AAA
AAA

Historia PAHRAPORTY

Jak powstała PAH

Polska Akcja Humanitarna powstała z potrzeby polskiego społeczeństwa. W kraju, który wciąż pamiętał historyczne doświadczenie wojny oraz ograniczenia wynikające z powojennego systemu politycznego, pomoc drugiemu człowiekowi była symbolem wolności. Działania PAH pozwoliły Polakom stać się społeczeństwem, które zamiast przyjmować wsparcie, wspólnie niesie pomoc na całym świecie.

POCZĄTKI DZIAŁAŃ PAH
Siłą napędzającą PAH do działania od początku była Janina Ochojska, która z pomocą humanitarną zetknęła się po raz pierwszy we Francji. Zainspirowana działaniami organizacji Equi Libre, prowadzonej przez Alaina Michela i Pascala Loulmeta, Janina postanowiła zaangażować się wolontariacko w pomoc humanitarną. Efektem tego był pierwszy transport pomocy do oblężonego Sarajewa w 1992 roku. Jak wspomina Janina: „jako Polka pomyślałam, że trzeba przestać tylko przyjmować pomoc, a zacząć pomagać innym”. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza akcja pomocowa organizowana przez Polaków. W radiowej „Trójce” Janina zaapelowała do społeczeństwa o wsparcie. Mobilizacja była ogromna – Polacy w końcu mogli być stroną aktywną i działać na rzecz tych, którzy są w potrzebie. Pierwsza akcja stała się wizytówką, która umożliwiła prowadzenie kolejnych działań fundacji i doprowadziła do usankcjonowania w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej – nazwa organizacji pozwoliła odzwierciedlić udział polskiego społeczeństwa i oddolność udzielanej pomocy. Fundatorami organizacji zostali: Janina Ochojska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Od samego początku polskie społeczeństwo wspiera działania PAH – działamy razem z Polakami i dzięki Polakom!

ROZWÓJ ORGANIZACJI
Pierwsza dekada działań organizacji miała ogromne znaczenie dla jej rozwoju. Wtedy zaczął kształtować się profil organizacji, jej misja i strategia działania. Od samego początku Polska Akcja Humanitarna za cel stawia sobie odpowiedź na potrzeby osób cierpiących w wyniku konfliktów zbrojnych – zaczynając od wsparcia ludności cywilnej Jugosławii, później Czeczenii i Kosowa. Pierwsze akcje opierały się na pomocy natychmiastowej i transportach leków, żywności i innych artykułów podstawowej potrzeby. Stopniowo, w związku z profesjonalizacją organizacji, działania zaczęły nabierać charakteru ciągłego: w 2001 roku PAH założyła pierwsze stałe misje w Kosowe i Czeczenii. Misja w Czeczenii była też początkiem specjalizacji organizacji w zapewnianiu dostępu do wody i infrastruktury wodno-sanitarnej, która stała jednym z najczęstszych sposobów udzielania pomocy przez PAH na świecie. Oprócz dostępu do wody i toalet, PAH zaczęła rozwijać się również w innych dziedzinach pomocy humanitarnej: dostępie do żywności, dostępie do edukacji, bezpiecznego schronienia i ochrony ludności, a stałe misje zostały stałym elementem strategii prowadzenia działań pomocowych.

Lata 90. to również czas dużych zmian w Polsce. Konflikty w Czeczenii i byłej Jugosławii spowodowały duże migracje ludności wewnątrz Europy. Jedną z destynacji uchodźców uciekających przed konfliktem była właśnie Polska. PAH, po rozpoznaniu problemu, zdecydowała się na poszerzenie zakresu swojej specjalizacji. Podjęliśmy działania mające na celu psychologiczne, zawodowe i prawne wsparcie repatriantów oraz cudzoziemców w Polsce.  W 2016 roku ta gałąź naszej pracy przerodziła się w odrębną organizację – Refugee.pl.

Jako polska organizacja dostrzegamy również problemy, które napotykają obywatele naszego kraju. Mimo że Polska dołączyła do grona państw rozwiniętych, to wciąż borykała się z problemem ubóstwa: część dzieci potrzebowała i wciąż potrzebuje wsparcia w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i właściwej  diety. Aby odpowiedzieć na ten problem, od 1998 roku prowadzimy program dożywiania dzieci w Polsce – Pajacyk. Program Pajacyk pozwolił nam też zakorzenić się głębiej w świadomości Polaków. W ten sposób jeszcze skuteczniej mogliśmy budować relację zaufania ze społeczeństwem.

W 1997 roku powódź tysiąclecia w Polsce zmobilizowała PAH do zwrócenia uwagi na innego rodzaju problemy. Pomoc Polakom doświadczonym powodzią to ważny moment w historii organizacji. Od tego czasu sukcesywnie zaczęliśmy odpowiadać na kryzysy spowodowane katastrofami naturalnymi, a także wypracowywać skuteczne mechanizmy reagowania na kataklizmy. Pomoc natychmiastowa w odpowiedzi na katastrofy naturalne stała się stałym elementem działań organizacji. Od tego momentu pomogliśmy m.in. na Sri Lance, Haiti, Filipinach, w Nowym Orleanie, czy Nepalu.

