AAA
AAA

Sudan Południowy WPŁAĆ

PAH W SUDANIE POŁUDNIOWYM

Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Niestety, w rzeczywistości kraj jest wciąż skonfliktowany. Sytuację utrudniają również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Sudanu Południowego migrują w inne części kraju lub poza jego granice w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, wody i żywności.

Sytuacja w kraju jest bardzo niestabilna, a potrzeby humanitarne rosną z roku na rok. W lutym 2017 roku ONZ ogłosiła pierwszą od 6 lat klęskę głodu. Trudne warunki wzmagają również ryzyko wybuchu epidemii chorób przenoszonych drogą wodną.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Sudanie Południowym działamy od 2006 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków higienicznych. Prowadzimy również szeroki zakres działań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby wewnętrznie przemieszczone, powracające do domów i lokalne społeczności wspieramy dystrybucjami przedmiotów pierwszej potrzeby i schronień.

Budujemy i remontujemy studnie, latryny i stacje mycia rąk. Dbamy o odpowiednie warunki sanitarne w szkołach. Edukujemy z zakresu dobrych praktyk higienicznych i rozdajemy pakiety z produktami niezbędnymi do zapewnienia sobie i swojej rodzinie odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego.

Nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie sprawdza jakość i dostępność wody wśród lokalnych społeczności, a także dba o skuteczną i szybką odpowiedź na wybuchy epidemii. Badamy potrzeby mieszkańców regionu i dostarczamy im odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby sami skutecznie mogli dbać o własne bezpieczeństwo higieniczne.

Aby wesprzeć społeczność w efektywnej produkcji żywności, zapewniamy szkolenia. Dystrybuujemy nasiona, narzędzia rolnicze, sprzęt do nawadniania upraw. Współpracujemy ze społecznością-ogranizujemy pokazy i szkolenia, inicjujemy działanie Terenowych Szkółek Rolniczych.

Celem naszych działań jest zarówno odpowiadanie na nagłe potrzeby, jak i zwiększanie odporności społeczności na przyszłe kryzysy.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Sudanie Południowym

Więcej o działaniach w Sudanie Południowym - wrzesień 2018

Wczytaj
więcej
2019 – Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 01.03.2019 - 31.08.2019

Lokalizajca: stan Jonglei i południowy Bor, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Nasze działania skierowane są do osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających, oraz lokalnych społeczności dotkniętych konfliktem, klęskami żywiołowymi, wysokim wskaźnikiem niedożywienia, epidemiami chorób. W ramach projektu zajmujemy się naprawą ujęć wodnych, naprawą i odbudową toalet oraz miejsc do mycia rąk. Przeprowadzamy szkolenia dla mechaników pomp i promotorów higieny, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie kampanii promocji higieny.  Zapewniamy zestawy higieniczne, zestaw do higieny menstruacyjnej, mydło. Organizujemy społecznościowe akcje sprzątania przestrzeni publicznej, dystrybucję śmietników. Projekt szczególnie uwzględnia potrzeby osób najbardziej narażonych na skutki kryzysu - dzieci, kobiet, osoby starsze i niepełnosprawne. W efekcie pomoc otrzyma 10 000 osób.
2019 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.03.2019 - 31.08.2019

Lokalizacja: Wau, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Nasz projekt obejmuje pomocą lokalną społeczność i osoby wewnętrznie przemieszczone dotknięte konfliktami zbrojnymi, brakiem bezpieczeństwa, zmianami klimatu i wysiedleniami. Wspieramy terenowe szkółki rolnicze. Dostarczamy narzędzia, nasiona warzyw i zbóż oraz zapewniamy systemy irygacyjne, pozwalające na nawadnianie upraw. Celem działań jest zwiększenie produkcji żywności. Kolejnym krokiem do jego zrealizowania jest wsparcie gospodarstw utrzymujących się z rybołówstwa m.in po przez dystrybucję zestawów do połowu. Ponad to prowadzimy kampanie z zakresu promocji higieny i prawidłowego żywienia. W efekcie pomoc otrzyma 24 000 osób.
2018/2019 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 24.05.2018 – 24.05.2019

