AAA
AAA

Historia PAHRAPORTY

Jak powstała PAH

Polska Akcja Humanitarna powstała z potrzeby polskiego społeczeństwa. W kraju, który wciąż pamiętał historyczne doświadczenie wojny oraz ograniczenia wynikające z powojennego systemu politycznego, pomoc drugiemu człowiekowi była symbolem wolności. Działania PAH pozwoliły Polakom stać się społeczeństwem, które zamiast przyjmować wsparcie, wspólnie niesie pomoc na całym świecie.

POCZĄTKI DZIAŁAŃ PAH
Siłą napędzającą PAH do działania od początku była Janina Ochojska, która z pomocą humanitarną zetknęła się po raz pierwszy we Francji. Zainspirowana działaniami organizacji Equi Libre, prowadzonej przez Alaina Michela i Pascala Loulmeta, Janina postanowiła zaangażować się wolontariacko w pomoc humanitarną. Efektem tego był pierwszy transport pomocy do oblężonego Sarajewa w 1992 roku. Jak wspomina Janina: „jako Polka pomyślałam, że trzeba przestać tylko przyjmować pomoc, a zacząć pomagać innym”. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza akcja pomocowa organizowana przez Polaków. W radiowej „Trójce” Janina zaapelowała do społeczeństwa o wsparcie. Mobilizacja była ogromna – Polacy w końcu mogli być stroną aktywną i działać na rzecz tych, którzy są w potrzebie. Pierwsza akcja stała się wizytówką, która umożliwiła prowadzenie kolejnych działań fundacji i doprowadziła do usankcjonowania w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej – nazwa organizacji pozwoliła odzwierciedlić udział polskiego społeczeństwa i oddolność udzielanej pomocy. Fundatorami organizacji zostali: Janina Ochojska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Od samego początku polskie społeczeństwo wspiera działania PAH – działamy razem z Polakami i dzięki Polakom!

ROZWÓJ ORGANIZACJI
Pierwsza dekada działań organizacji miała ogromne znaczenie dla jej rozwoju. Wtedy zaczął kształtować się profil organizacji, jej misja i strategia działania. Od samego początku Polska Akcja Humanitarna za cel stawia sobie odpowiedź na potrzeby osób cierpiących w wyniku konfliktów zbrojnych – zaczynając od wsparcia ludności cywilnej Jugosławii, później Czeczenii i Kosowa. Pierwsze akcje opierały się na pomocy natychmiastowej i transportach leków, żywności i innych artykułów podstawowej potrzeby. Stopniowo, w związku z profesjonalizacją organizacji, działania zaczęły nabierać charakteru ciągłego: w 2001 roku PAH założyła pierwsze stałe misje w Kosowe i Czeczenii. Misja w Czeczenii była też początkiem specjalizacji organizacji w zapewnianiu dostępu do wody i infrastruktury wodno-sanitarnej, która stała jednym z najczęstszych sposobów udzielania pomocy przez PAH na świecie. Oprócz dostępu do wody i toalet, PAH zaczęła rozwijać się również w innych dziedzinach pomocy humanitarnej: dostępie do żywności, dostępie do edukacji, bezpiecznego schronienia i ochrony ludności, a stałe misje zostały stałym elementem strategii prowadzenia działań pomocowych.

Lata 90. to również czas dużych zmian w Polsce. Konflikty w Czeczenii i byłej Jugosławii spowodowały duże migracje ludności wewnątrz Europy. Jedną z destynacji uchodźców uciekających przed konfliktem była właśnie Polska. PAH, po rozpoznaniu problemu, zdecydowała się na poszerzenie zakresu swojej specjalizacji. Podjęliśmy działania mające na celu psychologiczne, zawodowe i prawne wsparcie repatriantów oraz cudzoziemców w Polsce.  W 2016 roku ta gałąź naszej pracy przerodziła się w odrębną organizację – Refugee.pl.

Jako polska organizacja dostrzegamy również problemy, które napotykają obywatele naszego kraju. Mimo że Polska dołączyła do grona państw rozwiniętych, to wciąż borykała się z problemem ubóstwa: część dzieci potrzebowała i wciąż potrzebuje wsparcia w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i właściwej  diety. Aby odpowiedzieć na ten problem, od 1998 roku prowadzimy program dożywiania dzieci w Polsce – Pajacyk. Program Pajacyk pozwolił nam też zakorzenić się głębiej w świadomości Polaków. W ten sposób jeszcze skuteczniej mogliśmy budować relację zaufania ze społeczeństwem.

W 1997 roku powódź tysiąclecia w Polsce zmobilizowała PAH do zwrócenia uwagi na innego rodzaju problemy. Pomoc Polakom doświadczonym powodzią to ważny moment w historii organizacji. Od tego czasu sukcesywnie zaczęliśmy odpowiadać na kryzysy spowodowane katastrofami naturalnymi, a także wypracowywać skuteczne mechanizmy reagowania na kataklizmy. Pomoc natychmiastowa w odpowiedzi na katastrofy naturalne stała się stałym elementem działań organizacji. Od tego momentu pomogliśmy m.in. na Sri Lance, Haiti, Filipinach, w Nowym Orleanie, czy Nepalu.

Polska Akcja Humanitarna od początku swojego istnienia stawia na rozwój i profesjonalizację. Naszą jakość i skuteczność od początku budujemy na systematycznym wprowadzaniu nowych rozwiązań. Filarami naszych działań jest pomoc w kryzysach humanitarnych: katastrofach naturalnych, konfliktach zbrojnych oraz odpowiedź na problem ubóstwa. Aby jeszcze lepiej zapewniać to wsparcie, włączyliśmy się aktywnie w międzynarodowy system klastrów pomocy humanitarnej. Na bieżąco rozpoznajemy zmiany w sektorze oraz technikach zapewniania pomocy i dostosowujemy się do nich. Od początku istnienia organizacji pomogliśmy osobom potrzebującym wsparcia już w 44 krajach na całym świecie.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.