AAA
AAA

Keniawpłać

PAH W KENII

Rozwój gospodarczy i społeczny południowo-wschodniej części Kenii opiera się w dużym stopniu na rolnictwie. Jest ono jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców. To także obszar o klimacie suchym, który charakteryzuje się sezonowością opadów oraz dużą podatnością na zmiany klimatu, które negatywnie wpływają na stabilność całego sektora rolniczego. Rolnicy przy uprawach wykorzystują wodę opadową. Z powodu trudności, jakie niesie za sobą opracowanie skutecznego systemu nawadniającego, wykorzystującego taki rodzaj wody oraz stworzeniem odpowiednich warunków do jej przechowywania, straty zasobu sięgają nawet 70-80 procent.

Powyższe czynniki sprawiają, że ubóstwo, brak regularnego dostępu do czystej wody i zachwiane bezpieczeństwo żywieniowe stanowią codzienny problem.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Doświadczenie z zakresu pomocy humanitarnej w Somalii i Sudanie Południowym pozwoliło nam na rozszerzenie naszych działań o pomoc rozwojową w Kenii. W kwietniu 2018 zaczęliśmy działać w południowo-wschodniej części kraju w prowincjach Machakos, Makueni i Kitui. Tam program przyniósł bardzo dobre rezultaty dlatego zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszych działań o nowe prowincje i kooperatywy.

W celu zapewnienia kompleksowości działań, projekt odpowiada zarówno na kwestie dostępu do wody, promocji higieny, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu, jak i zwiększeniu przedsiębiorczości oraz produkcji rolnej.

Współpracując z lokalnymi specjalistami, wprowadzamy nowe metody zbierania i oszczędzania wody poprzez budowę zapór piaskowych, płytkich studni i zbiorników wodnych w szkołach. Takie rozwiązania pozwalają na lepsze wykorzystanie i przechowywanie zapasów wody.
Organizujemy szkolenia z zakresu zarządzania, prowadzenia i administracji projektów oraz uprawy roli dla lokalnych kooperatyw rolnych. Zrzeszają one najbardziej przedsiębiorczych rolników. Kooperatywy odpowiadają m.in. za prowadzenie lokalnych inwestycji związanych z gospodarką wodną oraz produkcją rolną. Ich członkowie stanowią wzór dla innych mieszkańców wsi, co przyczynia się do podniesienia jakości życia wszystkich mieszkańców wsi.

Dla lokalnych urzędników prowadzimy kursy z zakresu zmniejszania ryzyka katastrof (DRR). Uzyskana wiedza pozwala im na odpowiednio wczesne opracowanie działań, w tym wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz zwiększanie odporności lokalnej społeczności na przyszłe kryzysy.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2020- KENIA- POMOC ROZWOJOWA

Czas trwania projektu: 01.05.2020 -31.12.2020

Lokalizacja: Hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, Kenia

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Działania projektu mają na celu zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych, podniesienie świadomości na temat metod i technik ochrony źródła wody przed negatywnymi skutkami zmian atmosferycznych. Trzy szkoły wyposażone zostaną w system zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę. Ponadto organizujemy szkolenia z zakresu utrzymania prawidłowej higieny. W ramach projektu powstaną cztery tamy piaskowe, każda wyposażona w płytką studnię. Jedna ze społeczności zostanie wyposażona w system dystrybucji wody zasilany energią solarną, pozwalający na ogrodnictwo przydomowe.
Powyższe działania wpływają na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy lokalnych rolników. W efekcie pomoc uzyska: 3668 osób.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.