AAA
AAA

Dla biznesuKontakt

Zostań naszym partnerem

Wybierając PAH na partnera działań społecznych, Państwa firma pomaga nam docierać z pomocą do ludzi najbardziej jej potrzebujących – osób dotkniętych skutkami katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych i wynikającego z nich często ubóstwa. Wspólnie z nami stawiają Państwo czoła palącym wyzwaniom współczesnego świata i przyczyniają się do pozytywnych zmian w życiu konkretnych ludzi.

Umożliwiają nam Państwo dostarczanie wody pitnej, żywności i schronienia ludziom, którzy ucierpieli w wyniku kryzysów humanitarnych, a w Polsce fundowanie szkolnych posiłków dla potrzebujących wsparcia dzieci w ramach programu .

Państwa firma może razem z nami zaangażować się we wspieranie ludzi potrzebujących pomocy na wiele sposobów, m.in. w ramach długofalowego partnerstwa strategicznego, sprzedaży produktów dedykowanych PAH, programów lojalnościowych lub zaangażowania pracowników i pracowniczek (np. poprzez udział w maratonach charytatywnych lub przekazywanie końcówek pensji na rzecz działań PAH). Razem z Państwem wypracujemy optymalny, indywidulany model współpracy, niosący obopólne korzyści oraz spójny z celami społecznej odpowiedzialności i specyfiką działalności Państwa firmy.

DLACZEGO WARTO BYĆ NASZYM PARTNEREM
Zapraszamy do współpracy firmy podzielające nasze wartości i cele, które dzięki współpracy z PAH chcą wzmocnić wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Oferujemy Państwu:

  • wzmocnienie wizerunku Państwa firmy jako partnera zaangażowanego we wspieranie ważnych celów społecznych i humanitarnych, wewnątrz firmy oraz
    w kontaktach z klientami
  • możliwość wspierania profesjonalnych działań humanitarnych za granicą
  • zaplanowanie Państwa strategii CSR w oparciu o działania humanitarne PAH
  • komunikowanie mierzalnych efektów Państwa wsparcia
  • możliwość zaangażowania we współpracę pracowników i pracowniczek Państwa firmy
  • współpracę z wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem społecznym, respektującym międzynarodowe standardy pomocy humanitarnej oraz etycznego fundraisingu
  • współpracę z pełnym pasji, kompetentnym i zmotywowanym zespołem PAH
  • dostęp do eksperckiej wiedzy dotyczącej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Współpracujemy z sektorem prywatnym od początku naszej działalności. Cenimy naszych partnerów biznesowych, szczególnie partnerów strategicznych, ponieważ dzięki przekazywanym przez nich środkom i udzielanym wsparciu możemy planować i realizować długofalowe, skuteczne działania oraz z większą elastycznością reagować na potrzeby ludzi, którym pomagamy.

FORMY WSPÓŁPRACY

ALTENBERG DLA PAJACYKA

Wydawnictwo Altenberg założył Radosław Kotarski, popularyzator wiedzy znany z programu Polimaty na YouTube. Od samego początku wydawnictwo działa zgodnie z hasłem „Zaspokajamy nie tylko głód wiedzy!” i wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk.

Mechanizm działania jest bardzo prosty – każda sprzedana książka, każdego z autorów i autorek, których wydaje Altenberg, to jeden posiłek dla dziecka w ramach programu Pajacyk. Radek Kotarski zaprosił do współpracy na tych samych zasadach kolejnych popularnych twórców takich jak Arlena Witt (Po Cudzemu), Ewa Grzelakowska-Kostoglu (Red Lipstick Monster), Joanna Glogaza i Michał Poznański (Drollercaster). Wszyscy wydają w tej samej formule – sprzedaż dobrej jakości książek łączy się z dobroczynnością. Sukces wydawnictwa przełożył się na wsparcie Pajacyka. Ponad 125 tysięcy sprzedanych książek to dokładnie 125 tysięcy sfinansowanych posiłków. Rozpoczęta w 2017 roku współpraca do lipca 2018 przyniosła pół miliona złotych przekazanych na pomoc.
GENERALI DLA PAJACYKA

Obiad dla dziecka za ankietę klienta - jak to działa? Generali rozpoczęło współpracę z Polską Akcją Humanitarną. W ramach tej współpracy, za każdą ankietę w ramach badania satysfakcji wypełnioną przez Klienta firmy, Generali będzie fundowało obiad dla dziecka dożywianego w ramach naszego programu Pajacyk.

