pl
AAA
pl
AAA

STUDIA PODYPLOMOWE POMOCY HUMANITARNEJpowrót

Marzysz o pracy w sektorze humanitarnym i nie wiesz od czego zacząć?
Skorzystaj z interdyscyplinarnej oferty studiów z zakresu pomocy humanitarnej przygotowanej we współpracy z PAH.

Uniwersytet Warszawski, członek elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Assistance (NOHA), we współpracy z PAH przygotował nową ofertę studiów podyplomowych z zakresu pomocy humanitarnej. Studium ma charakter interdyscyplinarny i jest organizowane przez Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest gruntowne wykształcenie teoretyczne i wyszkolenie w praktyczne przyszłych pracowników humanitarnych, którzy chcą realizować swoje kariery w polskich lub międzynarodowych strukturach pozarządowych lub rządowych.

Zajęcia
Program obejmuje 178 godzin zajęć realizowanych w dwóch semestrach, w systemie weekendowych zjazdów co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na sześć modułów. W module teoretycznym znalazły się: wstęp do pomocy humanitarnej, moduły geopolityczny oraz prawny, w tym prawa człowieka i międzynarodowe  prawo humanitarne, a także moduł ogólny, podczas którego słuchacze poznają etyczne aspekty niesienia pomocy humanitarnej, główne zasady bezpieczeństwa personelu humanitarnego i podstawowe wytyczne dotyczące współpracy z mediami podczas kryzysów i konfliktów. Osobny moduł tworzą sektory pomocy humanitarnej, pogrupowane wg klastrowej klasyfikacji UN OCHA.  Część praktyczną stanowi kurs z zarządzania projektami (Project Cycle Management). Umiejętność pisania, koordynowania i rozliczania projektów jest podstawowym wymogiem wobec pracowników humanitarnych i niezbędnym narzędziem w ich pracy. Dodatkową opcją dla słuchaczy jest kurs pierwszej pomocy.

Zajęcia są zaliczane na podstawie modułowych kolokwiów na ocenę. Ostateczna ocena jest średnią ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia zajęć jest również systematyczny udział w zajęciach.

Wykładowcy
Niewątpliwą zaletą studiów są ich wykładowcy. Moduły teoretyczne poprowadzą najlepsi polscy specjaliści w swoich dziedzinach, wykładowcy z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich między innymi prof. Ewa Leś, prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. Maria Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. Mirosława Czerny, prof. Zdzisław Galicki, prof. Roman Kuźniar, prof. Jacek Jagielski, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza i inni. Wiedzą praktyczną z uczestnikami studium podzielą się natomiast pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej, posiadający doświadczenie w pracy w terenie, jak również wiedzę ekspercką z pisania i zarządzania projektami.

Kandydaci
O przyjęciu na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów uniwersyteckich, jak i innych uczelni, posiadający dyplom licencjacki lub magisterski. Studia są skierowane do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.

Ukończenie studiów
Studenci, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie moduły otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy humanitarnej. Absolwenci rocznego studiów otrzymają dyplom wydany przez 3 instytuty-wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.
Koszt
Udział w programie wynosi 4000 PLN.

Szczegółowy program oraz więcej informacji na temat studium na stronie WPiA.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.