AAA
AAA

Pomoc w Keniiwpłać

POMOC PAH W KENII

Rozwój gospodarczy i społeczny południowo-wschodniej części Kenii opiera się w dużym stopniu na rolnictwie. Jest ono jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców. To także obszar o klimacie suchym, który charakteryzuje się sezonowością opadów oraz dużą podatnością na zmiany klimatu, które negatywnie wpływają na stabilność całego sektora rolniczego. Rolnicy przy uprawach wykorzystują wodę opadową. Z powodu trudności, jakie niesie za sobą opracowanie skutecznego systemu nawadniającego, wykorzystującego taki rodzaj wody oraz stworzeniem odpowiednich warunków do jej przechowywania, straty zasobu sięgają nawet 70-80 procent.

Powyższe czynniki sprawiają, że ubóstwo, brak regularnego dostępu do czystej wody i zachwiane bezpieczeństwo żywieniowe stanowią codzienny problem.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Doświadczenie z zakresu pomocy humanitarnej w Somalii i Sudanie Południowym pozwoliło nam na rozszerzenie naszych działań o pomoc rozwojową w Kenii. W kwietniu 2018 zaczęliśmy działać w południowo-wschodniej części kraju w prowincjach Machakos, Makueni i Kitui. Tam program przyniósł bardzo dobre rezultaty dlatego zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszych działań o nowe prowincje i kooperatywy.

W celu zapewnienia kompleksowości działań, projekt odpowiada zarówno na kwestie dostępu do wody, promocji higieny, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu, jak i zwiększeniu przedsiębiorczości oraz produkcji rolnej.

Współpracując z lokalnymi specjalistami, wprowadzamy nowe metody zbierania i oszczędzania wody poprzez budowę zapór piaskowych, płytkich studni i zbiorników wodnych w szkołach. Takie rozwiązania pozwalają na lepsze wykorzystanie i przechowywanie zapasów wody.
Organizujemy szkolenia z zakresu zarządzania, prowadzenia i administracji projektów oraz uprawy roli dla lokalnych kooperatyw rolnych. Zrzeszają one najbardziej przedsiębiorczych rolników. Kooperatywy odpowiadają m.in. za prowadzenie lokalnych inwestycji związanych z gospodarką wodną oraz produkcją rolną. Ich członkowie stanowią wzór dla innych mieszkańców wsi, co przyczynia się do podniesienia jakości życia wszystkich mieszkańców wsi.

Dla lokalnych urzędników prowadzimy kursy z zakresu zmniejszania ryzyka katastrof (DRR). Uzyskana wiedza pozwala im na odpowiednio wczesne opracowanie działań, w tym wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz zwiększanie odporności lokalnej społeczności na przyszłe kryzysy.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2023 – KENIA – WODA, PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU, ROZWÓJ ROLNICTWA

Czas trwania projektu: 1.06 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwo Makueni, Kenia.
Donator: środki własne PAH
Partner: Africa Sand Dam Foundation (ASDF), Vertical Gardens

W ramach projektu instalujemy systemy hydroponiczne, które umożliwiają bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska uprawy. Chcemy poprawić bezpieczeństwo żywnościowe dzieci uczęszczających do szkół, a także wzmocnić niezależność i odporność instytucji szkolnych na szoki cenowe oraz zapobiec opuszczaniu lekcji przez dzieci.

Ze wsparcia w ramach tego projektu skorzysta łącznie ponad 558 uczniów i nauczycieli (społeczności dwóch szkół), a także 365 członków kooperatyw rolniczych. Czytaj dalej…

2023 – KENIA – WODA, PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU, ROZWÓJ ROLNICTWA

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwa Kitui, Makueni, Machakos, Kenia.
Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska pomoc)
Partner implementujący: Africa Sand Dam Foundation (ASDF)

W ramach tego projektu poprawiamy warunki nauczania w szkołach, a także pomagamy kooperatywom rolniczym szkół w hrabstwach Machakos, Makueni i Kitui rozwinąć swoje zdolności zarobkowe. Podejmujemy także działania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz prowadzimy szkolenia…czytaj dalej

2023 – KENIA – WODA, PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ZMIAN KLIMATU, ROZWÓJ ROLNICTWA

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2023 r.
Lokalizacja: hrabstwa Kitui, Makueni, Machakos, Kenia
Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska pomoc)
Partner implementujący: Africa Sand Dam Foundation (ASDF)

Łącznie pomoc otrzymają 11 663 osoby.

W efekcie negatywnych skutków zmian klimatycznych w połączeniu z szybkim przyrostem populacji, mieszkańcy hrabstw Kitui, Makueni i Machakos w Kenii mierzą się z brakiem stałego dostępu do czystej wody, zachwianym bezpieczeństwem żywnościowym i degradacją środowiska.

W ramach tego projektu podnosimy jakość życia mieszkańców tych hrabstw poprzez zapewnienie dostępu do wody (niezbędnej nie tylko na potrzeby osobiste, ale także dla rozwoju rolnictwa), poprawę warunków nauczania w szkołach, a także szkolenia dotyczące przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i zapobiegania katastrofom.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.