Wartości, misja i wizja PAH
Czym kieruje się PAH w swoich działaniach?
Pobierz
Pobierz Culture Book (księgę kultury organizacji) - dokument, w którym opisujemy wartości, przekonania i normy istotne dla Polskiej Akcji Humanitarnej.
Misja i Wizja Polskiej Akcji Humanitarnej

Polska Akcja Humanitarna zrodziła się z potrzeby pomagania; z przekonania, że każdy człowiek zasługuje na pomoc i godność. Nasza organizacja wierzy w moc dobra, która może przenosić góry dzięki wsparciu innych ludzi.

 

Polska Akcja Humanitarna powstała z inspiracji Janiny Ochojskiej, która obserwowała działania francuskiej organizacji Amitié Pologne pomagającej Polakom w czasie stanu wojennego. W 1992 roku Janina Ochojska pojechała z organizacją EquiLibre (w którą przekształciła się Amitié Pologne) do oblężonego Sarajewa. Ten wyjazd był impulsem do powstania PAH. Wtedy bowiem zapadła decyzja o wysłaniu polskiego konwoju z pomocą humanitarną do miasta ogarniętego wojną po rozpadzie Jugosławii. Pierwszy konwój wyjechał z Polski 26 grudnia 1992 roku, a PAH zaczęła wysyłać pomoc do innych miast byłej Jugosławii, takich jak Belgrad czy Kosowo. Jedną z nadrzędnych idei, przyświecających powstaniu naszej organizacji, były solidaryzmprzekonanie, że nawet wtedy, gdy sami potrzebujemy pomocy, możemy wesprzeć tych, którzy są w gorszej sytuacji.

Jednocześnie założycielki i założyciele, członkinie i członkowie Polskiej Akcji Humanitarnej byli głęboko przekonani, że nie można oprzeć niesienia pomocy na zrywach i emocjach. Chcieli stworzyć organizację, która będzie pomagać z empatią, a jednocześnie profesjonalnie, długofalowo i transparentnie. Która w centrum działania postawi człowieka i wesprze go w kształtowaniu podmiotowości, odpowiadając na jego rzeczywiste potrzeby ze świadomością, że człowiek nie istnieje w oderwaniu od planety i przyrody.

 

Fundamentem naszej wizji jest dążenie do stworzenia świata, w którym ludzie są gotowi działać, mają wiedzę i narzędzia do godnego życia.

 

Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest niesienie pomocy cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych, kryzysu klimatycznego i katastrof.

 

PAH działa z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności.

 

Tworzymy organizację otwartą na świat i wielokulturowość, zorientowaną na rozwiązywanie konkretnych problemów i ukierunkowaną w działaniu na człowieka. Pomagamy lokalnym społecznościom zyskiwać odporność na zawirowania klimatyczne, jednocześnie dbając o lokalne ekosystemy w oparciu o doświadczenia samych odbiorców pomocy.

Najważniejsi są dla nas ludzie — zarówno ci, którym pomagamy, jak i wszyscy nasi pracownicy i pracowniczki, donatorzy i donatorki, a także społeczności, w których działamy. Stawiamy na długotrwałe relacje, budowane na zaufaniu i szacunku.

Nie chcemy wzbudzać w naszych darczyńcach poczucia winy ani litości. W naszych kampaniach społecznych nie gramy na emocjach czy na wyrzutach sumienia. W Polskiej Akcji Humanitarnej wierzymy, że każda osoba ma prawo do godnego życia i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dlatego działamy szybko i skutecznie, aby jak najwięcej ludzi otrzymało potrzebną pomoc w jak najkrótszym czasie.

Wartości Polskiej Akcji Humanitarnej

Fundament Polskiej Akcji Humanitarnej stworzyły takie wartości jak humanitaryzm, niezależność, bezstronność i neutralność. To główne idee Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – organizacji humanitarnej ze 160-letnim doświadczeniem.

Po ponad 30 latach niesienia pomocy Polska Akcja Humanitarna wypracowała kluczowe wartości, które stanowią podstawę działania organizacji:

 

  • Szacunek – PAH stawia na pierwszym miejscu poszanowanie godności ludzkiej, zwłaszcza w czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych. Dotyczy to nie tylko zespołu PAH i społeczności, którym udzielamy wsparcia, ale wszystkich osób, które spotykamy na naszej drodze. Wspieramy różnorodność i włączanie, troszczymy się także o dobrostan oraz bezpieczeństwo członków i członkiń zespołu. Cenimy otwartą komunikację i dyskusje, uwzględniające różne punkty widzenia, prowadzone z szacunkiem do potrzeb i wartości obydwu stron.

