AAA
AAA

2023/2024 – UKRAINA – POMOC FINANSOWAPowrót

 

W ramach projektu PAH zapewnia comiesięczną pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców w 9 obwodach Ukrainy – osób w podeszłym wieku, w tym osób wewnętrznie przemieszczonych, o niskich dochodach (żyjących za mniej niż 3250 hrywien/miesiąc) czy zamieszkujących tereny objęte aktywnymi lub możliwymi działaniami zbrojnymi.

 

Projekt jest częścią dużego programu pomocowego World Food Programme (WFP), który ma na celu dotarcie z comiesięcznym wsparciem do grup najbardziej wrażliwych na skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wsparcie to ma postać pomocy finansowej lub w postaci voucherów, jak i paczek żywnościowych.

Pomoc uzyska ok. 140 000 osób.

Czas trwania projektu: 12.12.2023 – 31.12.2024 r.
Lokalizacja: obwody: dniepropietrowski, doniecki, zaporoski, ługański, mikołajowski, sumski, charkowski, chersoński i czernihowski; Ukraina
Donator: World Food Programme (WFP)

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.