AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Somalii

Więcej o działaniach w Somalii - wrzesień 2018

Wczytaj
więcej
2017/2018 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 30.11.2018

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: UNICEF

Zapewniamy dostęp do tymczasowych źródeł czystej wody przez wodne vouchery i dowożenie wody cysternami. Umożliwiamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom dotkniętym efektami suszy, a także zapewniamy wsparcie w zarządzaniu i naprawach studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Wspieramy konserwację i powstawanie sanitariatów. Prowadzimy szkolenia z zakresu utrzymywania prawidłowej higieny przy ograniczonych warunkach dostępu do wody. Wzmacniamy i wspieramy mechanizmy koordynacji odpowiedzi na kryzys. W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy latryny. W efekcie pomoc otrzyma 175 644 osób.
2017/2018 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: ECHO

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych zapewniamy dostęp do czystej wody. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno - sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne. W efekcie pomoc otrzyma 96 000 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.