AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA II

Czas trwania projektu: 12.05.2021 – 11.09.2021 r.
Lokalizacja: hrabstwo Bor – Jonglei, Sudan Południowy
Donator: Rapid Response Fund (RRF)/IOM

 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i promocję higieny wśród dotkniętych powodziami mieszkańców Baidit, Kolnyang i Anyidi w hrabstwie Bor w Sudanie Południowym. Działania skierowane są zarówno do uchodźców wewnętrznych, jak i przyjmujących ich społeczności.
Poprzez odnowienie i ponowne uruchomienie 30 studni zapewnimy dostęp do wody dla 15 tys. osób. Przeszkolimy też mechaników pomp, aby mogli oni dokonywać niezbędnych napraw oraz na bieżąco kontrolować stan ujęć wody. Przy każdej z naprawianych studni powołamy i przeszkolimy członków tzw… Czytaj Dalej…
2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 19.04.2021 – 18.09.2021 r.
Lokalizacja: hrabstwo Akobo – Jonglei, Sudan Południowy
Donator: Unicef

Projekt skierowany jest do osób zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania przez katastrofy naturalne lub konflikt i dotkniętych niedożywieniem. W ramach projektu zapewniamy czystą i bezpieczną do spożycia wodę oraz godne warunki sanitarne i artykuły higieniczne.

Działania obejmują zapewnienie dostępu do wody poprzez naprawę 35 studni. Zapewnimy także części zamienne i przeszkolimy mieszkańców, aby byli w stanie sami dokonać niezbędnych napraw oraz sprawdzić jakość wody. Dokładne położenie ujęć wody jest konsultowane z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami, aby zapewnić wszystkim jej członkom dogodny dostęp do… Czytaj dalej…

2021 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA/WODA – II

Czas trwania projektu: 1.01. – 31.12.2021 r.
Lokalizacja: Gubernatorstwo Aden
Donator: Caritas Polska

W ramach tego projektu wpieramy lokalną, jemeńską służbę zdrowia, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Zapewniamy podstawowe leki i wyposażenie medyczne. Przeprowadzamy renowację czterech placówek służby zdrowia, odnawiamy ich infrastrukturę wodno-sanitarną, wyposażamy je w niezbędny sprzęt medyczny i niemedyczny. Pomagamy w pokryciu kosztów działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

Ponadto zapewniamy… Czytaj dalej…

2021 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA/WODA

Czas trwania projektu: 1.02.2021 – 31.12.2021 r.
Lokalizacja: Gubernatorstwo Al-Dhale
Donator: Yemen Humanitarian Fund (YHF)/UN OCHA

W ramach tego projektu wpieramy lokalną, jemeńską służbę zdrowia, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Zapewniamy podstawowe leki i wyposażenie medyczne. Przeprowadzamy renowację czterech placówek służby zdrowia, odnawiamy ich infrastrukturę wodno-sanitarną, wyposażamy je w niezbędny sprzęt medyczny i niemedyczny. Pomagamy w pokryciu kosztów działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

Ponadto zapewniamy… Czytaj dalej…

2020/2021 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2020 r. – 19.08.2021

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Czytaj dalej…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.