AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2021 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA/WODA – II

Czas trwania projektu: 1.01. – 31.12.2021 r.

Lokalizacja: Gubernatorstwo Aden

Donator: Caritas Polska

W ramach tego projektu wpieramy lokalną, jemeńską służbę zdrowia, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Zapewniamy podstawowe leki i wyposażenie medyczne. Przeprowadzamy renowację czterech placówek służby zdrowia, odnawiamy ich infrastrukturę wodno-sanitarną, wyposażamy je w niezbędny sprzęt medyczny i niemedyczny. Pomagamy w pokryciu kosztów działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

Ponadto zapewniamy… Czytaj dalej…

2021 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA/WODA

Czas trwania projektu: 1.02. – 31.12.2021 r.

Lokalizacja: Gubernatorstwo Al-Dhale

Donator: OCHA YHF

W ramach tego projektu wpieramy lokalną, jemeńską służbę zdrowia, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Zapewniamy podstawowe leki i wyposażenie medyczne. Przeprowadzamy renowację czterech placówek służby zdrowia, odnawiamy ich infrastrukturę wodno-sanitarną, wyposażamy je w niezbędny sprzęt medyczny i niemedyczny. Pomagamy w pokryciu kosztów działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

Ponadto zapewniamy… Czytaj dalej…

2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 1.04.2020 – 31.03.2021

Lokalizacja: Niniwa, dystrykty Hamadaniya i Akre, Irak

Donator: ECHO

Projekt ma na celu zapewnienie stałego dostępu do pitnej wody mieszkańcom obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. W ramach projektu PAH odpowiada również za zarządzanie odpadami komunalnymi i nieczystościami oraz utrzymywanie i naprawę latryn i pryszniców. Dodatkowo w obozach prowadzimy działania z zakresu promocji higieny, zwracając szczególną uwagę na sposoby ochrony przed zarażeniem się koronawirusem.

2020/2021 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2020 r. – 19.08.2021

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Czytaj dalej…

2018-2021 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 12.12.2018 – 13.03.2021 r.
Lokalizacja: Region Banaadir, dystrykty Heliwa, Wadajir i Shibis
Donator: UNICEF

W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy kioski wodne. Umożliwiamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom. Zapewniamy działania z zakresu promocji higieny oraz wsparcie w zarządzaniu i naprawach studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Prowadzimy dystrybucję pakietów higienicznych. Wspieramy konserwację i powstawanie sanitariatów… Czytaj dalej…

2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2020 – 31.12.2020

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle; południowa i południowo-wschodnia Somalia

Donator: Projekt współfinansowany przez EU Civil Protection & Humanitarian Aid – ECHO

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków sanitarnych w pięciu ośrodkach zdrowia w regionie Banadir i Lower Shabelle. Nasze działania obejmują naprawę studni, budowę zbiornika z wodą, przedłużenie rurociągu, drobne naprawy urządzeń myjących (wymiana nieszczelnych rur i kranów) oraz budowę i naprawę latryn. Dodatkowo prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy mydło i zestawy higieniczne wśród pacjentów. W efekcie pomoc otrzyma 18 460 osób.

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.