Ograniczanie ryzyka katastrof
Czym jest ograniczanie ryzyka katastrof? Co w tym zakresie robi PAH?
Na czym polega ograniczanie ryzyka katastrof?

Działania ograniczające ryzyko katastrof sprawiają, że społeczności stają się bardziej odporne na kryzysy, z którymi mogą mieć do czynienia. Obecnie często są one odpowiedzią na zdarzenia wynikające ze zmian klimatu, np. na coraz częstsze i dłuższe okresy suszy, z którymi zmagają się  mieszkańcy niektórych regionów świata oraz związane z nimi niedobory żywności. 

 

Ograniczanie ryzyka katastrof polega na określeniu zagrożeń, z którymi dana społeczność może się zetknąć i na opracowaniu takich działań, które pozwolą złagodzić ich skutki jeszcze zanim dojdzie do katastrofy. Tego rodzaju działania wzmacniają sprawczość społeczności oraz jej niezależność od pomocy humanitarnej. 

Co robi Polska Akcja Humanitarna?

Prowadzimy działania skierowane do społeczności lokalnej, które mają na celu zmniejszanie skutków zmian klimatu,  w tym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Wspieramy drobnych rolników, co przyczynia się do poprawy ich produkcji oraz do zwiększenia dochodów generowanych przez kooperatywy, w których są oni zrzeszeni.

 

Wprowadzamy nowe metody gromadzenia i oszczędzania wody, która jest niezbędna m.in. do uprawy żywności i hodowli zwierząt ale również do picia, gotowania i codziennej higieny. 

 

Prowadzimy także szkolenia dla lokalnych władz, dotyczące ograniczania skutków zmian klimatycznych i ryzyka występowania katastrof.

 

Aby ograniczać ryzyko występowania katastrof m.in.:

  • wspieramy drobnych rolników oraz funkcjonowanie kooperatyw rolniczych , aby zwiększać ich możliwości produkcji żywności. Dostarczamy nasiona, zapewniamy specjalne systemy nawadniające, prowadzimy szkolenia na temat wydajnych metod uprawy roślin i hodowli zwierząt, a także z biznesu i marketingu
  • zapewniamy dostęp do wody –  budujemy tamy piaskowe, studnie i systemy dystrybucji wody oraz infrastrukturę sanitarną w szkołach
  • zakładamy systemy hydroponiczne w szkołach 
  • szkolimy władze lokalne w zakresie ograniczania ryzyka katastrof
  • dostarczamy sadzonki drzew, aby ograniczyć postępujące wylesianie

Jak możesz pomóc?

Nowoczesne metody prowadzenia upraw, infrastruktura i szkolenia mogą zapobiec przyszłym katastrofom lub ograniczyć ich skutki. Twoje wsparcie pomaga społecznościom wzmocnić swoją odporność na kryzysy i skutki zmian klimatu. Razem możemy budować bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość! Wpłać na PAH:

Bezpośrednia wpłata:
Kontakt:
Powiedz nam, jak możemy działać jeszcze sprawniej. Nawiąż z nami współpracę. Zrealizujmy razem projekt!
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.