AAA
AAA

Ukrainawpłać

PAH NA UKRAINIE

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach.

Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Brakuje im najbardziej podstawowych produktów (jedzenia, ciepłych ubrań). Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest ogromną traumą. Potrzebują wsparcia psychologicznego, a także możliwości nauki i rozwoju. W trudnej sytuacji są również ludzie starsi, którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby w tak wymagających warunkach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Na Ukrainie zapewniamy pomoc w  zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb. Jesteśmy na miejscu od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzimy stałą misję.

Nasze pierwsze działania były natychmiastową odpowiedzią na kryzys: pomagaliśmy w dostarczeniu opieki medycznej, dostarczaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, koce, śpiwory i inne produkty niezbędne do przetrwania.

Najważniejsze jest dla nas wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami możemy skutecznie do nich docierać.

Prowadzimy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy konsultacje – socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby dobrzeć również do osób w mniejszych miejscowościach konsultacje prowadzą również nasze grupy mobilne.

Prowadzimy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i innych niezbędnych produktów – najlepiej dopasowanych do własnych potrzeb.

Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej jak szkoły i szpitale remontujemy infrastrukturę wodno-sanitarną.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Ukrainie

Więcej o działaniach w Ukrainie - maj 2018

Wczytaj
więcej
2018 – UKRAINA – WODA

Czas trwania projektu:  19.03.2018 – 19.08.2018

Lokalizacja: Obwód ługański/ Zachodnia Ukraina

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu odnawiamy infrastrukturę sanitarną w 10 instytucjach skierowanych dla dzieci i osób starszych (szkoły, domy opieki). Prowadzimy dla nich również kampanie promujące skuteczne metody dbania o higienę. Kampanie obejmują dodatkowo szkolenia w tym zakresie dla nauczycieli i rodziców dzieci z 25 szkół. Zapewnimy również małe pakiety higieniczne. Łącznie 16 575 osób skorzysta z pomocy.
2018– Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Lokalizacja: wschodnia Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Pomagamy osobom wewnętrznie przemieszczonym i ludności lokalnej na wschodzie Ukrainy. W ramach funkcjonowania Centrów Informacyjno-Integracyjnych zapewniamy wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Pomoc jest realizowana również poprzez grupy mobilne. Najbardziej potrzebującym udzielamy wsparcia finansowego. Pomoc dotrze do 3000 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.