AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności wody zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2018/2019 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 24.05.2018 – 24.05.2019

Lokalizacja: Bor, stan Jonglei, Sudan Południowy

Donator: UNICEF

Koordynujemy działania usprawniających klaster WASH, obejmujący dostęp do wody, higieny i sanitariatów. Celem jest poprawa efektywności i sprawności dostarczania tego rodzaju pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom stanu Jonglei. Zakres projektu obejmuje także promocję higieny m.in. przez celebrację dnia mycia rąk, dnia toalet czy dnia wody. Organizujemy także kwartalne warsztaty poświęcone raportowaniu i mechanizmom zarządzania ryzykiem katastrof (DRR). Uzyskana wiedza pozwala na odpowiednio wczesne opracowanie działań i zwiększenie odporności lokalnej społeczności na przyszłe kryzysy. Pomoc uzyska 225 000 osób.
2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 20.03.2018 - 19.09.2019

Lokalizacja: Stany Uror i Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (CHF)

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do czystej, bezpiecznej wody, odpowiednich warunków sanitarnych i poprawa sytuacji higienicznej osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających oraz lokalnej społeczności ze stanów Jonglei i Uror. Odnowionych zostanie 17 ujęć wodnych. Wybudujemy także nowe urządzenia sanitarne takie jak punkty do mycia rąk czy latryny w obozach, ośrodkach żywienia i szkołach. Działania wodne zostaną uzupełnione kampaniami promującymi higienę, szkoleniami dla promotorów higieny oraz dystrybucją pakietów higienicznych (mydło, wiadra, tabletki wodne, zestaw do higieny menstruacyjnej). Pomocą zostanie objęte 20 000 osób.
2018- KENIA- POMOC ROZWOJOWA

Czas trwania projektu: 01.04.2018- 31.12.2018

Lokalizacja: Hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, Kenia

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Projekt odpowiada na potrzeby rolników  ze społeczności lokalnej w Kenii, żyjącej w strefie klimatu równikowego suchego. Działania projektu mają na celu zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych, podniesienie świadomości na temat metod i technik ochrony źródła wody przed negatywnymi skutkami zmian atmosferycznych. Powyższe działania wpływają na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy lokalnych rolników. W efekcie pomoc uzyska: 5670 osób.
2018 – UKRAINA – WODA

Czas trwania projektu:  19.03.2018 – 19.08.2018

Lokalizacja: Obwód ługański/ Zachodnia Ukraina

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu odnawiamy infrastrukturę sanitarną w 10 instytucjach skierowanych dla dzieci i osób starszych (szkoły, domy opieki). Prowadzimy dla nich również kampanie promujące skuteczne metody dbania o higienę. Kampanie obejmują dodatkowo szkolenia w tym zakresie dla nauczycieli i rodziców dzieci z 25 szkół. Zapewnimy również małe pakiety higieniczne. Łącznie 16 575 osób skorzysta z pomocy.
2018/2019 – Sudan Południowy – Woda

Czas trwania projektu: 1.04.2018 - 31.03.2019

Lokalizacja: wszystkie stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: ECHO

 

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85 000 osób.
2017/2018 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 30.06.2018

Lokalizacja: region Idleb i Aleppo, Syria

DonatorNorwegian Church Aid (NCA)

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również działania z zakresu promocji prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.
2017/2018 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 31.03.2018

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: ECHO

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych zapewniamy dostęp do czystej wody. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno - sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne. W efekcie pomoc otrzyma 96000 osób.
2018- Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 15.05.2018 - 30.09.2018

Lokalizacja: Jonglei i inne stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu zapewniamy dostęp do czystej i bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym i lokalnym społecznościom. Odnawiamy i budujemy ujęcia wodne. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne, odpowiedzialne za opiekę, konserwację i naprawę infrastruktury wodnej. Zapewniamy dostęp do materiałów dydaktycznych oraz prowadzimy kursy z zakresu promocji higieny dla uczniów szkół podstawowych. W efekcie pomoc otrzyma 10 000 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.