AAA
AAA

Ukrainawpłać

PAH NA UKRAINIE

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach.

Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Brakuje im najbardziej podstawowych produktów (jedzenia, ciepłych ubrań). Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest ogromną traumą. Potrzebują wsparcia psychologicznego, a także możliwości nauki i rozwoju. W trudnej sytuacji są również ludzie starsi, którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby w tak wymagających warunkach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Na Ukrainie zapewniamy pomoc w zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb. Jesteśmy na miejscu od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzimy stałą misję.

Nasze pierwsze działania były natychmiastową odpowiedzią na kryzys: pomagaliśmy w dostarczeniu opieki medycznej, dostarczaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, koce, śpiwory i inne produkty niezbędne do przetrwania.

Najważniejsze jest dla nas wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami możemy skutecznie do nich docierać.

Prowadzimy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy konsultacje-socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby dotrzeć do osób w mniejszych miejscowościach, konsultacje prowadzą również nasze grupy mobilne.

Prowadzimy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i innych niezbędnych produktów-najlepiej dopasowanych do własnych potrzeb.

Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej jak szkoły i szpitale remontujemy infrastrukturę wodno-sanitarną.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Ukrainie

Więcej o działaniach w Ukrainie - wrzesień 2018

Wczytaj
więcej
2018/2019 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2018-19.08.2019  

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest pomoc osobom, które zostały najbardziej poszkodowane w skutek konfliktu. Pomoc głównie kierowana jest do osób starszych, osamotnionych, po załamaniach nerwowych. Seniorzy w potrzebie otrzymują od nas wsparcie psychospołeczne. Będą mieli oni szansę uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych, gdzie będą mogli się spotkać, nawiązać kontakty towarzyskie, rozwinąć umiejętności i poczuć się częścią lokalnej wspólnoty. Osoby w największej potrzebie otrzymają wsparcie pieniężne w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. W ramach zapewnienia żywności, prowadzone będą szkolenia rolnicze uzupełnione o dystrybucję narzędzi i nasion. Dodatkowo zremontujemy urządzenia sanitarne w instytucjach publicznych takich jak szpitale, które również opiekują się starszymi ludźmi. Nasza pomoc dotrze do 5 442 osób.
2018/2019 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu:13.07.2018 – 12.07.2019

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: UNICEF

Nasze działania skierowane są do osób wewnętrznie przemieszczonych i ludności lokalnej, dotkniętych konfliktem. W ramach programu tworzymy zespoły mobilne, które zapewniają grupową i indywidualną opiekę psycho-socjalną m.in. dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Mobilne zespoły, nadzorowane przez ekspertów PAH, rekrutują także, lokalnych aktywistów, w celu utworzenia później przez nich grup inicjatyw społecznych. Aktywiści będą także wsparci szkoleniami z zakresu pisania wniosków o dofinansowania i zarządzania projektami. Po szkoleniach najlepsze wnioski zostaną wsparte dotacjami. Takie działania pozwolą na stworzenie bezpiecznych przestrzeni, w których lokalna społeczność, będzie mogła wspólnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, festiwalach, konkursach czy szkoleniach. Bezpośrednią pomoc otrzyma 1100 beneficjantów oraz lokalna społeczność uczestnicząca w wydarzeniach.
2019 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Lokalizacja: wschodnia Ukraina

Donator: Projekt realizowany z środków własnych organizacji

Pomagamy osobom wewnętrznie przemieszczonym i ludności lokalnej na wschodzie Ukrainy. W ramach funkcjonowania Centrów Informacyjno - Integracyjnych zapewniamy wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Ta sama pomoc jest realizowana poprzez grupy mobilne, docierające do osób mieszkających w najbardziej oddalonych lokalizacjach, które potrzebują tego samego rodzaju pomocy, ale nie mają środków na swobodne przemieszczanie się. Pomoc dotrze do 293 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.