AAA
AAA

Ukrainawpłać

PAH W UKRAINIE

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach.

Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Brakuje im najbardziej podstawowych produktów (jedzenia, ciepłych ubrań). Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest ogromną traumą. Potrzebują wsparcia psychologicznego, a także możliwości nauki i rozwoju. W trudnej sytuacji są również ludzie starsi, którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby w tak wymagających warunkach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Ukrainie zapewniamy pomoc w zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb. Jesteśmy na miejscu od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzimy stałą misję.

Nasze pierwsze działania były natychmiastową odpowiedzią na kryzys: pomagaliśmy w dostarczeniu opieki medycznej, dostarczaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, koce, śpiwory i inne produkty niezbędne do przetrwania.

Najważniejsze jest dla nas wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami możemy skutecznie do nich docierać.

Prowadzimy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy konsultacje-socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby dotrzeć do osób w mniejszych miejscowościach, konsultacje prowadzą również nasze grupy mobilne.

Prowadzimy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i innych niezbędnych produktów-najlepiej dopasowanych do własnych potrzeb.

Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej jak szkoły i szpitale remontujemy infrastrukturę wodno-sanitarną.

2020 – UKRAINA – EMERGENCY COVID-19

Czas trwania projektu:  15.06.2020 – 14.09.2020

Lokalizacja: Obwód Doniecki i Ługański, wschodnia Ukraina

Donator: OFDA

Projekt dotyczy odpowiedzi na pandemię COVID-19 i ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby oraz złagodzenia skutków wybuchu epidemii w Ukrainie.

2020 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.04.2020 -15.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki, Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Projekt ma na celu podniesienie jakości usług społecznych świadczonych na rzecz najbardziej wrażliwych grup ludności dotkniętej konfliktami zbrojnymi we wschodniej Ukrainie, poprzez wsparcie instytucji społecznych poprzez zakup potrzebnego sprzętu i towarów. Nasze działania obejmują zakup specjalistycznego wyposażenia dla instytucji społecznych we wschodniej Ukrainie.

2020/2021 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 15.06.2020 -15.01.2021

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: UNICEF

Projekt ma na celu zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom min lądowych – w szczególności dzieciom i ich rodzicom – oraz wzmocnienie zdolności lokalnych społeczności do opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

2020 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2019-19.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Te działania dodatkowo wspierane są przez: wszechstronną pomoc finansową (w formie gotówki) dla najbardziej potrzebujących beneficjentów, naprawę infrastruktury WASH w instytucjach społecznych i placówkach zdrowia, szkolenia z rolnictwa dla lokalnej społeczności i dystrybucję voucherów dla uczestników. Nasza pomoc dotrze do 7026 osób.

2019/2020 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 30.09.2020

Lokalizacja: Obwód doniecki, Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Partner lokalny: Child Smile

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do opieki społecznej i rozwijanie umiejętności personelu usług socjalnych i psychologicznych. We współpracy z lokalnymi władzami utworzymy cztery Społecznościowe Centra Usług Psychologicznych. Placówki te zagwarantują lepszy dostęp do usług społecznych osobom najbardziej potrzebującym i najbardziej dotkniętych skutkami konfliktu – dzieciom, młodzieży, rodzinom wielodzietnym, samotnym rodzicom.

W ramach projektu zorganizowane zostaną otwarte spotkania i wydarzenia dla lokalnych społeczności. W ramach tych spotkań przedstawiciele władz, instytucji opieki społecznej i lokalnych aktywistów będą mogli omawiać potrzeby społeczności, identyfikować aktualne problemy i wypracowywać rozwiązania na przyszłość.

W rezultacie pomoc trafi do 100 179 osób.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.