2022-2025 – Somalia
WODA / OGRANICZANIE RYZYKA KATASTROF
Czas trwania projektu:
1.08.2022 – 30.06.2025 r.
Lokalizacja:
dystrykty Adado, Abudwak, Hobyo, Galkayo i Dusamareb (stan Galmudug) oraz dystrykty Jowhar i Balcad w Środkowym Shabelle (stan Hirshabelle); Somalia
Liczba osób, które otrzymają pomoc:
142 000
Donator:
GFFO
Donator wspierający:
Arche Nova

W ramach tego projektu docieramy do dotkniętych suszą Somalijczyków, zapewniając im m.in. dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Dostarczamy potrzebującym wodę, oczyszczamy istniejące punkty poboru wody oraz budujemy nowe. Stawiamy także zbiorniki na wodę deszczową oraz budujemy i remontujemy infrastrukturę sanitarną w szkołach, szpitalach i innych ośrodkach zdrowia.

Przekazujemy również ludności dotkniętej katastrofą pomoc finansową, która umożliwia im zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, dając jednocześnie swobodę wyboru najpilniejszych wydatków.

 

Pomagamy lokalnym władzom i społecznościom zmniejszyć negatywny wpływ kataklizmów, takich jak susze czy powodzie, szkoląc komitety zajmujące się tą tematyką. W trakcie tych szkoleń wspólnie opracujemy mechanizmy wczesnego ostrzegania przed katastrofami i wczesnego reagowania.

 

Nasze działania uwzględniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom. Dążymy do rekultywacji terenów półpustynnych, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego społeczności żyjących w Środkowym Shabelle i Galmudug. Działania PAH wspierają również lokalną gospodarkę poprzez zapewnienie Somalijczykom możliwości pracy zarobkowej i pozyskiwanie materiałów budowlanych od lokalnych sprzedawców.

 

Projekt prowadzony jest w stanach Galmudug i Hirshabelle w południowo-środkowej Somalii, których mieszkańcy ucierpieli w wyniku suszy, inwazji szarańczy, epidemii COVID-19 oraz konfliktów związanych z ograniczonymi zasobami.

 

27 tys. osób wewnętrznie przemieszczonych i ponad 41 tys. mieszkańców wsi uzyska dostęp do bezpiecznej do spożycia wody pitnej poprzez transport wody oraz budowę i naprawę instalacji wodnych. Przeszkolimy także komitety zarządzające zasobami wodnymi. Ponadto osoby wewnętrznie przemieszczone i społeczności wiejskie oraz 4 szkoły i 2 szpitale uzyskają dostęp do lepszych warunków higienicznych i sanitarnych. Dodatkowo, łącznie ponad 74 tys. osób obejmą efekty wypracowania planów reagowania na katastrofy, dzięki czemu zwiększy się ich bezpieczeństwo.

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby działać

Wspieraj projekty takie jak ten. Kliknij w przycisk obok i przekaż darowiznę. Razem możemy więcej!

Bezpośrednia wpłata:
Donatorzy
Ten projekt finansowaliśmy z pomocą:
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.