AAA
AAA

Edukacjawpłać

DOSTĘP DO EDUKACJI

Każdy człowiek powinien mieć dostęp do edukacji, również podczas kryzysu humanitarnego. Możliwość chodzenia do szkoły w trudnej sytuacji humanitarnej daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nauka, nawet w ograniczonym wymiarze, pozwala dalej regularnie zdobywać wiedzę i nowe umiejętności.

Na świecie wciąż miliony dzieci nie docierają do szkół. Przyczyny są różne, uzależnione od regionalnej sytuacji. W przypadku kryzysów humanitarnych może to być niebezpieczna droga do szkoły, szkoły zostały zniszczone lub warunki w szkole są nieodpowiednie (np. braku łazienek i dostępu do wody).

Im więcej dzieci ma stały dostęp do edukacji i regularnie chodzi do szkół, tym większe merytoryczne wsparcie dadzą swojej społeczności i lokalnej gospodarce w przyszłości.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Odbudowujemy szkoły zniszczone w wyniku katastrof naturalnych lub konfliktów zbrojnych. Bardzo ważne jest dla nas zapewnianie dostępu do wody w szkołach: odbudowujemy toalety i łazienki. Budujemy punkty mycia rąk oraz zbiorniki z czystą i bezpieczną wodą.

Zależnie od sytuacji dostarczamy przybory szkolne i inne wyposażenie szkół. Dzieciom dostarczamy pomoc psychologiczną organizujemy wsparcie psychologiczne. Dzieci, które wraz z rodziną musiały uciekać z domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, potrzebują szczególnej uwagi i wsparcia w dostępie do edukacji.

Aby zapewnić dostęp do edukacji m.in.:

  • odbudowujemy szkoły
  • zapewniamy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych (budujemy zbiorniki wodne i odnawiamy toalety)
  • oferujemy wsparcie dla dzieci (programy edukacyjne i wsparcie psychologiczne, Child Friendly Space)

Dowiedz się więcej

Brak artykułów