AAA
AAA

Edukacjawpłać

DOSTĘP DO EDUKACJI

Każdy człowiek powinien mieć dostęp do edukacji, również podczas kryzysu humanitarnego. Możliwość chodzenia do szkoły w trudnej sytuacji humanitarnej daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nauka, nawet w ograniczonym wymiarze, pozwala dalej regularnie zdobywać wiedzę i nowe umiejętności.

Na świecie wciąż miliony dzieci nie docierają do szkół. Przyczyny są różne, uzależnione od regionalnej sytuacji. W przypadku kryzysów humanitarnych może to być niebezpieczna droga do szkoły, szkoły zostały zniszczone lub warunki w szkole są nieodpowiednie (np. braku łazienek i dostępu do wody).

Im więcej dzieci ma stały dostęp do edukacji i regularnie chodzi do szkół, tym większe merytoryczne wsparcie dadzą swojej społeczności i lokalnej gospodarce w przyszłości.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Odbudowujemy szkoły zniszczone w wyniku katastrof naturalnych lub konfliktów zbrojnych. Bardzo ważne jest dla nas zapewnianie dostępu do wody w szkołach: odbudowujemy toalety i łazienki. Budujemy punkty mycia rąk oraz zbiorniki z czystą i bezpieczną wodą.

Zależnie od sytuacji dostarczamy przybory szkolne i inne wyposażenie szkół. Dzieciom dostarczamy pomoc psychologiczną organizujemy wsparcie psychologiczne. Dzieci, które wraz z rodziną musiały uciekać z domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, potrzebują szczególnej uwagi i wsparcia w dostępie do edukacji.

Aby zapewnić dostęp do edukacji m.in.:

  • odbudowujemy szkoły
  • zapewniamy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych (budujemy zbiorniki wodne i odnawiamy toalety)
  • oferujemy wsparcie dla dzieci (programy edukacyjne i wsparcie psychologiczne, Child Friendly Space)

Dowiedz się więcej

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.