AAA
AAA

Sudan Południowy WPŁAĆ

PAH W SUDANIE POŁUDNIOWYM

Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Niestety, w rzeczywistości kraj jest wciąż skonfliktowany. Sytuację utrudniają również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Sudanu Południowego migrują w inne części kraju lub poza jego granice w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, wody i żywności.

Sytuacja w kraju jest bardzo niestabilna, brakuje podstawowych usług, a katastrofy naturalne, takie jak powodzie, dotykają ludzi każdego roku. Szacuje się, że pomocy potrzebuje prawie 2/3 mieszkańców Sudanu Południowego. Konflikt i wysiedlenia i silne powodzie, które dotknęły Sudan Południowy w 2019 roku, doprowadziły do utrudnień w produkcji żywności. W kraju utrzymuje się krytyczny poziom niedożywienia i poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego.
W wyniku powodzi zniszczona została infrastruktura wodno-sanitarna – dostęp do czystej wody i toalet jest bardzo utrudniony. Obecne warunki wzmagają ryzyko wybuchu epidemii chorób przenoszonych drogą wodną.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Sudanie Południowym działamy od 2006 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków higienicznych. Prowadzimy również szeroki zakres działań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby wewnętrznie przemieszczone, powracające do domów i lokalne społeczności wspieramy dystrybucjami przedmiotów pierwszej potrzeby i schronień.

Budujemy i remontujemy studnie, latryny i stacje mycia rąk. Dbamy o odpowiednie warunki sanitarne w szkołach. Edukujemy z zakresu dobrych praktyk higienicznych i rozdajemy pakiety z produktami niezbędnymi do zapewnienia sobie i swojej rodzinie odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego.

Nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie sprawdza jakość i dostępność wody wśród lokalnych społeczności, a także dba o skuteczną i szybką odpowiedź na wybuchy epidemii. Badamy potrzeby mieszkańców regionu i dostarczamy im odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby sami skutecznie mogli dbać o własne bezpieczeństwo higieniczne.

Aby wesprzeć społeczność w efektywnej produkcji żywności, zapewniamy szkolenia. Dystrybuujemy nasiona, narzędzia rolnicze, sprzęt do nawadniania upraw. Współpracujemy ze społecznością-ogranizujemy pokazy i szkolenia, inicjujemy działanie Terenowych Szkółek Rolniczych.

Celem naszych działań jest zarówno odpowiadanie na nagłe potrzeby, jak i zwiększanie odporności społeczności na przyszłe kryzysy.

2021/2022 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA, NFI

Czas trwania projektu: od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.
Lokalizacja: Mangalla, Ekwatoria Środkowa, Sudan Południowy
Donator:  South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA

Projekt dotyczy zapewniena wielosektorowej, kompleksowej odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby osób zamieszkujących w Mangalli. Działania są adresowane przede wszystkim do osób wewnętrznie przemieszczonych, które przybyły Mangalli w 2020 roku. PAH zapewni im pomoc w zakresie wodnym, sanitarnym i higienicznym, a także wsparcie nieżywnościowe.

Zintegrowany pakiet działań realizowanych przez… Czytaj dalej…

2021/2022 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.
Lokalizacja: Bor South, Twic East i Akobo, Jonglei, Sudan Południowy
Donator:  South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA

Projekt ma na celu umożliwienie dostępu do wody, sanitariatów i higieny dla rodzin dotkniętych kryzysem w stanie Jonglei w Sudanie Południowym. W ramach projektu PAH będzie zapewniać także ochronę dla osób szczególnie narażonych na przemoc ze względu na płeć i wiek, a także zapewni wsparcie nieżywnościowe. Działania te są mają na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańców, jak i zapewnienie godnych warunków do życia.

Polska Akcja Humanitarna zapewni wielosektorową, kompleksową… Czytaj dalej…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.