O Polskiej Akcji Humanitarnej
Kim jesteśmy? Kto jest w Zarządzie PAH?
PAH w liczbach
Dane własne PAH
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
+
pracowników
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
+
lat działalności
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
kraje
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
+
mln odbiorców pomocy
Czym zajmuje się PAH?

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Od 2004 roku jesteśmy także organizacją pożytku publicznego.

 

Udzielamy pomocy humanitarnej: jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy na całym świecie. Reagujemy w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Natychmiastowa odpowiedź na kryzys jest dla nas priorytetem, ale zajmujemy się także opracowywaniem długoterminowych rozwiązań i zapobieganiu kolejnym katastrofom.

 

Chronimy ludność cywilną: dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie drugiego człowieka. W swoich działaniach dostarczamy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Nie rozróżniamy stron konfliktu ani grup religijnych. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości i religii. Szczególną uwagą darzymy grupy najbardziej zagrożone: kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i osoby wewnętrznie przemieszczone. Swoją postawą i decyzjami dbamy o to, żeby osoby, którym pomagamy, ufały nam i postrzegały nasze działania jako godne zaufania. O jakość naszej pomocy dbamy odnosząc się to standardów SPHERE. Odpowiedzialność wobec osób, którym pomagamy, wyrażamy także w tym, jak opowiadamy o nich i o naszych działaniach. Etyczny wymiar naszych komunikatów reguluje Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

 

Pomagamy odpowiedzialnie: w swojej pracy pamiętamy o tym, że na miejscu jesteśmy gościem. Szukamy form działania, które mogą zostać na dłużej lub dają możliwości rozwoju. Nasze wsparcie jest dostosowane do kultury i zwyczajów tych, którym pomagamy. Działania w terenie prowadzone są przede wszystkim przez pracowników lokalnych, pochodzących z kraju, w którym działamy. Produkty, sprzęt i narzędzia pozyskujemy w miarę możliwości najbliżej miejsca naszych działań – dzięki temu wspieramy również lokalną gospodarkę. Ramy etyczne naszych działań reguluje Kodeks Czerwonokrzyski. W krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi pracujemy przy wsparciu systemu klastrów pomocy humanitarnej, które regulują i koordynują działania w regionie. Dzięki temu nasza pomoc może być skuteczniej dopasowana do potrzeb i trafia tam, gdzie nie dotarły inne organizacje. Może być też komplementarna wobec innych organizacji działających w tym samym miejscu.

 

Edukujemy społeczeństwo: do Polaków kierujemy różnorodne kampanie społeczne. Informujemy o potrzebach mieszkańców krajów, w których działamy. Zwracamy uwagę na globalne potrzeby i prawa człowieka, takie jak: dostęp do wody, żywności, bezpiecznego schronienia i toalet. Angażujemy społeczeństwo do aktywnego działania na rzecz pomocy humanitarnej. Wpieramy organizację oddolnych zbiórek pieniężnych i wydarzeń informujących o potrzebach drugiego człowieka. Polskie szkoły włączamy w ogólnokrajowe kampanie edukacyjne: szkolimy dzieci i młodzież.

Culture Book

Z wielką przyjemnością prezentujemy naszego pierwszego Culture Booka!

 

Jest to dokument, który przedstawia misję, wizję i wartości naszej organizacji. Mamy nadzieję, że dzięki niemu po prostu będziecie mogli nas lepiej poznać! 

Przeczytaj!
Władze PAH - Zarząd
Maciej Bagiński - prezes Zarządu

W PAH pracuje od 2009 roku, będąc odpowiedzialnym za kwestie finansowe. W Zarządzie Fundacji zasiada od 2010 roku.
Przed objęciem funkcji prezesa Maciej przez wiele lat pracował na kluczowych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach oraz polskich firmach z branży medycznej i medialnej.
 

Do PAH przywiodła go ciekawość sektora i waga problemów współczesnego świata. Jest mu zwłaszcza bliska problematyka ubóstwa, jego źródeł oraz konsekwencje dla społeczeństw i jednostek. Uważa, że pomoc humanitarna i współpraca rozwojowa muszą opierać się na racjonalnych fundamentach oraz nowoczesnych narzędziach zarządczych, wspieranych refleksją i przekonaniem o bezwzględnej wartości każdego człowieka. Maciej jest zwolennikiem debaty i dialogu w duchu tolerancji jako sposobów na rozwiązywanie sporów i konfliktów.

 

Wielokrotnie odwiedzał kraje, w których PAH była i jest zaangażowana poprzez realizację projektów humanitarnych, takie jak Sudan Południowy, Somalia, Turcja, Irak, Kenia, Ukraina czy ostatnio Madagaskar.

 

Jest absolwentem wydziału filozofii oraz studiów z zakresu ekonomii. Interesuje się filozofią dziejów i historią totalitaryzmów. Jego hobby to malarstwo współczesne oraz ukochany pies, Sven.

Dorota Serafin - wiceprezeska Zarządu, dyrektorka zarządzająca

Jest doświadczoną menedżerką z wieloletnią praktyką doradztwa strategicznego w sektorze organizacji pozarządowych, biznesie i w obszarze zarządzania instytucjami edukacyjnymi i naukowo-badawczymi.

