Dostęp do żywności
Na czym polegają wyzwania związane dostępem do żywności i jakie działania podejmuje w związku z nimi PAH?
DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom, uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Zobacz co robi PAH, aby zapewnić dostęp do żywności. 

Skąd się bierze problem braku żywności?

 1. Zmiany klimatu:
  Coraz dotkliwsze zjawiska pogodowe niszczą źródła utrzymania oraz obniżają jakość i wydajność produkcji żywności. W wielu regionach susze uniemożliwiają uprawę roślin i hodowlę zwierząt.
 2. Warunki społeczno-ekonomiczne:
  Osoby żyjące w ubóstwie często nie mogą sobie pozwolić na odpowiednie wyżywienie  siebie i swoich bliskich.
 3. Konflikty zbrojne:
  Działania wojenne niszczą infrastrukturę oraz przerywają łańcuchy dostaw i produkcji żywności. Zmuszają także ludzi do uciekania z miejsc, w których do tej pory mogli się wyżywić.
 4. Globalne nierówności:
  Na świecie produkuje się więcej żywności, niż jest potrzebne do wyżywienia wszystkich ludzi na naszej planecie. Jednak jedzenie nie trafia do wszystkich osób, które go potrzebują – nierzadko w wyniku decyzji politycznych. Dodatkowe nierówności istnieją w społecznościach na poziomie lokalnym: marginalizacja różnych grup ludzi dotyczy także dostępu do żywności.
 5. Katastrofy naturalne:
  Kataklizmy są coraz częstsze i dotkliwsze, co sprawia, że ich wpływ na dostęp do żywności staje się coraz silniejszy. Katastrofy naturalne niszczą także infrastrukturę i warunki produkcji żywności na wiele lat do przodu.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Wspieramy rozwój rolnictwa w krajach doświadczających skutków zmian klimatu. Zapewniamy tam dostęp do wody, dystrybuujemy narzędzia rolnicze oraz nasiona. Szkolimy z nowoczesnych metod uprawy roślin i budujemy ogrody z uprawami hydroponicznymi. 

 

Tam, gdzie produkty żywnościowe są trudne do zdobycia rozdajemy też paczki żywnościowe i udzielamy wsparcia finansowego na zakup żywności. W ramach naszych działań zapewniamy także dostęp do posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz w świetlicach.

 

Aby zapewnić dostęp do żywności m.in.:

 

 • dostarczamy paczki żywnościowe
 • zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
 • zapewniamy systemy nawadniające, szkolenia oraz wsparcie w zakresie uprawy roślin
 • zapewniamy posiłki w szkołach

Migracje klimatyczne: MILIARD ludzi będzie szukać nowego domu?

W 2050 roku nawet MILIARD ludzi na świece może mieszkać na terenach, które nie są przygotowane na konsekwencje katastrofy klimatycznej. Już teraz pomocy z tego powodu potrzebuje ponad 100 mln osob. Posłuchaj rozmowy Krzyśka Rzymana (Zielony Podcast) z Magdaleną Kuśką i Ludwiką Klejnowską (PAH), które opowiadają o wyzwaniach, z jakimi mieszą się mieszkańcy i mieszkanki Sudanu Południowego, Somalii czy Kenii.

Posłuchaj
Jak możesz pomóc?

Zmiany klimatu, konflikty zbrojne, ubóstwo – to tylko niektóre przyczyny braku żywności. Twoja pomoc wspiera rozwój rolnictwa, dystrybucję posiłków i paczek żywnościowych. Razem możemy zmniejszyć cierpienie i dać szansę na lepsze życie. Wpłać na PAH:

Bezpośrednia wpłata:
Nasze aktualne projekty dot. żywności
Kontakt:
Powiedz nam, jak możemy działać jeszcze sprawniej. Nawiąż z nami współpracę. Zrealizujmy razem projekt!
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.