AAA
AAA

KontaktWięcej

Siedziba główna
00-145 Warszawa
al. Solidarności 78A
tel. 22 828 88 82 pah@pah.org.pl NIP: 525-14-41-253
REGON: 010849302
KRS: 0000136833
Biuro w Krakowie
31-009 Kraków
ul. Szewska 4
tel. 12 42 15 771 krakow@pah.org.pl
Biuro w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Wita Stwosza 2
tel. 56 65 21 368 torun@pah.org.pl

Kluczowe kontakty

DLA DARCZYŃCÓW

DLA KLUBOWICZÓW

KATARZYNA OSIADŁO

tel. +48 501 104 397
katarzyna.osiadlo@pah.org.pl

DLA FIRM

RAFAŁ WAWRZYŃCZYK

tel. +48 501 752 160

rafal.wawrzynczyk@pah.org.pl

DLA SZKÓŁ

Sabina Złotorowicz

DLA MEDIÓW

Rafał Grzelewski

tel. 22 828 88 82 wew. 245

rafal.grzelewski@pah.org.pl

DLA AKTYWISTÓW

Alicja Smotryś

tel. 517 620 350

alicja.smotrys@pah.org.pl

DLA DARCZYŃCÓW INSTYTUCJONALNYCH

BEATA RISTOWSKA

tel. 22 828 88 82 wew. 261

beata.ristowska@pah.org.pl

DLA ZGŁASZAJĄCYCH SKARGI

MONIKA KOROWAJCZYK-SUJKOWSKA

tel. + 22 828 88 82

compliance@pah.org.pl

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.