Polska Akcja Humanitarna od początku swojego istnienia stawia na rozwój i profesjonalizację. Naszą jakość i skuteczność od początku budujemy na systematycznym wprowadzaniu nowych rozwiązań. Filarami naszych działań jest pomoc w kryzysach humanitarnych: katastrofach naturalnych, konfliktach zbrojnych oraz odpowiedź na problem ubóstwa. Aby jeszcze lepiej zapewniać to wsparcie, włączyliśmy się aktywnie w międzynarodowy system klastrów pomocy humanitarnej. Na bieżąco rozpoznajemy zmiany w sektorze oraz technikach zapewniania pomocy i dostosowujemy się do nich. Od początku istnienia organizacji pomogliśmy osobom potrzebującym wsparcia już w 44 krajach na całym świecie.

Dowiedz się więcej

IRAK

Polska Akcja Humanitarna dostarczała pomoc w latach 2003-2007 oraz 20014. Od 2017 roku prowadzimy stałą misję w Iraku.

Po obaleniu reżimu Saddama Husajna w 2003 roku okazało się, jak wielkie są potrzeby tego bogatego w ropę naftową kraju. W wielu miejscowościach, zwłaszcza na prowincji, szkoły mieściły się w lepiankach albo były całkowicie zburzone. Wodę czerpano z niedziałających stacji uzdatniania, brakowało elektryczności. Nie działały szpitale, które zresztą nie posiadały nawet podstawowego wyposażenia, lekarstw i innych  środków medycznych. Polska Akcja Humanitarna w latach 2003-2004 odbudowała i wyremontowała czterdzieści cztery obiekty: szkoły, kluby młodzieżowe i sportowe oraz stacje uzdatniania wody.
AFGANISTAN

Polska Akcja Humanitarna dostarczała pomoc w latach 1998 oraz 2002-2011.

Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla Afganistanu rozpoczęła się po trzęsieniach ziemi w Rostaq, w pobliżu granicy z Tadżykistanem w lutym i w maju 1998 roku. Ale dopiero interwencja wojskowa NATO w Afganistanie w październiku 2001 roku umożliwiła akcje humanitarne na szeroką skalę i pokazała też ogromne potrzeby tego kraju we wszystkich obszarach – dostępie do wody, edukacji, ochrony zdrowia oraz bezpiecznej żywności, w rozwoju społecznym i gospodarczym oraz politycznym.
POLSKA

Polska Akcja Humanitarna dostarczała pomoc w latach 1997-1998, 2001-2002, 2006, 2009 oraz  2011. Od 1998 roku PAH stale prowadzi program dożywiania dzieci - Pajacyk.

Lipcowa powódź w 1997 roku, przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w dorzeczu górnej Odry i Wisły, była jednym z największych kataklizmów naturalnych ostatnich stuleci. Woda zabrała dach nad głową 7 tysiącom ludzi, a około 40 tysięcy straciło dorobek całego życia. Dla Polskiej Akcji Humanitarnej była to pierwsza, tak wielka akcja pomocy humanitarnej niesiona we własnym kraju.
KAZACHSTAN

Polska Akcja Humanitarna dostarczała pomoc z latach 1994-1996, 1998 oraz 2000.

Pomoc PAH docierała do szpitali i sierocińców, w których brakowało leków, środków medycznych i higienicznych oraz niezbędnych sprzętów. Podstawową zasadą udzielanej pomocy było wspieranie całej społeczności kazachskiej. Jedynie pielgrzymki do Polski były organizowane dla najstarszej Polonii.
BOŚNIA I HERCEGOWINA / ALBANIA

Polska Akcja Humanitarna dostarczała pomoc w latach 1993-1998 oraz 2000.

Początek lat 90. ubiegłego wieku stoi pod znakiem rozpadu byłej Jugosławii. Wojna w Chorwacji rozpoczyna się w 1991 roku, a styczniu 1992 roku wybuchają pierwsze starcia w okolicach stolicy Bośni, Sarajewa. Z czasem działania zbrojne dotkną wszystkie jugosłowiańskie republiki. Znakiem szczególnym wojen na Bałkanach są czystki etniczne, obozy koncentracyjne i dla internowanych, zbrodnia ludobójstwa, gwałty. Symbolem zaś – kilkuletnie regularne oblężenie Sarajewa.
FEDERACJA ROSYJSKA – CZECZENIA

Polska Akcja Humanitarna dostarczała pomoc w latach 1995 oraz 2000-2007.

W grudniu 1994 roku do zbuntowanej, dążącej do niepodległości Czeczenii wkroczyły wojska rosyjskie. W PAH rozdzwoniły się telefony. Ludzie nie pytali czy organizujemy pomoc dla Czeczenii, ale - na jakie konto wpłacać pieniądze i gdzie przynosić dary.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.