AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

Prowadzimy działania, które mają na celu zapobieganie kolejnym powodziom w regionie. Ogromnym wsparciem jest dla nas lokalna społeczność.

2017 – Somalia – Woda

Projekt realizowany w dystryktach Lower Shabelle, Middle Shabelle w hrabstwie South central, Somalia. Czas trwania projektu: 09.05.2017 – 31.08.2017. Projekt finansowany ze środków DAP.

Pracujemy nad zwiększeniem możliwości społeczności nadrzecznych do samodzielnego zmniejszania negatywnego wpływu powodzi na ich życie. Prowadzimy szkolenia, które mają na celu zmniejszanie ryzyka katastrofy (DRR) i tworzymy komitety DRR. Budujemy i zwiększamy odporność już istniejącej infrastruktury zapobiegającej powodziom. Prowadzimy szkolenia społeczności z zakresu wczesnego alarmowania i gotowości na natychmiastowe działania w wypadku powodzi, aby społeczność zagrożona katastrofą mogła być szybko zaalarmowana o zagrożeniu i potrafiła właściwie odpowiedzieć na potencjalne zagrożenia. W efekcie pomoc otrzyma 3 000 osób.
2017/2018 – Somalia – Woda

Odpowiedź na klęskę głodu w Somalii. Projekt realizowany w dystryktach Bandir, Lower Shabelle, Middle Shabelle w hrabstwie South central, Somalia. Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 31.03.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, zarówno tych oficjalnych jak i tworzonych spontanicznie, zapewniamy dostęp do czystej wody. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno-sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne.  W efekcie pomoc otrzyma 102 600 osób.
2016/2017 – Somalia – Woda

Projekt realizowany w dystryktach Bandir, Lower Shabelle, Middle Shabelle w hrabstwie South central, Somalia. Czas trwania projektu: 25.04.2016 – 24.07.2017. Projekt finansowany ze środków UNICEF.

Zapewniamy stały dostęp do bezpiecznej wody dla osób wewnętrznie przemieszczonych w oficjalnych i samodzielnie tworzonych obozach: budujemy źródła wody napędzane energią słoneczną, odbudowujemy płytkie i głębinowe studnie, odszlamiamy latryny w gospodarstwach domowych i obozowiskach. W szkołach budujemy i odbudowujemy potrójne latryny i punkty mycia rąk, oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zakładamy kluby higieny i organizujemy kampanie promocji higieny. Dystrybuujemy paczki higieniczne dla gospodarstw domowych mierzących się z kryzysem humanitarnym, szkolimy komitety wodne, które prowadzą kampanie promocji higieny w swoich społecznościach. Aby mieć pewność, że budowane i naprawiane przez nas obiekty będą monitorowane i naprawiane przez społeczność lokalną, szkolimy mechaników w obsłudze i monitorowaniu studni a także zapewniamy narzędzia do napraw. Mapujemy i monitorujemy źródła wody na wybranych obszarach, a także monitorujemy zmiany w praktykach higieniczno-sanitarnych. W efekcie pomoc otrzyma 79 000 osób.