Lokalizacja: Bor, stan Jonglei, Sudan Południowy

Donator: UNICEF

Koordynujemy działania usprawniających klaster WASH, obejmujący dostęp do wody, higieny i sanitariatów. Celem jest poprawa efektywności i sprawności dostarczania tego rodzaju pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom stanu Jonglei. Zakres projektu obejmuje także promocję higieny m.in. przez celebrację dnia mycia rąk, dnia toalet czy dnia wody. Organizujemy także kwartalne warsztaty poświęcone raportowaniu i mechanizmom zarządzania ryzykiem katastrof (DRR). Uzyskana wiedza pozwala na odpowiednio wczesne opracowanie działań i zwiększenie odporności lokalnej społeczności na przyszłe kryzysy. Pomoc uzyska 225 000 osób.
2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 20.03.2018 - 19.09.2019

Lokalizacja: Stany Uror i Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (CHF)

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do czystej, bezpiecznej wody, odpowiednich warunków sanitarnych i poprawa sytuacji higienicznej osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających oraz lokalnej społeczności ze stanów Jonglei i Uror. Odnowionych zostanie 17 ujęć wodnych. Wybudujemy także nowe urządzenia sanitarne takie jak punkty do mycia rąk czy latryny w obozach, ośrodkach żywienia i szkołach. Działania wodne zostaną uzupełnione kampaniami promującymi higienę, szkoleniami dla promotorów higieny oraz dystrybucją pakietów higienicznych (mydło, wiadra, tabletki wodne, zestaw do higieny menstruacyjnej). Pomocą zostanie objęte 20 000 osób.
2019/2020 – Sudan Południowy – Woda/ Schronienie/ NFI

Czas trwania projektu: 1.04.2019 - 31.03.2020

Lokalizacja: wszystkie stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: ECHO

W ramach projektu przygotowujemy społeczności na przyszłe sytuacje kryzysowe, po przez skoordynowane i synergiczne wykorzystanie zasobów awaryjnych i logistycznych do reagowania na kryzysy humanitarne w całym kraju. Zapewniamy dostęp do wody, urządzeń sanitarnych oraz prowadzimy szkolenia z zakresu prawdłowej higieny. W wypadku nagłych kryzysów, udzielamy pomocy nieżywnościowej i zapewniamy dostęp do bezpiecznego schronienia. W efekcie pomoc otrzyma 65 000 osób.
2019- Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 15.05.2018 - 2019

Lokalizacja: Jonglei i inne stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu zapewniamy dostęp do czystej i bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym i lokalnym społecznościom. Odnawiamy i budujemy ujęcia wodne. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne, odpowiedzialne za opiekę, konserwację i naprawę infrastruktury wodnej. Zapewniamy dostęp do materiałów dydaktycznych oraz prowadzimy kursy z zakresu promocji higieny dla uczniów szkół podstawowych. W efekcie pomoc otrzyma 10 000 osób.
2019 – Sudan Południowy – Schronienie/NFI

Czas trwania projektu: 01.03.2019 - 31.08.2019

Lokalizacja: Południowy Bor, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

W celu zapewnienia bezpiecznego schronienia i podstawowego wyposażenia społecznościom dotkniętych kryzysem humanitarnym prowadzimy dystrybucję: schronień tymczasowych, namiotów, produktów pierwszej potrzeby lub voucherów na ich zakup. Dodatkowo prowadzimy warsztaty w zakresie budowania odporności na przyszłe kryzysy, w tym szkolenia na temat tkania mat do spania, produkcji oszczędnych pieców i wytwarzania brykietów w celu ograniczenia degradacji środowiska z powodu nadmiernego zużycia węgla drzewnego. W efekcie pomoc otrzyma 15 000 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.