AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

2018/2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 07.10.2018 – 11.12.2020

Lokalizacja: Banadir, Wadijir, Shibis, Hiliwa, południowo - centralna Somalia

Donator: UNICEF

W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy kioski wodne. Umożliwiamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom. Zapewniamy działania z zakresu promocji higieny oraz wsparcie w zarządzaniu i naprawach studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Prowadzimy dystrybucję pakietów higienicznych. Wspieramy konserwację i powstawanie sanitariatów. Prowadzimy szkolenia dla liderów  społeczności w zakresie zarządzania systemami wodnymi. Zapewniamy dystrybucję koszy i utylizację śmieci. W efekcie pomoc otrzyma 230 400 osób.
2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2020 – 31.12.2020

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle; południowa i południowo-wschodnia Somalia

Donator: Projekt współfinansowany przez EU Civil Protection & Humanitarian Aid - ECHO

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków sanitarnych w pięciu ośrodkach zdrowia w regionie Banadir i Lower Shabelle. Nasze działania obejmują naprawę studni, budowę zbiornika z wodą, przedłużenie rurociągu, drobne naprawy urządzeń myjących (wymiana nieszczelnych rur i kranów) oraz budowę i naprawę latryn. Dodatkowo prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy mydło i zestawy higieniczne wśród pacjentów. W efekcie pomoc otrzyma 16 500 osób.  
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.