AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności wody zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.02.2017 - 31.01.2018. Projekt finansowany ze środków UNICEF.  

W ramach projektu prowadzimy działania z zakresu wsparcia, koordynacji, organizacji aktywności Klastra WASH (woda, sanitariaty, higiena) w stanie Jonglei i całym Sudanie Połdudniowym. PAH zapewnia wsparcie dla innych organizacji, pełni funkcję focal-point. W efekcie pomoc obejmie 225 000 osób.
2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, inne lokalizacje w razie potrzeby, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 01.04.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.  

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85000 osób.
2017 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 31.12.2017. Projekt finansowany ze środków Humanitarian Fund.

W ramach projektu zapewniamy bezpieczną wodę mieszkańcom 53 obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Dowozimy wodę beczkowozami, dostarczamy stalowe zbiorniki na wodę. Budujemy 70 nowych łazienek z ubikacją, umywalką i prysznicem w 9 spontanicznie powstałych obozach. W siedmiu obozach odnawiamy sieć kanalizacyjną. Regularnie sprzątamy i opróżniamy latryny. Zajmujemy się również wywozem śmieci, dostarczamy kosze na śmieci, organizujemy kampanie promujące sprzątanie i kampanie promujące prawidłową higienę. Do tego celu przeszkolonych i zatrudnionych będzie 20 lokalnych promotorów higieny (10 mężczyzn i 10 kobiet). Ponadto dystrybuujemy pakiety higieniczne w liczbie 6845 sztuk.
2017/2018 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018. Projekt finansowany ze środków Norwegian Church Aid (NCA).

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci wodne, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również komponent związany z promocją prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.