Edukacja PAH
Zdobądź wiedzę i włącz się w działania edukacji globalnej PAH!
Platforma edukacyjna PAH

Nasza platforma to narzędzie dla odbiorców i odbiorczyń akcji i programów edukacyjnych PAH.

Po założeniu konta zyskacie wygodny dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach każdego z nich. 

Czym jest edukacja globalna?

Jesteśmy częścią świata – korzystamy z jego dobrodziejstw, ale jesteśmy również za niego współodpowiedzialni. 

 

To główne przesłanie edukacji globalnej, którą dział edukacji PAH od kilkunastu lat popularyzuje w szkołach i poza nimi. Wierzymy, że zdobywanie wiedzy jest pierwszym krokiem do wprowadzania zmiany społecznej. Naszym celem jest uświadamianie istnienia współzależności łączących ludzi oraz przygotowanie do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Czym zajmujemy się w dziale edukacji PAH?

  • tłumaczymy przyczyny zjawisk i ich konsekwencje dla ludzi w różnych miejscach na świecie,
  • pokazujemy jak pojedyncze osoby mogą wpływać na globalne procesy, ale też jak globalne procesy wpływają na jednostki,
  • pracujemy nad przełamaniem istniejących stereotypów i uprzedzeń,
  • dbamy o wnoszenie perspektywy globalnego Południa i pokazujemy zjawiska z nieeurocentrycznej perspektywy,
  • kształtujemy krytyczne myślenie, m.in. dyskutując o aktualnych wydarzeniach na świecie i krytycznie przyglądając się relacjom w mediach.

Dlaczego to robimy i zapraszamy Cię do wspólnego działania?

Zależy nam, aby świat stawał się bardziej sprawiedliwy, a ludzie działali solidarnie. Widzimy potrzebę zmniejszania obecnych nierówności globalnych, a nie uda się tego zrobić bez zmiany myślenia. Wierzymy w siłę edukacji, ale w polskiej debacie publicznej wciąż brakuje perspektywy globalnej. Zapraszamy Cię więc do:

 

  • zdobywania z nami wiedzy — bierz udział w naszych wydarzeniach, śledź publikowane przez nas treści i korzystaj z naszych materiałów,
  • dzielenia się wiedzą — rozmawiaj z innymi o naszych treściach, organizuj wydarzenia świadomościowe, wykorzystuj zdobytą wiedzę w codziennej praktyce.

 

Jesteśmy przekonani, że siła naszych działań bierze się przede wszystkim z wymiany wiedzy wewnątrz społeczności, które codziennie współtworzymy z tysiącami innych osób. Możesz również do nich dołączyć poprzez:

 

Aktualności działu edukacji
Programy edukacyjne
Akcje edukacyjne
Poza szkołami
Materiały edukacyjne
21.05.2024
Wystawa plakatowa – Wojna i pokój
21.05.2024
Ulotka – Jak mówić niestereotypowo o ludziach na świecie
21.05.2024
Publikacja – Rasizm bardziej w nas czy wokół nas?
21.05.2024
Publikacja – Pomoc humanitarna, jak daleko sięga Twoja chęć pomocy
21.05.2024
Publikacja – Kryzysy humanitarne i pomoc humanitarna w pigułce
21.05.2024
Publikacja – Europocentryzm czy Europa jest pępkiem świata
21.05.2024
Publikacja – Edukacja Globalna w szkole. Każdy nawija
21.05.2024
Pomocnik PAH – Reagowanie na dyskryminujące słowa
21.05.2024
Pomocnik PAH – Reagowanie na częste argumenty
21.05.2024
Pomocnik PAH – Pojęcia edukacji globalnej
21.05.2024
Pomocnik PAH – Moderowanie dyskusji
21.05.2024
Mapa Świata
21.05.2024
Karta dyskusji – Niebezpieczeństwo jednej historii
21.05.2024
Karta dyskusji – Nie pytaj skąd jestem, zapytaj gdzie jestem lokalny/a
21.05.2024
Karta dyskusji – Jak mówić o większości świata
21.05.2024
Karta dyskusji – Jak mówić niestereotypowo o ludziach na świecie
21.05.2024
Karta dyskusji – “Let’s save Africa”
21.05.2024
Zestaw plakatów edukacyjnych – Pomoc Humanitarna
21.05.2024
Wystawa plakatowa – Zmień perspektywę
21.05.2024
Publikacja – Prawo do żywności
21.05.2024
Publikacja – Jak mówić o większości świata
21.05.2024
Publikacja – A ty, czujesz klimat?
21.05.2024
Wystawa plakatowa – Mądra pomoc
21.05.2024
Wystawa plakatowa – Globalne współzależności
21.05.2024
Publikacja – Włącz się do gry!
21.05.2024
Publikacja – Pomoc Humanitarna
21.05.2024
Poradnik dla nauczycieli – Sytuacja uchodźców w Polsce i na świecie
21.05.2024
Instrukcja gry terenowej – Królestwo Ubó
Poznaj dział edukacji PAH
Aleksandra Kasiorkiewicz-Demko
Koordynatorka projektów edukacyjnych
Koordynuje działania projektowe, rekrutuje osoby uczestniczące w cyklach edukacyjnych, organizuje szkolenia, współpracuje ze specjalist(k)ami tworzącymi materiały edukacyjne.

Kontakt: aleksandra.kasiorkiewicz-demko@pah.org.pl

Joanna Jaroszyńska
Koordynatorka projektów edukacyjnych
Koordynuje programy i akcje edukacyjne, kontaktuje się ze szkołami, opiekuje się newsletterem edukacyjnym i wypożyczalnią gier; współpracuje ze specjalist(k)ami tworzącymi materiały edukacyjne.

Kontakt: joanna.jaroszynska@pah.org.pl

Julia Orłowska
Specjalistka ds. edukacji
Przygotowuje materiały edukacyjne i prowadzi szkolenia z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej i humanitarnej.
Kontakt: julia.orlowska@pah.org.pl
Dorota Świechowicz
Koordynatorka projektów edukacyjnych
Koordynuje powstawanie materiałów, organizuje szkolenia i wydarzenia edukacyjne.

Kontakt: dorota.swiechowicz@pah.org

Kalina Kabat
Koordynatorka ds. kształcenia i rozwoju pracowników
Tworzy materiały edukacyjne dla uczniów i uczennic w wieku 6-18 lat i materiały dla osób nauczycieli i nauczycielek, prowadzeni szkolenia z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej i humanitarnej.

Kontakt: kalina.kabat@pah.org.pl

Magdalena Jaranowska
Toruń Programmes Manager
Zarządza programami oraz wspiera zespoły edukacji i Pajacyka w realizacji ich celów i rozwoju.

Kontakt: magdalena.jaranowska@pah.org.pl, tel. 501 752 160

Aleksandra Kasiorkiewicz-Demko
Koordynatorka projektów edukacyjnych
Koordynuje działania projektowe, rekrutuje osoby uczestniczące w cyklach edukacyjnych, organizuje szkolenia, współpracuje ze specjalist(k)ami tworzącymi materiały edukacyjne.

Kontakt: aleksandra.kasiorkiewicz-demko@pah.org.pl

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.