Opinia każdego Klienta jest dla Generali bezcenna, dlatego ubezpieczyciel wysyła ankiety do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę, po każdym ich kontakcie z firmą, niezależnie czy to jest zakup polisy, czy zmiana danych na polisie, likwidacja szkody czy reklamacja. Jednak wysłanie ankiety nie oznacza otrzymania opinii. W jaki sposób skłonić Klienta, by zechciał podzielić się swoją opinią o produktach i usługach? Generali postanowiło za każdą wypełnioną ankietę sfinansować obiad w ramach programu Pajacyk, realizowanego przez naszą organizację.  
MICHAŁ SZAFRAŃSKI DLA PAJACYKA

Michał Szafrański to twórca bloga „Jak oszczędzać pieniądze”, podcaster, autor bestsellerowych książek, mąż, tata i wreszcie – inspirujący i społecznie zaangażowany influencer, który od 2015 roku strategicznie wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk. Wpłaty od Michała i jego czytelników to już ponad 300 tysięcy złotych czyli 75 tysięcy obiadów w programie dożywiania dzieci Pajacyk.

Michał wspiera Pajacyka od 2015 roku. Decyzja o wspieraniu programu dożywiania dzieci nie była przypadkowa – Michałowi zależało na długofalowym wsparciu inicjatywy z zakresu edukacji lub zaspokajania podstawowych potrzeb, bieżącym monitorowaniu skali pomocy i jej przekładalności na wyraźny efekt. 10 tysięcy posiłków dla Pajacyka – cel na 2015 rok został zrealizowany przez Michała i jego czytelników z małym opóźnieniem. Kolejne lata to nowe, coraz bardziej odważne cele i spektakularne wyniki. W 2016 roku miała miejsce premiera książki „Finansowy Ninja”. Każdy sprzedany egzemplarz to równowartość jednego posiłku czyli 4 złote dla Pajacyka. Książka wydana w unikalnym na polskim rynku modelu selfpublishingowym okazała się bestsellerem. Rok 2016 zakończył się z wynikiem 34 184 posiłków na Pajacyka. Cel na 2017 – 50 tysięcy posiłków został przebity o 50% i na koniec roku Michał i jego czytelnicy ufundowali 75 175 posiłków dla dzieci w potrzebie.
Ambasador biznesowy PAH

Polska Akcja Humanitarna powołała Ambasadora Biznesowego. Została nim Agata Brucko-Stępkowska – założycielka i prezes Futuro Finance. Jej firma sfinansowała właśnie zakup maszyny wiertniczej do budowy studni w Sudanie Południowym, a ona sama zaprasza do PAH-workingu - korzysta z kontaktów biznesowych, aby zaangażować w pomoc inne firmy. To zupełnie nowy wymiar współpracy.

Polska Akcja Humanitarna pomaga w wielu miejscach na świecie. Jej głównym celem jest niesienie pomocy cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Reaguje na podstawowe problemy, dotyczące m.in. dostępu do wody, żywności, należytych warunków sanitarnych,  edukacji, oraz opieki zdrowotnej. Jako swojego Ambasadora Biznesowego powołała Agatę Brucko-Stępkowską, która nie tylko od dawna angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym, ale również wie dużo o pozyskiwaniu pieniędzy na ten cel.

Partnerzy

NCAB Polska Partner strategiczny

NCAB Polska wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk od 2017 roku. Firma dołączyła do grona partnerów strategicznych PAH, zainspirowana przykładem zaprzyjaźnionego partnera – DHL Global Forwarding.

MEBLIK Partner strategiczny

Polska firma meblowa obecna na wielu rynkach zagranicznych, konsekwentnie angażująca się w działalność społeczną, wspierająca program wodny PAH od wielu lat. Dzięki jej wsparciu wybudowaliśmy 4 studnie w Sudanie Południowym.

NOXAN Partner strategiczny

Partner strategiczny PAH od 2017 roku, wspiera poprawę warunków sanitarnych w obozach dla migrantów wewnętrznych w Somalii. Firma regularnie wspiera działania wodno-sanitarne PAH w Somalii od 2014 roku.  

Futuro Finance Partner strategiczny

Futuro Finance jest naszym partnerem strategicznym od kwietnia 2016 roku. Wspiera PAH zarówno poprzez działalność ambasadorską prezes firmy Agaty Brucko-Stępkowskiej w środowisku biznesowym, jak i darowizny przekazywane na działania na naszych misjach.

White&Case Partner strategiczny

Wspiera nas świadcząc usługi z zakresu doradztwa i reprezentacji prawnej.

Microsoft Partner strategiczny

Współpracuje z PAH od lat '90. Przekazuje nam oprogramowanie oraz udziela wsparcia merytorycznego przy wdrażaniu rozwiązań IT.

Loyalty Partner Polska Partner strategiczny

W ramach programu PAYBACK uruchomił możliwość przekazywania punktów na dożywianie dzieci w ramach programu Pajacyk.

