AAA
AAA

Ukrainawpłać

PAH NA UKRAINIE

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszeni są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach.

Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Brakuje im najbardziej podstawowych produktów (jedzenia, ciepłych ubrań). Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest ogromną traumą. Potrzebują wsparcia psychologicznego, a także możliwości nauki i rozwoju. W trudnej sytuacji są również ludzie starsi, którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby w tak wymagających warunkach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Na Ukrainie zapewniamy uciekającej ludności schronienie i szansę na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Jesteśmy na miejscu od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzimy stałą misję.

Nasze pierwsze działania były natychmiastową odpowiedzią na kryzys: pomagaliśmy w dostarczeniu opieki medycznej, dostarczaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, koce, śpiwory i inne produkty niezbędne do przetrwania.

Najważniejsze jest dla nas wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami możemy skutecznie do nich docierać.

Prowadzimy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy konsultacje – socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby dobrzeć również do osób w mniejszych miejscowościach konsultacje prowadzą również nasze grupy mobilne.

Prowadzimy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i innych niezbędnych produktów – najlepiej dopasowanych do własnych potrzeb. Dodatkowe fundusze są przeznaczane na pomoc w zakupie produktów umożliwiających przetrwanie zimy – odzieży, obuwia, koców, grzejników czy opału. Wspieramy również osoby, które chcą rozpocząć własny biznes – pieniądze pozwalają na rozkręcenie inicjatywy i zakup niezbędnego sprzętu.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Ukrainie

Więcej o działaniach w Ukrainie - grudzień 2017

Wczytaj
więcej
2017– Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.12.2018 Miejsce: wschodnia Ukraina Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Pomagamy osobom wewnętrznie przemieszczonym wewnątrz kraju oraz ludności lokalnej na wschodzie Ukrainy. W ramach funkcjonowania Centrów Informacyjno-Integracyjnych zapewniamy wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Pomoc jest realizowana również poprzez grupy mobilne. Najbardziej potrzebującym udzielamy wsparcia finansowego - 200 rodzin otrzyma comiesięczne vouchery na zakup żywności, odzieży, środków higienicznych. Dodatkowe wsparcie jest przewidziane na zakup odzieży zimowej. Osobom, które chcą rozpocząć własny biznes zapewniamy wsparcie finansowe i merytoryczne.