AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, udzielamy wsparcia finansowego. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
  • Udzielamy grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych 

Dowiedz się więcej

2020/2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 20.04.2020 – 31.03.2021

Lokalizacja: Jur River, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwym grupom zagrożonym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Nasze działania obejmują dystrybucję nasion, narzędzi rolniczych i narzędzi do połowu ryb. W ramach projektu zostaną również utworzone szkoły rolnicze (Farmer Fields Schools), których pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie dobrych praktyk rolniczych m.in. przygotowania gruntów pod uprawę zbóż; sadzenie, radzenie sobie ze szkodnikami, wykorzystywanie systemów nawadniających. Następnie będą dzielić się wiedzą z lokalnymi rolnikami i wspierać ich w codziennej pracy. Dodatkowo będą prowadzone grupowe szkolenia w zakresie połowy ryb. W efekcie pomoc otrzyma 18 000 osób.

2020/2021 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2020 r. – 19.08.2021

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Czytaj dalej…

2018/2019 – Polska – Żywność

Projekt realizowany w Polsce Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 21.06.2019. Projekt finansowany ze ze środków własnych organizacji.

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk aż 1534 dzieci zje posiłki w 129 placówkach w całej Polsce! Program Pajacyk jest realizowany poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w potrzebie w szkolnych stołówkach i świetlicach środowiskowych.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.