AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Somalii

Więcej o działaniach w Somalii - grudzień 2017

Wczytaj
więcej
2017/2018 – Somalia – Woda

Projekt realizowany w dystryktach Bandir, Lower Shabelle, Middle Shabelle w hrabstwie South central, Somalia. Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 30.08.2018. Projekt finansowany ze środków UNICEF.

Zapewniamy dostęp do produktów higienicznych (takich jak mydło, tabletki do oczyszczania wody, chlor, zbiorniki na wodę) dla osób wewnętrznie przemieszczonych zamieszczających oficjalne samodzielnie tworzone obozach, dotkniętych efektami kryzysu humanitarnego. Zapewniamy dostęp do tymczasowych źródeł czystej wody przez wodne vouchery i dowożenie wody cysternami. Zapewniamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom dotkniętym efektami suszy, a także zapewniamy wsparcie w zarządzaniu i naprawach najważniejszych studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Wspieramy powstawanie nowych sanitariatów, odszlamiamy istniejące latryny i prowadzimy szkolenia higieny. Zarządzamy działaniami promocji higieny. Wzmacniamy i wspieramy mechanizmy koordynacji odpowiedzi na kryzys. Rozwijamy i naprawiamy źródła wody na terenach wiejskich. W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy latryny i wspieramy promowanie dobrych praktyk higienicznych. W efekcie pomoc otrzyma 175 644 osób.
2017/2018 – Somalia – Woda

Odpowiedź na klęskę głodu w Somalii. Projekt realizowany w dystryktach Bandir, Lower Shabelle, Middle Shabelle w hrabstwie South central, Somalia. Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 31.03.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, zarówno tych oficjalnych jak i tworzonych spontanicznie, zapewniamy dostęp do czystej wody. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno-sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne.  W efekcie pomoc otrzyma 102 600 osób.