AAA
AAA

2024-2026 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODApowrót


Problem gospodarki odpadami stałymi w kontekście kryzysów humanitarnych staje się coraz bardziej palący. Jednym z obiecujących przedsięwzięć, pozwalających sprostać temu wyzwaniu jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, systemów i technologii opartych na biologii.

Projekt Bio4HUMAN po raz pierwszy połączy siły organizacji humanitarnych, podmiotów z sektora biotechnologicznego i ekspertów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego bezpośrednim celem jest opracowanie skutecznych rozwiązań dla dwóch lokalizacji w Afryce otrzymujących pomoc humanitarną: Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. W dłuższej perspektywie konsorcjum będzie dążyć do zidentyfikowania rozwiązań, które potencjalnie będą miały zastosowanie w obliczu nadciągających wyzwań humanitarnych w Europie i na arenie międzynarodowej.

Partnerzy projektu Bio4HUMAN:

  1. Przeprowadzą analizę jego zakresu – opracują listę rozwiązań i zidentyfikują luki w łańcuchu dostaw w zakresie gospodarki odpadami stałymi. Jak dotąd nie ma badań na ten temat.
  2. Dokonają oceny cyklu życia proponowanych rozwiązań i ich przydatności w odniesieniu do aspektów społeczno-ekonomicznych i ładu administracyjno-regulacyjnego.
  3. Zbadają, czy proponowane rozwiązania odpowiadają celom kluczowych interesariuszy, zajmujących się gospodarką odpadami stałymi, i szanse na ich akceptację przez społeczność, lokalne przedsiębiorstwa i miejscowe władze. Bio4HUMAN przeprowadzi ocenę wykonalności w dwóch lokalizacjach w Afryce.
  4. Opracują i rozpowszechnią zestaw narzędzi do powielania rozwiązań, przeznaczony dla podmiotów humanitarnych (organizacji finansujących i wspierających), które chcą badać i wdrażać bioinnowacje, aby zapewnić zrównoważone działania i oferować obieg zamknięty w ramach pomocy humanitarnej.

Projekt Bio4HUMAN otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horizon Europe.

Czas trwania projektu: 1.01.2024 – 30.04.2026
Lokalizacja: Sudan Południowy
Donator: Horizon Europe

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.