AAA
AAA

Somaliawpłać

PAH W SOMALII

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

2022 – SOMALIA – WODA

Czas trwania projektu: 1.06 – 30.11.2022 r.
Lokalizacja: dystrykt Cadaado, region Galgaduud, Somalia
Donator: Somalia Humanitarian Fund (SHF) / OCHA

Projekt obejmuje zapewnienie dostępu do wody i sanitariatów dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu Galgaduud w Somalii. W ramach działań projektowych wspartych zostanie 940 rodzin na obszarach wiejskich, w szczególności osoby wewnętrznie przemieszczone.

Mieszkańcom mejscowości dotkniętych suszą woda zostanie dostarczona beczkowozami. W ramach projektu zostaną także m.in. wywiercone studnie i wybudowane latryny, pracownicy lokalni PAH przeprowadzą też szkolenia z higieny i dystrybucje pakietów higienicznych.

W efekcie tych działań pomoc uzyska ponad 36 800 osób, w tym osoby wewnętrznie przesiedlone, jak i… Czytaj dalej…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.