AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, udzielamy wsparcia finansowego. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
  • Udzielamy grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych 

Dowiedz się więcej

2023 – MADAGASKAR – WODA, ŻYWNOŚĆ, OGRANICZANIE RYZYKA KATASTROF

Czas trwania projektu: 1.03 – 31.12.2023 r. 
Lokalizacja: gmina Andalatanosy (region Androy), Madagaskar 
Donator: środki własne PAH 
Partner: Africa Sand Dam Foundation (ASDF) 

W regionie Androy, który bardzo silnie doświadcza niskich opadów deszczu i nawracającej suszy, stawiana jest pierwsza tama piaskowa. Rozwiązanie to zapewni w porze suchej dostęp do wody zgromadzonej podczas pory deszczowej. Tamę budują sami mieszkańcy, a PAH i ASDF zapewniają wkład ekspercki oraz finansowanie projektu. 

Łączna liczba osób, które skorzystają z tamy to ok. 3000 osób…czytaj dalej

2022/2023 – MADAGASKAR – WODA, ŻYWNOŚĆ, OGRANICZANIE RYZYKA KATASTROF

Czas trwania projektu: 1.11.2022 – 15.08.2023 r.
Lokalizacja: 1. Antanimora Sud (region Androy); 2. Ankililoaka (region Atsimo-Andrefana), Madagaskar
Donator: środki własne PAH

W ramach projektu budujemy studnie dla społeczności makroregionu Grand Sud (regiony Androy i Atsimo-Andrefana) na Madagaskarze, który najmocniej odczuwa skutki suszy. Zapewniamy też nasiona i sadzonki oraz szkolimy z nowoczesnych technik rolniczych, a także finansujemy ciepłe posiłki dla uczniów w szkołach. Dodatkowo przekazujemy mieszkańcom piece solarne i energooszczędne.

Łącznie pomoc obejmie 20 000 osób…czytaj dalej

2023 – KENIA – WODA, PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU, ROZWÓJ ROLNICTWA

Czas trwania projektu: 1.06 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwo Makueni, Kenia.
Donator: środki własne PAH
Partner: Africa Sand Dam Foundation (ASDF), Vertical Gardens

W ramach projektu instalujemy systemy hydroponiczne, które umożliwiają bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska uprawy. Chcemy poprawić bezpieczeństwo żywnościowe dzieci uczęszczających do szkół, a także wzmocnić niezależność i odporność instytucji szkolnych na szoki cenowe oraz zapobiec opuszczaniu lekcji przez dzieci.

Ze wsparcia w ramach tego projektu skorzysta łącznie ponad 558 uczniów i nauczycieli (społeczności dwóch szkół), a także 365 członków kooperatyw rolniczych. Czytaj dalej…

2023/2024 – SOMALIA – ŻYWNOŚĆ, POMOC FINANSOWA

Czas trwania projektu: 1.04-31.12.2023
Lokalizacja: dystrykty Jowhar i Mahaday w regionie Środkowy Shabelle (stan Hirshabelle), Somalia.
Donator: World Food Programme (WFP)

W ramach tego projektu przez dziewięć miesięcy zapewniamy bezwarunkowe transfery pieniężne, aby zaspokoić potrzeby żywnościowe rodzin w dystryktach Jowhar i Mahaday. Większość wiosek na tym obszarze boryka się z poważnymi niedoborami żywności z powodu długotrwałych okresów suszy. Dlatego właśnie pomoc pieniężna oparta na bonach jest dla nich najbezpieczniejszą metodą otrzymywania wsparcia.

Łącznie 6137 gospodarstw domowych skorzysta z pomocy w ramach tego projektu…czytaj dalej

2023 – KENIA – WODA, PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU, ROZWÓJ ROLNICTWA

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwa Kitui, Makueni, Machakos, Kenia.
Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska pomoc)
Partner implementujący: Africa Sand Dam Foundation (ASDF)

W ramach tego projektu poprawiamy warunki nauczania w szkołach, a także pomagamy kooperatywom rolniczym szkół w hrabstwach Machakos, Makueni i Kitui rozwinąć swoje zdolności zarobkowe. Podejmujemy także działania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz prowadzimy szkolenia…czytaj dalej

2023 – KENIA – WODA, PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU, ROZWÓJ ROLNICTWA

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwa Kitui, Makueni, Machakos, Kenia
Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska pomoc)
Partner implementujący: Africa Sand Dam Foundation (ASDF)

Łącznie pomoc otrzymają 11 663 osoby.

