AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

2020-2021 – SOMALIA – WODA

Czas trwania projektu: 12.03.2020 – 13.06.2021 r.
Lokalizacja: region Banaadir
Donator: UNICEF
Donator wspierający: KFW

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury wodno-sanitarnej  w 15 somalijskich szkołach, co umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Zapewnimy placówkom edukacyjnym stały dostęp do czystej wody i poprawę warunków sanitarnych.

Nasze działania obejmują naprawę i odnowienie dwóch zbiorników na wodę i trzydziestu punktów mycia rąk. Oprócz tego, przeprowadzona zostanie naprawa studni w czterech szkołach i ich modernizacja z wykorzystaniem paneli słonecznych,  a w pięciu innych placówkach zostaną wybudowanie nowe studnie również wykorzystujące do działania energię odnawialną. Kolejna ze studni zostanie naprawiona i zmodernizowana poprzez dodanie…  Czytaj dalej…

2020-2021 – SOMALIA – WODA

Czas trwania projektu:  01.05.2020 r. – 30.04.2021 r.
Lokalizacja: region Banaadir – dystrykty Kahda i Deynile
Donator: Somalia Humanitarian Fund (SHF)

Projekt odpowiada na najpilniejsze potrzeby osób najbardziej dotkniętych skutkami suszy i konfliktów. W ramach projektu zapewniamy czystą i bezpieczną do spożycia wodę oraz godne warunki sanitarne. 

Działania obejmują zarówno doraźne zapewnienie dostępu do wody osobom wewnętrznie przemieszczonym poprzez udostępnienie im już istniejących studni, jak również długotrwałą odpowiedź na problem poprzez zbudowanie 23 nowych ujęć wody. Zapewnimy także części zamienne do naprawy tych punktów wodnych. 

Dokładne położenie ujęć wody jest konsultowane z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami, aby zapewnić wszystkim jej członkom dogodny dostęp do wody. Czytaj dalej…

2020-2022 – Somalia – WODA/DRR

Czas trwania projektu: 1.04.2020 – 28.02.2022
Lokalizacja: Galgadud, Middle Shabelle
Donator: German Federal Foreign Office (GFFO)
Donator wspierający: Arche NOVA

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i godnych warunków higienicznych w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, w instytucjach i społecznościach wiejskich. Nasze działania obejmują budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn, budowę zbiorników na wodę deszczową w szkołach, szpitalach i ośrodkach zdrowia. W ramach projektu prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej, oraz budujemy infrastrukturę dostosowaną do potrzeb kobiet w szkołach i ośrodkach zdrowia. Dodatkowo na obszarach zagrożonych katastrofami naturalnymi prowadzimy projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR). Nasze działania w tym zakresie obejmują budowę odpowiedniej infrastruktury i dystrybucję zestawów ratunkowych (emergency kits). Czytaj dalej…

2018-2021 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 12.12.2018 – 13.03.2021 r.
Lokalizacja: Region Banaadir, dystrykty Heliwa, Wadajir i Shibis
Donator: UNICEF

W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy kioski wodne. Umożliwiamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom. Zapewniamy działania z zakresu promocji higieny oraz wsparcie w zarządzaniu i naprawach studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Prowadzimy dystrybucję pakietów higienicznych. Wspieramy konserwację i powstawanie sanitariatów… Czytaj dalej…

2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2020 – 31.12.2020

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle; południowa i południowo-wschodnia Somalia

Donator: Projekt współfinansowany przez EU Civil Protection & Humanitarian Aid – ECHO

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków sanitarnych w pięciu ośrodkach zdrowia w regionie Banadir i Lower Shabelle. Nasze działania obejmują naprawę studni, budowę zbiornika z wodą, przedłużenie rurociągu, drobne naprawy urządzeń myjących (wymiana nieszczelnych rur i kranów) oraz budowę i naprawę latryn. Dodatkowo prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy mydło i zestawy higieniczne wśród pacjentów. W efekcie pomoc otrzyma 18 460 osób.

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.