitnej, żywności i schronienia ludziom, którzy ucierpieli w wyniku kryzysów humanitarnych.

Państwa wydarzenie artystyczne, kulturalne czy edukacyjne może jednocześnie nieść przesłanie, że możemy pomagać, współpracować, uwrażliwiać się wzajemnie na nierówności, jakie są na świecie, a przede wszystkim razem starać się im zapobiegać.

Połączenie wydarzenia artystycznego – koncertu, wystawy, pokazu filmu, spektaklu, kiermaszu książek, spotkania autorskiego, gamingowego streamingu i bardzo wielu innych form kultury z działaniami mającymi na celu wsparcie działań PAH takim jak zbiórka online to konkretna pomoc, która wpływa na realia życia ludzi w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi, ale także na postawy społeczne Polek i Polaków, na naszą wrażliwość na drugiego człowieka i realne poczucie sprawczości.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAH:
Zapraszamy do współpracy artystki i artystów, działaczki i działaczy społecznych, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji kultury, prywatnych firm zajmujących się rozrywką, edukacją, sportem. Najważniejsze, abyśmy cenili te same wartości i cele. Dzięki współpracy z PAH mogą Państwo wzmocnić swój wizerunek osoby/przedsięwzięcia/instytucji odpowiedzialnej społecznie.

Oferujemy Państwu:

  • wzmocnienie wizerunku jako partnera zaangażowanego we wspieranie ważnych celów społecznych i humanitarnych,
  • możliwość wspierania profesjonalnych działań humanitarnych za granicą,
  • komunikowanie mierzalnych efektów Państwa wsparcia
  • możliwość zaangażowania we współpracę pracowniczek i pracowników Państwa instytucji kultury, organizacji czy firmy,
  • współpracę z wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem społecznym, respektującym międzynarodowe standardy pomocy humanitarnej oraz etycznego fundraisingu
  • współpracę z pełnym pasji, kompetentnym i zmotywowanym zespołem PAH,
  • dostęp do eksperckiej wiedzy dotyczącej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Polska Akcja Humanitarna współpracuje ze środowiskiem artystycznym i kulturalnym od początku swojej działalności. Powstało bardzo dużo inicjatyw łączących wydarzenia artystyczne i działania pomocowe. Zagrali dla nas, aby wspólnie pomóc: Miuosh, Unia zjednoczonych Teatrów Warszawskich, JerzIgor, Hania Rani. Współpracują z nami takie festiwale filmowe jak: Kino na Granicy, Wajda na Nowo, Grand prix Komeda czy Alchemia Kina.

Bardzo cenimy te współprace. Udaje nam się w ten sposób docierać do szerszego grona osób i uwrażliwiać je na potrzeby ludzi którym pomagamy, a także poszerzać społeczną świadomość na temat nierówności na świecie oraz metod skutecznego pomagania z uszanowaniem godność każdego człowieka.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.