AAA
AAA

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

Polska Akcja Humanitarna powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności tysięcy osób, dzięki którym niesie pomoc od ponad 26 lat. Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy Cię poinformować w jakim celu potrzebujemy Twoich danych osobowych, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa dotyczące Twoich danych.

Zapewniamy Cię, że wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Solidarności 78A, 00-145 Warszawa, identyfikująca się numerami NIP: 525-14-41-253, REGON: 010849302, KRS: 0000136833.

Inspektorem Ochrony Danych jest firma Zontek i Wspólnicy Sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 Warszawa (email: iod0001@zontekiwspolnicy.pl, tel. 22 4068292), która pełni rolę wsparcia dla PAH, jako administratora danych osobowych oraz działa na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?          

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz lub w jaki sposób przekazujesz nam swoje darowizny.
Dane osobowe przetwarzamy w celu:

Rodzaj interakcji Rodzaj przetwarzanych danych Źródło danych
Jeżeli jedynie odwiedzasz naszą stronę i przeglądasz jej treść Podczas wizyty na stronach internetowych: pah.org.pl, www.pajacyk.pl i www.pomagamy.pl, automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp. Przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies oraz danych, które są przez nie zbierane znajdziesz w ostatniej części naszej Polityki Prywatności poniżej.
Jeżeli przekazujesz nam darowiznę Przetwarzamy: imię, drugie imię, nazwisko, pseudonim, płeć, email, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon, datę urodzenia, numer konta bankowego, kwotę, cel i walutę przekazanej nam przez Ciebie darowizny.
Darczyńców traktujemy jako naszych Przyjaciół, dlatego dbając o zapewnienie jak najbardziej spersonalizowanego kontaktu przetwarzamy również dane o tym, czy masz dzieci (jeśli taką informacją się z nami podzielisz), ponieważ chcemy przesyłać Ci upominki okolicznościowe. Nie przetwarzamy jednak danych Twoich dzieci.
Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam darowiznę, wpisując swoje dane na formularzu wpłaty na stronach: www.pah.org.pl www.pajacyk.pl oraz www.pomagamy.pl lub w formularzu przekazu pocztowego. Dane osobowe zbieramy na podstawie danych z przelewów bankowych, za pośrednictwem operatora płatności PayU, a także za pośrednictwem portalu Facebook, jeśli wziąłeś/wzięłaś udział w zbiórce zorganizowanej na www.facebook.com i Poczty Polskiej, jeśli przekazujesz nam darowiznę przekazem.
Jeżeli przekazujesz nam 1% swojego podatku dochodowego i wyraziłeś zgodę na przekazanie nam Twoich danych na formularzu PIT Przetwarzamy: imię, drugie imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego, kwotę, cel, walutę przekazanego 1% podatku, a także: imię, drugie imię, nazwisko, płeć i adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) Twojego małżonka, jeżeli rozliczasz się razem z nim, oraz: nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozliczasz PIT. Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam 1% podatku, podając swoje dane w formularzu PIT.
Dane te pozyskujemy na podstawie przekazanych nam informacji z Ministerstwa Finansów.
Jeżeli zapisałeś/zapisałaś się na nasz newsletter Przetwarzamy Twój adres email, jeżeli zapisałeś się na newsletter na stronie pah.org.pl, a także: adres email oraz imię, jeżeli zapisałeś się na stronie pajacyk.pl. Sprawdzamy także otwieralność przesyłanej Ci korespondencji, a także zbieramy informacje na temat klikanych przez Ciebie komunikatów, by jak najlepiej dopasować kolejne wysyłki do Twoich zainteresowań. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – z okienka, w którym wpisujesz swój adres e-mail oraz za pomocą plików cookies.
