AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, współpracujemy z lokalnymi piekarniami i stołówkami. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Współpracujemy z lokalnymi piekarniami i stołówkami

Dowiedz się więcej

2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.05.2018 - 30.10.2018

Lokalizacja: Wau, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Nasz projekt obejmuje pomocą osoby wewnętrznie przemieszczone i lokalną społeczność stanu Zachodniego Bahr el Ghazal. Wspieramy 60 terenowych szkółek rolniczych. Dostarczamy narzędzia, nasiona warzyw i zbóż oraz zapewniamy systemy irygacyjne, pozwalające na nawadnianie upraw. Celem działań jest zwiększenie produkcji żywności. Kolejnym krokiem do jego zrealizowania jest wsparcie 400 gospodarstw utrzymujących się z rybołówstwa. Ponad to prowadzimy kampanie z zakresu promocji higieny i prawidłowego żywienia. W efekcie pomoc otrzyma 18 200 osób.
2018 – Syria – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Lokalizacja: Idleb

Donator: WFP

Celem projektu jest wsparcie osób wewnętrznie przemieszczonych i lokalnej społeczności z Hamy i Idleb, poprzez zwiększenie dostępu do żywności. Dzieciom w okresie niemowlęcym zapewniamy żywność terapeutyczną, zapobiegającą niedożywieniu i niedoborze składników odżywczych. Ponadto co miesięcznie prowadzimy dystrybucję 14500 paczek z żywnością dla najbardziej potrzebujących. W rezultacie naszym wsparciem zostanie objęte 72 500 osób.
2017/2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 31.08.2018

Lokalizacja: stany Magwi i Imatong, Sudan Południowy

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Celem projektu jest ustabilizowanie sytuacji osób powracających, wewnętrznie przemieszczonych oraz lokalnej społeczności w stanach Magwi i Imatong poprzez wsparcie ich samodzielnej i efektywnej produkcji żywności. Prowadzimy szkolenia dla rolników, założyliśmy i wyposażyliśmy Terenowe Szkółki Rolnicze. Wyposażenie obejmuje nasiona warzyw i zbóż, narzędzia, sprzęt do nawadniania. Zamontujemy nożne pompy wodne oraz system nawadniania kropelkowego. W celu ich konserwacji zostanie przeszkolonych 30 mechaników. Szkoleniami z zakresu poprawnej higieny zostanie objętych 30 lokalnych promotorów higieny, którzy następnie wiedzę przekazywać będą lokalnej społeczności. W rezultacie 13 500 osób zostanie objętych wsparciem.
2018 – Syria – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 19.03.2018 – 30.08.2018

Lokalizacja: Północno - Zachodni Idleb

Donor: FAO

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla 2000 rodzin wewnętrznie przemieszczonych i ze społeczności lokalnej w północno - zachodnich rejonach Idleb. W ramach projektu gospodarstwa domowe dotknięte kryzysem otrzymają nasiona warzyw w ilości wystarczającej do uprawy mikroogrodu, a także będą mieć zapewnione kursy i materiały szkoleniowe zwiększające wiedzę z zakresu produkcji rolnej. Zapewniamy również szkolenia dla 120 przedstawicieli kooperatyw rolnych o tym jak zwiększać produkcję, magazynować i prowadzić sprzedaż warzyw. W rezultacie 3 500 osób zostanie objętych wsparciem.
2017/2018 – SYRIA – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.12.2017 – 31.07.2018

Lokalizacja: Południowe Idleb i Północna Hama, Syria

Donor: Common Humanitarian Fund, OCHA

W południowym Idleb i Północnej Hamie wspieramy zarówno osoby wewnętrznie przemieszczone jak i lokalną społeczność. Zapewniamy pomoc rzeczową lub finansową w rozpoczęciu lub przywróceniu inicjatyw zmierzających do produkcji żywności. Zapewnimy 1350 voucherów, po 100 USD każdy, kktóre mogą być przeznaczone na zakup nasion, narzędzi, nawozów, paliwa czy paszy dla zwierząt. Przeprowadzimy szkolenia dotyczące rolnictwa dla 2000 osób. Dodatkowo, dla 50 osób zapewnimy granty w kwotach od 150 do 5000 USD na rozpoczęcie własnych biznesów.
W rezultacie pomoc otrzyma 12 000 osób.
2017/2018 – Polska – Żywność

Projekt realizowany w Polsce Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 22.06.2018. Projekt finansowany ze ze środków własnych organizacji.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk aż 1669 dzieci zje posiłki w 133 placówkach w całej Polsce! Program Pajacyk jest realizowany poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w potrzebie w szkolnych stołówkach i świetlicach środowiskowych.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.