 

  • Odpowiedzialność – uczymy się na podstawie naszych doświadczeń, odpowiadamy za codzienną pracę, projekty i relacje, działamy transparentnie i otwarcie, dbamy zarówno o ludzi, jak też o planetę i zasoby naturalne w każdej naszej inicjatywie.

 

  • Profesjonalizm – dążymy do niego, skutecznie komunikując się z zespołem i wykorzystując konstruktywny feedback do poprawienia warunków pracy. Pracujemy, opierając się na wysokich standardach, bierzemy na siebie odpowiedzialność za własne działania i decyzje. Doskonalimy wiedzę, wykorzystując ją w praktyce i dzieląc się nią z zespołem.

 

  • Rozwój – tworzymy środowisko sprzyjające rozwojowi umiejętności, doceniamy innowacje i optymalizacje, dzięki którym nasza organizacja może działać skuteczniej. Używamy informacji zwrotnej (feedbacku), aby się rozwijać i działać. Jesteśmy przekonani, że podstawą rozwoju jest uczenie się przez całe życie i taką postawę promujemy w naszych działaniach.

 

Wartości są naszym drogowskazem; określają, jak pracujemy i do czego dążymy. Tworząc zespół, dbamy o to, aby łączyły nas wspólne cele, wartości i przekonania – dzięki temu mamy pewność, że na każdym etapie troszczymy się o odbiorców pomocy i rozumiemy ich dobro w ten sam sposób. Nie uznajemy też kompromisów w sprawach, które naruszają nasze wartości. Stosujemy zasadę „ZERO tolerancji” dla nadużyć i przemocy na tle seksualnym.

Normy etyczne Polskiej Akcji Humanitarnej

W naszej pracy priorytetem jest troska o osoby w potrzebie i przestrzeganie wartości, takich jak szacunek i odpowiedzialność. Wprowadziliśmy odpowiednie narzędzia, np. Kodeks Postępowania Etycznego, aby zapewnić środowisko pracy wolne od nadużyć, przemocy i dyskryminacji.

HUMANITARYZM
Jednoczesna działalność na rzecz wspólnot albańskiej w Kačaniku i serbskiej w Štrpcach wyraża podstawową zasadę
humanitaryzmu, jaką jest bezstronność i pomoc wszystkim potrzebującym niezależnie od pochodzenia, rasy czy narodowości - z raportu PAH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W zmieniającej się rzeczywistości w działalności PAH niezmienne pozostają ciągłość mobilizacji i szacunek do wszystkich mimo odmienności. Jej istotą jest konsekwencja w odpowiedzialnym pomaganiu. Nie takim, które miałoby przynieść ulgę sumieniu pomagającego, ale realnym, skutecznym, profesjonalnym - Karolina Anna Kuta
SZACUNEK
Misję, robi to z przekonaniem, że pierwszym krokiem do pomocy jest zainteresowanie sytuacją drugiego człowieka, próba zrozumienia jego perspektywy. Dlatego tłumaczy konflikty, potrzeby ofiar cywilnych, konieczność bezstronności w pomaganiu - Karolina Anna Kuta
NEUTRALNOŚĆ
Byliśmy jedną z nielicznych organizacji pracujących w Palestynie, które deklarowały neutralność. Staraliśmy się podkreślać na każdym kroku, że nie jesteśmy ani propalestyńscy, ani antyizraelscy. Większość organizacji, które pracują z Palestyńczykami, ujawnia swoje sympatie propalestyńskie - Janina Ochojska

Jako organizacja pożytku publicznego podlegamy regularnym kontrolom powołanych do tego instytucji zewnętrznych, np. Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Stale rozliczamy się z grantów, ponieważ obejmuje nas system kontroli zakupów.

 

Regularnie też weryfikujemy wprowadzone w naszej organizacji procedury zapobiegające naruszeniom obowiązków i praw pracowników. Nasza praca opiera się na zaufaniu darczyńców i społeczności, którym udzielamy wsparcia. Dlatego wprowadziliśmy zasadę „ZERO tolerancji dla korupcji i nadużyć finansowych”.

 

Wdrożyliśmy też zasadę „ZERO tolerancji wobec jakichkolwiek form wykorzystywania seksualnego i przemocy na tle seksualnym”. Otaczamy opieką sygnalistów i sygnalistki, które zgłaszają nieprawidłowości i naruszenia.Staramy się im zapobiegać i jak najszybciej reagować na takie działania. Dążymy do pełnej transparentności działania. Tymi zasadami kierują się wszyscy członkowie i członkinie zespołu Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pobierz
Czytaj więcej w Culture Book-u Polskiej Akcji Humanitarnej - pobierz PDF klikając w przycisk poniżej
Skontaktuj się z nami
al. „Solidarności” 78a, 00-145 Warszawa
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.