Jeżeli zakładasz profil i zbiórkę na platformie pomagamy.pl W ramach pomagamy.pl przetwarzamy następujące dane: imię, drugie imię i nazwisko, pseudonim, miasto, w którym mieszkasz, język, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość , kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, NIP, login i hasło do konta, a także tytuł i opis zorganizowanej przez Ciebie zbiórki, jej cel i datę zakończenia. Jeśli działasz w imieniu grupy lub firmy, przetwarzamy także jej nazwę.
Jeżeli przekażesz nam w ramach pomagamy.pl darowiznę – będziemy także przetwarzać dane tak jak w wierszu dot. darowizn powyżej.
Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od portalu Facebook, jeśli skorzystasz z opcji „zaloguj się przez Facebooka”.
Jeżeli zakładasz zbiórkę na FB W ramach zbiórki przetwarzamy Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz email. Dane pozyskujemy od portalu Facebook.
Jeżeli zakładasz zbiórkę na stronie Fundacji Maraton Warszawski w ramach akcji #BiegamDobrze Przetwarzamy: imię, drugie imię, nazwisko, pseudonim, płeć, email, hasło do konta portalu maratończyków, numer telefonu, kraj, narodowość, miasto, datę urodzenia, cel zbiórki, kwotę, rozmiar koszulki, numer karty prenumeratora oraz przynależność klubową. Dane pozyskujemy od Fundacji Maraton Warszawski.
Informacje pozyskujemy również, kiedy dzielisz się nimi z nami podczas spotkań, rozmów telefonicznych, korespondując z nami mailowo, za pomocą naszej strony i w sposób tradycyjny.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • obsługi procesu dokonywania przez Ciebie darowizn finansowych na rzecz PAH za pośrednictwem stron: pah.org.pl, www.pajacyk.pl, www.pomagamy.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, a także odpisów 1% podatku i zbiórek za pośrednictwem portalu Facebook.com czy przekazów pocztowych,
 • obsługi procesu przekazywanych przez Ciebie darowizn rzeczowych oraz usług,
 • obsługi procesu księgowego i podatkowego,
 • dziękowania Ci za okazane wsparcie,
 • informowania Cię o działaniach, które realizujemy dzięki Twojemu wsparciu (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna),
 • informowania Cię o bieżących potrzebach ludzi, którym PAH chce pomóc, i zachęty do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna),
 • kontaktowania się z Tobą w preferowany przez Ciebie sposób,
 • tworzenia dla Ciebie korespondencji dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji,
 • wysyłania Ci życzeń urodzinowych,
 • zapraszania Cię na wydarzenia organizowane przez PAH,
 • analizy, czy nasza korespondencja jest dla Ciebie interesująca,
 • wypełniania prawnych zobowiązań, w tym wynikających z zawartych umów z darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi;
 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Twojego konta na portalu pomagamy.pl;
 • marketingu własnych działań, badania rynku i demograficznych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z naszej strony, a także prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości;
 • zapewnienia sprawnego działania naszych stron: pah.org.pl, pajacyk.pl, pomagamy.pl.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (”RODO”) – w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych czy edukacyjnych (np. zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na stronie pah.org.pl, w tym newslettera), a także w przypadku przekazania nam darowizny w drodze 1% podatku dochodowego (zgodę tą wyraziłeś/wyraziłaś na formularzu PIT),
 • Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa darowizny rzeczowej czy pieniężnej, a także świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie konta na pomagamy.pl) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PAH jako administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie obowiązków względem nadzorującego nas Ministra Zdrowia, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przepisów podatkowych i innych.
 • Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym to interesem jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego -w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do darczyńców) oraz zapewnienie sprawnego działania stron internetowych PAH.

Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania darowizny za pośrednictwem naszych stron czy zapisu na newsletter. Możesz zawsze zrezygnować z newslettera wysyłając nam taką informację emailem na adres: compliance@pah.org.pl lub klikając w link znajdujący się w treści newslettera.

W przypadku przekazywania nam darowizny przez portal Facebook.com, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przekazanie przez Ciebie darowizny tą drogą. W przypadku korzystania z konta na portalu pomagamy.pl, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia utworzenie lub prowadzenie konta.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli przekazałeś nam darowiznę (samodzielnie, poprzez PayU czy jako 1% podatku), jednak nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Ci przez nas korespondencji, Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń). Przez ten sam okres przetwarzamy dane podane nam podczas zakładania konta na pomagamy.pl.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Ci naszej korespondencji oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

Informacje o czasie przechowywania cookies znajdziesz zaś w końcowej części tej Polityki Prywatności.

Czy powierzamy i udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Przekazywanie darowizn na stronach: www.pah.org.pl, www.pajacyk.pl, www.pomagamy.pl możliwe jest dzięki współpracy z operatorem płatności, firmą PayU. Dzięki niej możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu przekazania darowizny za pośrednictwem tego operatora płatności, PAH przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU jest niezależnym administratorem danych osobowych.

W przygotowaniu korespondencji drukowanej pomaga nam firma Direct Channel z Katowic (Direct Channel Sp. z o.o., ul. Wandy 16 B, 40-322 Katowice).

W przygotowaniu korespondencji elektronicznej pomaga nam firma Sare z Rybnika (SARE SA, ul.  aciborska 35a, 44-200 Rybnik), a także Click Dimensions LLC  z siedzibą w USA (5901 Peachtree Dunwoody Road, NE, Suite B500, Atlanta, GA 30328). Click Dimensions przestrzega porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie przetwarzania danych osobowych, tzw. Privacy Shield.

Ponadto, dane osobowe Darczyńców przechowujemy w specjalnie dedykowanych i gwarantujących bezpieczeństwo systemach Microsoft Dynamics (Navision oraz CRM), które wdrażają i serwisują dla nas firmy ITBoom z Warszawy (ITBoom Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) oraz Acrebit z Warszawy (Acrebit ul. Stanisława Augusta 73/4, 03-846 Warszawa). Współpracujemy również z programistami. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje dane są chronione na każdym etapie ich przetwarzania.

W prowadzeniu platformy pomagamy.pl wspiera nas firma Aid Builder Social Fundraising z siedzibą w  Adelgade 12, 1st Floor, 1304 Copenhagen, Denmark. W przypadku współpracy z tym usługodawcą następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy i nie następuje wykorzystywanie Twoich danych osobowych do innych celów niż prowadzenie Twojego konta i obsługa Twojej działalności na platformie. Aid Builder ma dostęp do wszystkich danych na platformie pomagamy.pl, nie ma jednak dostępu do danych pozyskanych w związku z przekazaną przez Ciebie darowizną.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać także naszym doradcom prawnym i podatkowym.

Jakie są Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych?     

 • Prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.
 • Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.
 • Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania, na podstawie art. 17 RODO.

Jeżeli otrzymujesz od nas korespondencję elektroniczną za pomocą systemu Sare lub Click Dimensions, usunięcie Twojego adresu email z listy odbiorców nastąpi automatycznie za pomocą kliknięcia przez Ciebie linku znajdującego się w tej wiadomości.

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.
 • Prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Jeżeli otrzymujesz od nas korespondencję elektroniczną, możesz także cofnąć udzieloną nam zgodę na używanie Twojego numeru telefonu lub email w celu przesyłania Ci naszych materiałów i przetwarzania Twoich danych. W tym celu usunięcie danych nastąpi automatycznie za pomocą kliknięcia przez Ciebie linku znajdującego się w tej wiadomości. Musisz jednak pamiętać, że wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Twoich danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak ponieważ przekazałeś nam darowiznę, mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Twoje dane także po wycofaniu przez Ciebie zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa darowizny, a także ciążące na nas obowiązki prawne.

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami, za pomocą adresu compliance@pah.org.pl, dzwoniąc na numer 22 828 88 82 lub wysyłając korespondencję na adres: Polska Akcja Humanitarna, Aleja Solidarności 78A, 00-145 Warszawa.

Do kogo zgłaszać zastrzeżenia w zakresie ochrony danych?

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami za pomocą adresu email: compliance@pah.org.pl, numeru telefonu 22 828 88 82 lub adresu Polska Akcja Humanitarna, ul. Aleja Solidarności 78A, 00-145 Warszawa. Poza tym możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do naszego Inspektora Ochrony Danych, firmy Zontek i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 Warszawa (email: iod0001@zontekiwspolnicy.pl, tel. 22 406 82 92).

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer PAH i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony PAH.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje stron internetowych: www.pah.org.pl, www.pajacyk.pl, www.pomagamy.pl mogą przestać być dostępne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach naszego serwisu www.pah.org.pl, oraz strony: www.pajacyk.pl i www.pomagamy.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach naszego serwisu www.pah.org.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
 2. b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 3. c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niestety, ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.

Zakończenie

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki prywatności za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo serwis internetowy www.pah.org.pl oraz strony: www.pajacyk.pl i www.pomagamy.pl, w celu zapewnienia, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie dostarczają istotnych i odpowiednich informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Aktualizacja: 8 października 2019 roku.

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.