Dostęp do opieki zdrowotnej
Na czym polegają wyzwania w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysu? Jakie działania podejmuje PAH?
OPIEKA ZDROWOTNA

Gdy dochodzi do kryzysu humanitarnego, zdrowie i życie ludzi jest szczególnie zagrożone. Brak bezpiecznego schronienia, czystej wody, pożywienia i dostępu do opieki zdrowotnej to sytuacja szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, osób starszych, przewlekle chorych. 

 

Kryzysy humanitarne często wiążą się też z dużą liczbą rannych, którzy wymagają szczególnej opieki. Dlatego tak ważne są działania, które mają na celu ochronę życia, zdrowia oraz łagodzenie cierpienia.

Co robi Polska Akcja Humanitarna?

Wspieramy funkcjonowanie szpitali, klinik i ośrodków medycznych w miejscach kryzysów humanitarnych. Dostarczamy do nich niezbędny sprzęt, leki oraz zaopatrzenie i wprowadzamy systemy zarządzania odpadami medycznymi. Szkolimy pracujące w nich zespoły i wypłacamy im wynagrodzenia. Prowadzimy także działania, które mają na celu ograniczania rozprzestrzeniania się chorób i zapewnienie dostępu do czystej wody, jak np. budowa i naprawa latryn i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

 

Aby zapewnić dostęp do ochrony zdrowia, m.in.:


– dostarczamy odpowiedni sprzęt oraz leki
– wspieramy pracowników ośrodków medycznych (prowadzimy szkolenia i wypłacamy im wynagrodzenia)
– wprowadzamy systemy zarządzania odpadami medycznymi
– prowadzimy działania, które ograniczają rozprzestrzenianie się chorób i zapewniają dostęp do czystej wody (remontujemy instalacje wodno-kanalizacyjne, budujemy latryny)
– prowadzimy kampanie edukacyjne

Jak możesz pomóc?

Twoja pomoc to niezbędne leki, sprzęt medyczny oraz szkolenia i wsparcie personelu medycznego. To pomoc dla pomoc dla osób chorych i cierpiących, w tym dzieci i osób starszych. Wpłać na PAH:

Bezpośrednia wpłata:
Kontakt:
Powiedz nam, jak możemy działać jeszcze sprawniej. Nawiąż z nami współpracę. Zrealizujmy razem projekt!
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.