 

Dołączyła do Polskiej Akcji Humanitarnej w 2019 r. jako dyrektorka działu pomocy humanitarnej i rozwojowej.

 

W uznaniu jej osiągnięć, powierzono jej stanowisko dyrektorki zarządzającej, a w 2020 r. została powołana w skład Zarządu PAH. Od kwietnia 2024 roku piastuje stanowisko wiceprezeski Fundacji.

Katarzyna Górska - członkini Zarządu

Członkini Zarządu PAH od 2015 roku. W roku 2014 dyrektorka zarządzająca PAH.

 

Jest absolwentką wydziału Slavic Studies oraz Visual Arts Management New York University. Producentka filmowa i fotograficzna, kuratorka wystaw fotograficznych. Założycielka studia produkcyjnego Film Republic, producentka wielu nagrodzonych kampanii reklamowych.

Grzegorz Gruca - członek Zarządu

W PAH od 1997 roku, zawsze jako członek Zarządu, wiceprezes, a na początku także jako dyrektor. Uczestniczył w zakładaniu biur regionalnych PAH w Iraku, Afganistanie, Sri Lance i Somalii, a także w misjach humanitarnych w Korei Północnej. W Fundacji skupia się na relacjach z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi. Szczególnie interesują go zagadnienia związane z potrzebami i motywacjami ludzi do pomagania osobom w potrzebie.


Jest absolwentem politologii i nauk społecznych socjologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1998 roku ukończył program współpracy technicznej w ramach Programu Agencji Rozwoju Międzynarodowego Rządu USA w zakresie Zarządzania Kryzysowego.  W styczniu 2003 r. Prezes Rady Ministrów powołał go na członka Ciała Doradczego dla Organizacji Pozarządowych w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej. W latach 1995-1997 był koordynatorem ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi w warszawskim UNHCR. Naturalną konsekwencją pomocy uchodźcom w Polsce było zaangażowanie w działania humanitarne.

 

Jego zaangażowanie jest doceniane zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Od 2004 r. pełni funkcję w Zarządzie Grupy Zagranica, którą wielokrotnie reprezentował w obradach walnego zgromadzenia platformy rozwojowej CONCORD. Uczestniczył w Światowym Szczycie Humanitarnym w Stambule jako członek polskiej delegacji. W 2017 roku uzyskał tytuł certyfikowanego eksperta Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Reprezentuje PAH w ramach platformy humanitarnej VOICE. W 2017 roku Minister Spraw Zagranicznych uhonorował go odznaczeniem Bene Merito. W 2024 został powołany na czteroletnią kadencję na stanowisko członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Rada Fundacji
Janina Ochojska

Założycielka i wieloletnia prezeska Zarządu PAH, aktualnie zasiada w Radzie Fundacji. Podczas pobytu we Francji w latach osiemdziesiątych była wolontariuszką Equi Libre – organizacji dostarczającej pomoc humanitarną dla Polaków. W 1984 roku ruszył stamtąd pierwszy transport leków do Polski (organizowany przez Alaina Michela i Pascala Loulmeta) – wśród osób, które koordynowały rozdawanie darów w Polsce, znalazła się miedzy innymi Janina Ochojska. Już w 1989 roku zostaje zarejestrowana również Polska Fundacja EquiLibre, która zaczęła rozszerzać swoją pomoc również o inne kraje. W 1992 roku Janina Ochojska rusza z pierwszym transportem leków do Sarajewa. Po powrocie wystosowuje apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa. W radiowej „Trójce” prosi o wsparcie Polaków – odpowiedź przerasta jej oczekiwania. W efekcie wyrusza pierwszy transport z pomocą mieszkańcom oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany jest przez Polaków. Potrzeba sprawczości polskiego społeczeństwa doprowadziła do powstania w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej, której fundatorami są Janina Ochojska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Pod szyldem Polskiej Akcji Humanitarnej Polacy mogli mieć większe poczucie sprawczości – nazwa w końcu odzwierciedlała ich potrzebę i zaangażowanie.

 

Janina Ochojska w latach 2009-2011 była członkinią Grupy Doradczej CERF. Jest również laureatką wielu prestiżowych nagród, wśród których na szczególną uwagę zasługują: tytuł „Kobiety Europy” przyznany przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagroda Pax Christi International Peace Award (1995), nagroda Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Order Kawalera Legii Honorowej przyznawany przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagroda im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczenie Bene Merito przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagroda Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku Janina Ochojska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

 

Od 2019 r. sprawuje funkcję posłanki do Parlamentu Europejskiego. 

Włodzimierz Sarna

Fundator Polskiej Akcji Humanitarnej, do 2014 roku członek Zarządu PAH. W pracy zawodowej jest adwokatem.

Komisja rewizyjna
Aleksandra Rezunow
Dariusz Płatek
Paulina Pilch
Henryk Wujec (do 2020 r.)
Kontakt:
Powiedz nam, jak możemy działać jeszcze sprawniej. Nawiąż z nami współpracę. Zrealizujmy razem projekt!
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.