AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności wody zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2018 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.03.2018 Lokalizacja: North Idleb Donor: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do czystej, bezpiecznej wody, odpowiednich warunków sanitarnych i poprawa sytuacji higienicznej osobom wewnętrznie przemieszczonym chroniącym się w obozach w na północy prowinicji Idleb. W ramach projektu chlorowana woda będzie codziennie dostarczana do obozów za pomocą cystern o pojemności 4500 litrów. Zapewniamy również wywóz śmieci, które następnie składujemy na lokalnych wysypiskach. Odpady płynne będą wywożone i wylewane do najbliższych systemów ściekowych. 77 pracowników (kobiet i mężczyzn) będzie zatrudnione do codziennego sprzątania latryn w 35 obozach. W rezultacie 33770  osób zostanie objętych wsparciem.
2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, inne lokalizacje w razie potrzeby, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 01.04.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.  

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85000 osób.
2017/2018 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 19.18.2018. Projekt finansowany ze środków Norwegian Church Aid (NCA).

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci wodne, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również komponent związany z promocją prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.
2018 – Irak – Żywność i woda

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 Miejsce: Irak Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludnbości przemieszczającej się na skutek kryzysu. Po rozpoznaniu potrzeb zespół prowadzi dystrybucje paczek z pomocą dostosowaną do potrzeb i warunków. W efekcie pomoc otrzyma 18250 osób.