AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

2020-2022 – Somalia – WODA/DRR

Czas trwania projektu: 1.04.2020 – 30.06.2022 r.
Lokalizacja: Galgadud, Middle Shabelle
Donator: German Federal Foreign Office (GFFO)
Donator wspierający: Arche NOVA

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i godnych warunków higienicznych w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, w instytucjach i społecznościach wiejskich. Nasze działania obejmują budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn, budowę zbiorników na wodę deszczową w szkołach, szpitalach i ośrodkach zdrowia. Zapewniamy również bezpośrednie dostawy wody do grup wrażliwych poprzez przedłużanie rurociągów oraz dowożenie… Czytaj dalej…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.