AAA
AAA

Sudan Południowy WPŁAĆ

PAH W SUDANIE POŁUDNIOWYM

Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Niestety, w rzeczywistości kraj jest wciąż skonfliktowany. Sytuację utrudniają również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Sudanu Południowego migrują w inne części kraju lub poza jego granice w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, wody i żywności.

Sytuacja w kraju jest bardzo niestabilna, a potrzeby humanitarne rosną z roku na rok. W lutym 2017 roku ONZ ogłosiła pierwszą od 6 lat klęskę głodu. Trudne warunki wzmagają również ryzyko wybuchu epidemii chorób przenoszonych drogą wodną.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Sudanie Południowym działamy od 2006 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków higienicznych. Prowadzimy również szeroki zakres działań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby wewnętrznie przemieszczone, powracające do domów i lokalne społeczności wspieramy dystrybucjami przedmiotów pierwszej potrzeby i schronień.

Budujemy i remontujemy studnie, latryny i stacje mycia rąk. Dbamy o odpowiednie warunki sanitarne w szkołach. Edukujemy z zakresu dobrych praktyk higienicznych i rozdajemy pakiety z produktami niezbędnymi do zapewnienia sobie i swojej rodzinie odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego.

Nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie sprawdza jakość i dostępność wody wśród lokalnych społeczności, a także dba o skuteczną i szybką odpowiedź na wybuchy epidemii. Badamy potrzeby mieszkańców regionu i dostarczamy im odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby sami skutecznie mogli dbać o własne bezpieczeństwo higieniczne.

Aby wesprzeć społeczność w efektywnej produkcji żywności zapewniamy szkolenia. Dystrubuujemy nasiona, narzędzia rolnicze, sprzęt do nawadniania upraw. Współpracujemy ze społecznością – ogranizujemy pokazy i szkolenia, inicjujemy działanie Terenowych Szkółek Rolniczych.

Celem naszych działań jest zarówno odpowiadanie na nagłe potrzeby jak i zwiększanie odporności społeczności na przyszłe kryzysy.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Sudanie Południowym

Więcej o działaniach w Sudanie Południowym - grudzień 2017

Wczytaj
więcej
2017/2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 30.04.2018 Lokalizacja: wschód stanu Equatoria, Sudan Południowy Donor: German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Celem projektu jest ustabilizowanie sytuacji osób powracających, wewnętrznie przemieszczonych oraz lokalnej społeczności w stanie Equatoria poprzez wsparcie samodzielnej i efektywnej produkcji żywności. Prowadzimy szkolenia dla rolników, założyliśmy i wyposażyliśmy TerenoweSzkółki Rolnicze. Wyposażenie obejmuje nasiona, narzędzia, sprzęt do nawadniania i wesprze proces nauki. Dystrybuujemy również narzędzia oraz nasiona warzyw i zbóż. Nożne pompy wodne oraz system nawadniania kropelkowego zostanie zamontowany a 30 mechaników przeszkolonych. Szkolenie 30 lokalnych promotorów higieny sprawi, że wiedza z zakresu poprawnej higieny zostanie polepszona. W rezultacjie 13 500 osób zostanie objętych wsparcie.
2017/2018 – Sudan Południowy – Woda

Projekt realizowany w stanie Jonglei, inne lokalizacje w razie potrzeby, Sudan Południowy. Czas trwania projektu: 1.04.2017 - 01.04.2018. Projekt finansowany ze środków ECHO.  

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85000 osób.
2017/2018 – Sudan Południowy – Żywność

Czas trwania projektu: 01.11.2017 - 30.04.2018 Miejsce: region Koch w stanie Unity, Sudan Południowy Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W lutym 2017 roku w regionie Koch w stanie Unity ogłoszono klęskę głodu. W odpowiedzi na nagły kryzys rozpoczęliśmy projekt finansowany ze środków własnych organizacji, którego celem jest zwiększenie zdolności społeczności do efektywnej i skutecznej uprawy warzyw, owoców i zbóż. Celem projektu jest zapewnienie społeczności dostępu do pożywienia: ryb oraz warzyw, owoców i zbóż własnej produkcji. Zapewniamy nasiona, narzędzia, sprzęt do nawadniania jak nożne pompy wody. Dodatkowo działają nasze terenowe szkółki dla rolników, prowadzimy szeroki zakres szkoleń z zakresu uprawy roli. W efekcie pomoc otrzyma 5000 osób. 0 osób.
2017/2018 – Sudan Południowy – Schronienie/NFI

Odpowiedź na klęskę głodu w Sudanie Południowym. Projekt realizowany w regionie Koch w stanie Unity. Czas trwania projektu: 1.08.2017 - 30.04.2018. Projekt finansowany ze środków Common Humanitarian Fund (CHF).

W ramach projektu Polska Akcja Humanitarna prowadzi dystrybucję tymczasowych schronień i namiotów oraz innych produktów pierwszej potrzeby, by zapewnić bezpieczne schronienie i podstawowe wyposażenie przemieszczającej się wewnątrz kraju ludności. Dodatkowo prowadzimy warsztaty dotyczące prawidłowego i efektywnego wykorzystania dystrybuowanych przedmiotów. W efekcie pomoc otrzyma 38 tysięcy osób.