AAA
AAA

Pomoc w Jemeniewpłać

POMOC PAH W JEMENIE

W Jemenie już od 2014 roku trwa wyniszczający konflikt. W związku z tym ponad 21,6 mln osób, a więc ⅔ populacji kraju potrzebuje pomocy humanitarnej. Prowadzimy tam działania kierowane przede wszystkim do najsłabszych: dzieci, osób starszych i kobiet.

Sytuacja w Jemenie jest uważana za jedną z największych katastrof humanitarnych na świecie. Wieloletni konflikt, wywołana nim trudna sytuacja gospodarcza, zniszczona infrastruktura oraz katastrofy naturalne sprawiają, że mieszkańcy kraju mierzą się z wieloma problemami. Ponad 4,5 mln osób musiało opuścić swoje domy i zamieszkać w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Wsparcia wymagają przede wszystkim osoby, które zamieszkują trudno dostępne regiony oraz dzieci, a także osoby starsze oraz kobiety.

Jesteśmy na miejscu od 2019 roku. Do tej pory angażowaliśmy się przede wszystkim w działania związane z ochroną zdrowia, co stanowiło odpowiedź na duże problemy z dostępem do tego rodzaju usług. Dostarczaliśmy wodę, a także sprzęt, leki, opatrunki, zaopatrzenie oraz odczynniki laboratoryjne do szpitali i klinik. Zapewniliśmy także świadczenie finansowe dla lekarzy, pielęgniarek oraz położnych i szkoliliśmy lokalne położne.

Prowadziliśmy również działania, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób oraz zapewnienie dostępu do czystej wody, jak np. naprawa latryn, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych (w tym naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej w jednej z dzielnic miasta Aden) oraz kampanie edukacyjne.

Oprócz tego w ramach działań w sektorze edukacji prowadziliśmy wsparcie finansowe i materialne dla uczniów i nauczycieli, budowaliśmy klasy i zapewniliśmy ich wyposażenie oraz niezbędne materiały edukacyjne.

Realizowaliśmy także działania natychmiastowe, jak budowa ponad 300 schronień dla osób, które straciły domy w wyniku powodzi w 2022 roku. Obecnie koncentrujemy się głównie na koordynacji funkcjonowania obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych w rejonie Ma’rib.

2023 – JEMEN – ZDROWIE / SCHRONIENIE / ZARZĄDZANIE OBOZAMI

Czas trwania projektu: 1.06.2023 r. – 29.02.2024 r. 
Lokalizacja: dystrykty Ma’rib i Ma’rib Al-Wadi, muhafaza Ma’rib, Jemen
Donator: środki własne PAH 

W ramach kontynuacji zakończonego w 2023 r. projektu wielosektorowej pomocy w Marib PAH zapewnia pomoc w obszarach zdrowia, schronienia i zarządzania obozami (CCCM). Wsparcie kierowane jest zarówno do społeczności goszczącej oraz do mieszkańców obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych w Ma’rib (Al Arsh, Ereq Al Jalal, Al Akrameh i Almurraf)…czytaj dalej

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.