W efekcie negatywnych skutków zmian klimatycznych w połączeniu z szybkim przyrostem populacji, mieszkańcy hrabstw Kitui, Makueni i Machakos w Kenii mierzą się z brakiem stałego dostępu do czystej wody, zachwianym bezpieczeństwem żywnościowym i degradacją środowiska.

W ramach tego projektu podnosimy jakość życia mieszkańców tych hrabstw poprzez zapewnienie dostępu do wody (niezbędnej nie tylko na potrzeby osobiste, ale także dla rozwoju rolnictwa), poprawę warunków nauczania w szkołach, a także szkolenia dotyczące przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i zapobiegania katastrofom.

PROGRAM CIĄGŁY – POLSKA – PAJACYK: POMOC ŻYWNOŚCIOWA / POMOC PSYCHOLOGICZNA

Lokalizacja: cała Polska 
Okres realizacji: realizacja stała
Donator: środki własne PAH, CARE USA, Plan International

Program wsparcia żywnościowego „Pajacyk” pomaga dzieciom i młodzieży w Polsce od 1998 roku. Obecnie rozszerzona pomoc, pozwala nam zapewniać ciepłe posiłki dzieciom z Ukrainy uczącym się w szkołach, w których działa Pajacyk, oraz uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w okresie wakacyjnym. W ramach nowej odsłony programu „Pajacyk – pomoc psychospołeczna” zapewniamy wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci, w tym dla dzieci w kryzysie uchodźczym, zwiększamy wiedzę nauczycieli, opiekunów i innych pracowników szkół na temat uchodźstwa, a także wspieramy rodziców i opiekunów…czytaj dalej

2022/2024 – POLSKA – POMOC NIEŻYWNOŚCIOWA/POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Czas trwania projektu: sierpień 2022 – kwiecień 2024 r. 
Lokalizacja: Białystok, Polska 
Donator: Środki własne PAH 

W kwietniu 2022 r. PAH uruchomiła centrum logistyczne w Białymstoku, aby zaopatrywać w artykuły odzieżowe, campingowe oraz żywność działaczy Grupy Granica, mieszkańców terenów przygranicznych oraz innych stowarzyszeń i organizacji działających na tym terenie i zaangażowanych w pomoc uchodźcom i migrantom 

Łącznie pomoc dotrze do ok. ponad 3000 osób…czytaj dalej

2022/2023 – POLSKA – ZDROWIE / DOSTĘP DO INFORMACJI / ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: kwiecień 2022 r. – grudzień 2023 r.
Lokalizacja: Kraków, Warszawa; Polska
Partner implementujący: Stowarzyszenie MUDITA
Donator: środki własne PAH, CARE USA, Plan International

Łączna liczba osób, którym dotychczas udzielono wsparcia wielosektorowego w dwóch punktach recepcyjnych, wynosi 1000.
Łączna liczba osób, które otrzymały innego rodzaju wsparcie, wynosi 800.
Łączna liczba osób, którym udzielono pomocy za pośrednictwem infolinii, wynosi 5800.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Mudita finansujemy działanie dwóch punktów pomocowych – punktu recepcyjnego w Krakowie oraz punktu dziennego w Warszawie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Uruchomiliśmy również tzw. wolontariat wytchnieniowy. Jest to wsparcie wolontariackie dla rodzin spoza punktu, w którym asystenci bądź asystentki umawiają się na spędzanie czasu z dzieckiem lub z osobą z niepełnosprawnością, dając w ten sposób pozostałym członkom rodziny czas na odpoczynek…czytaj dalej

2023 – UKRAINA – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 02.02 – 31.12.2023 r. 
Lokalizacja: obwody mikołajowski i zaporoski, Ukraina 
Donator: World Food Program 
Partnerzy implementujący: Posmishka UA; Love and Kindness 

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego osobom, które są zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu eskalacji konfliktu oraz osobom, które znalazły się w strefie konfliktu lub w jej pobliżu. 

Łącznie pomoc otrzyma około 633 348 osób…czytaj dalej

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.