AAA
AAA

pomoc natychmiastowawpłać

POMOC NATYCHMIASTOWA

Gdy wybucha konflikt zbrojny lub dochodzi do katastrofy naturalnej, społeczność nie zawsze jest w stanie samodzielnie zareagować na kryzys. Władze państwowe nie mają wystarczających funduszy, ludność dotknięta katastrofą niespodziewanie traci swój dobytek, dostęp do wody i zasoby, z których mogłaby korzystać w kryzysowej sytuacji. Wtedy potrzebna jest pomoc humanitarna.

Ludzie mierzą się z brakiem dostępu do wody, toalet, żywności. Tracą dach nad głową, możliwość pracy, edukacji i rozwoju. Konflikty lub kataklizmy zmuszają ludzi do opuszczenia swoich, dotychczas bezpiecznych, domów i do ucieczki w poszukiwaniu schronienia z dala od zagrożeń. Przesuwające się linie frontu lub niestabilna sytuacja ekonomiczna i społeczna regionu uniemożliwiają bezpieczne osiedlenie się w jednym miejscu. Ceny pożywienia lub wody wzrastają do poziomu nieosiągalnego dla zwykłego człowieka. W strefach trudnodostępnych często nie ma możliwości dostarczenia podstawowych produktów.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Naszym celem jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego. Zasada humanitaryzmu, którą się kierujemy, wskazuje, że ludzkie cierpienie musi spotkać się z reakcją w każdych okolicznościach.

Podejmujemy działania, które pozwolą jak najszybciej zapewnić potrzebującym wodę pitną, jedzenie, dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Skuteczność naszych działań gwarantuje współpraca z lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami humanitarnymi. To usprawnia przepływ informacji i odpowiednią dystrybucję pomocy.

Natychmiastowa odpowiedź na kryzys humanitarny to mi.n. zapewnianie:

  • podstawowego dostępu do wody i higieny (naprawa i budowa punktów poboru wody, dostarczanie wody cysternami, dystrybucja pakietów higienicznych)
  • bezpiecznego schronienia (dystrybucja namiotów, materaców i koców oraz odzieży zimowej, zestawy do budowy schronień tymczasowych)
  • podstawowego dostępu do żywności (pakiety żywnościowe)
  • podstawowej opieki medycznej (leki i wyposażenie szpitalne)

dowiedz się więcej

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.