AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, współpracujemy z lokalnymi piekarniami i stołówkami. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Współpracujemy z lokalnymi piekarniami i stołówkami

Dowiedz się więcej

2017/2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 30.04.2018 Lokalizacja: wschód stanu Equatoria, Sudan Południowy Donor: German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Celem projektu jest ustabilizowanie sytuacji osób powracających, wewnętrznie przemieszczonych oraz lokalnej społeczności w stanie Equatoria poprzez wsparcie samodzielnej i efektywnej produkcji żywności. Prowadzimy szkolenia dla rolników, założyliśmy i wyposażyliśmy TerenoweSzkółki Rolnicze. Wyposażenie obejmuje nasiona, narzędzia, sprzęt do nawadniania i wesprze proces nauki. Dystrybuujemy również narzędzia oraz nasiona warzyw i zbóż. Nożne pompy wodne oraz system nawadniania kropelkowego zostanie zamontowany a 30 mechaników przeszkolonych. Szkolenie 30 lokalnych promotorów higieny sprawi, że wiedza z zakresu poprawnej higieny zostanie polepszona. W rezultacjie 13 500 osób zostanie objętych wsparcie.
2017/2018 – SYRIA – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.12.2017 – 10.07.2018 Lokalizacja: Południowe Idleb i Północna Hama, Syria DonorHumanitarian Fund

W południowym Idleb i Północnej Hamie wspieramy zarówno osoby wewnętrznie przemieszczone jak i lokalną społeczność. Zapewniamy pomoc rzeczową lub finansową w rozpoczęciu lub przywróceniu inicjatyw zmierzających do produkcji żywności. Zapewnimy 1350 voucherów, po 100 USD każdy, kktóre mogą być przeznaczone na zakup nasion, narzędzi, nawozów, paliwa czy paszy dla zwierząt. Przeprowadzimy szkolenia dotyczące rolnictwa dla 2000 osób. Dodatkowo, dla 50 osób zapewnimy granty w kwotach od 150 do 5000 USD na rozpoczęcie własnych biznesów.
W rezultacie pomoc otrzyma 12000 will osób.
2017/2018 – Polska – Żywność

Projekt realizowany w Polsce Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 22.06.2018. Projekt finansowany ze ze środków własnych organizacji.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk aż 1669 dzieci zje posiłki w 133 placówkach w całej Polsce! Program Pajacyk jest realizowany poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w potrzebie w szkolnych stołówkach i świetlicach środowiskowych.
2018 – Irak – Żywność i woda

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 Miejsce: Irak Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludnbości przemieszczającej się na skutek kryzysu. Po rozpoznaniu potrzeb zespół prowadzi dystrybucje paczek z pomocą dostosowaną do potrzeb i warunków. W efekcie pomoc otrzyma 18250 osób.