International Paper Polska Partner strategiczny

Współpracuje z PAH od 2012 roku. Przekazywane przez firmę środki przeznaczane są na program dożywiania w Somalii oraz Syrii.

Electrolux Partner strategiczny

Współpracuje z PAH od 2013 roku. Dzięki darowiznom firmy PAH wybudowała łącznie sześć punktów wodnych w Sudanie Południowym oraz Somalii.

Early Stage Partner strategiczny

Rodzinna szkoła języka angielskiego, wspierająca działania na naszych misjach w Somalii, Syrii i na Ukrainie oraz program Pajacyk.

DHL Global Forwarding Partner strategiczny

Współpracuje z PAH niemal od początku istnienia fundacji, wspiera program Pajacyk oraz co roku, podczas gali dla partnerów biznesowych, organizuje aukcję charytatywną prac dzieci korzystających z programu.

BP Partner strategiczny

Związany z PAH od 1997 roku. Stworzył jeden z pierwszych programów lojalnościowych w Polsce, dając klientom stacji BP możliwość przekazywania punktów na program Pajacyk. Co roku włącza się w akcję „Świąteczny Stół Pajacyka”.

Bank Zachodni WBK Partner strategiczny

Wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk od 2003 roku, dzięki karcie kredytowej VISA Silver Pajacyk angażuje we wspieranie Pajacyka swoich klientów i klientki. W 2006 roku Bank Zachodni WBK otrzymał tytuł „Dobroczyńcy Roku”, przyznawany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, za systematyczne wspieranie programu Pajacyk oraz zachęcanie klientów banku do przekazywania środków finansowych na konto programu.

Auchan Partner strategiczny

Wspiera PAH od 1997 roku. Obecnie zaangażowany w dystrybucję ulotek w kampanii 1% w sieci sklepów Auchan oraz w akcję sprzedaży maskotki świątecznej na rzecz programu Pajacyk.

Alior Bank (d. Bank BPH) Partner strategiczny

Wspiera nas od początku działalności PAH, obsługując nieodpłatnie większość naszych kont bankowych.

Instytut Monitorowania Mediów Partner wspierający

Od 2011 r. wspiera PAH udostępniając najnowocześniejsze narzędzia do monitoringu mediów.

La Biosthetique Paris Partner wspierający

La Biosthetique Paris wspiera nasze działania w Sudanie Płd. Sprzedaż ekologicznych kosmetyków z serii Botanique finansuje budowę infrastruktury wodnej dla miejscowej ludności.

TOI TOI Partner wspierający

      Dzięki wsparciu firmy TOI TOI Polska, przekazanym w 2018 roku, budujemy murowane latryny w jednej ze szkół w Somalii, w rejonie Middle Shabelle. W ten sposób wspólnie zapewniamy godne i bezpieczne warunki do nauki 124 uczniom i uczennicom. Szkolimy także lokalną społeczność szkolną z zasad zachowania higieny osobistej.

Oktawave Partner wspierający

Od 2016 roku udostępnia infrastrukturę informatyczną dla naszych stron internetowych oraz oferuje wsparcie technicznie.

BRAND 24 Partner wspierający

Od 2015 roku udostępnia nieodpłatnie narzędzia do monitoringu Internetu.

ROIExperts Partner wspierający

Od października 2017 roku firma ROIExperts wspiera PAH w kampaniach AdWords, optymalizacji SEM i SEO oraz analizie danych.

VIKTORIO Partner wspierający

Dystrybuuje nieodpłatnie nasze przesyłki na terenie Warszawy.

SARE Partner wspierający

Udostępnia nam nieodpłatnie narzędzia do e-marketingu.

Quendi Language Services Partner wspierający

Przygotowuje dla nas nieodpłatnie tłumaczenia z zakresu komunikacji.

Pryzmat Partner wspierający

Przekazuje nam tonery do drukarek oraz wspiera program Pajacyk.

Port Arthur Partner wspierający

Orange Partner wspierający

Świadczy nam usługi telekomunikacyjne.

Lemoniq Partner wspierający

Przygotowuje kolekcje biżuterii dedykowane PAH, ze sprzedaży których dochód przeznaczany jest na wsparcie naszych działań.

Kontekst Partner wspierający

Wspiera PAH od 2002 roku, w ramach współpracy wykonuje dla nas tłumaczenia specjalistyczne z języka polskiego na język angielski z obszaru administracji.

Euronet Partner wspierający

Stworzył możliwość przekazywania darowizn na działania PAH w bankomatach swojej sieci.

City Partner wspierający

Udostępnia nieodpłatnie powierzchnię reklamową na kampanie PAH.

Wczytaj
więcej
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.