pl
AAA
pl
AAA

PRACOWNIK POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ W PAHpowrót

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym i jesteś zainteresowany ofertami pracy, jakie oferuje Polska Akcja Humanitarna, na pewno masz jeszcze kilka ważnych pytań. Odpowiedź na niektóre z nich na pewno znajdziesz w tym artykule.

1. Czym zajmuje się pracownik pomocy humanitarnej?
To zależy od stanowiska, na którym się pracuje oraz od specyfiki misji (czy pracujemy w warunkach wojennych czy nie). Ogólnie rzecz ujmując, pracownik humanitarny koordynuje działania na miejscu – dostarcza pomoc, ale także nadzoruje prowadzone projekty, wypełnia dokumenty, dba o terminową realizację projektów. Przykładowe działania w ramach pomocy humanitarnej to między innymi: zapewnienie dostępu do wody (dystrybucja wody, zapewnienie jej stałego źródła), zapewnienie dostępu do żywności (dystrybucja gotowych posiłków lub produktów niezbędnych do ich przygotowania), zapewnienie schronienia (dystrybucja namiotów, budowa tymczasowych schronień lub dystrybucja materiałów do ich budowy), dystrybucja nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby (czyli np. artykułów higienicznych, sprzętu do gotowania posiłków itp), opieka medyczna (udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, szczepienia, przywrócenie stałej opieki medycznej), zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych (budowa toalet, sieci kanalizacyjnych, promocja higieny).

2. Gdzie mogę wyjechać na misję?
Obecnie prowadzimy projekty w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, na Ukrainie i w Iraku.

3. Jakie projekty realizowane są w tych regionach?
Głównie realizujemy projekty wodno-sanitarne, żywnościowe i edukacyjne.

4. Jakie kwalifikacje powinienem/powinnam posiadać, aby móc wyjechać na misję?
Pracownik humanitarny to zawód wymagający określonych kwalifikacji. Idealnie jest jeśli Kandydat/ka posiada kierunkowe wykształcenie, to znaczy odbył/a studia z zakresu pomocy humanitarnej i/lub rozwojowej. Na pewno trzeba znać bardzo dobrze język angielski, to podstawa. Plusem jest także umiejętność komunikowania się w języku miejscowej ludności. Niezbędne jest doświadczenie w zarządzaniu projektami (znajomość PCM – Project Cycle Management) oraz ludźmi. Przydatne będzie również doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej, co ułatwia zrozumienie specyfiki trzeciego sektora, jak również doświadczenie zdobyte w środowisku międzykulturowym. Czasami zatrudniamy na misjach księgowych i specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, od których oczekujemy kompetencji z tych właśnie obszarów

5. Jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik misji?
Pracownicy zatrudnieni są w wyniku otwartego naboru do pracy na misji PAH na podstawie umowy na okres próbny (3 miesiące), a następnie na czas określony (11 miesięcy)Pracownicy otrzymują wynagrodzenie składające się z pensji zasadniczej oraz dodatków związanych z pracą na misjiDodatkowo, PAH pokrywa koszty zakwaterowania, ubezpieczenia pracownika oraz koszty niezbędnych badań i szczepień

6. Kto pokrywa koszty przejazdu?
PAH pokrywa w całości koszty związane z wyjazdem na misję: samolot do kraju docelowego, transport lokalny w kraju działania misji oraz noclegi tranzytowe. Pracownikowi należy się również urlop co 3-4 miesiące i możliwość zjazdu do Polski, którego koszty pokrywa PAH.

7. Czy mogę wyjechać na misję, jeśli mam problemy zdrowotne ?
Każda misja jest inna. Pracujemy często w bardzo trudnych warunkach bytowych.. Stan zdrowia osoby wyjeżdżającej na misję jest bardzo istotny. Każdy, kto chce wyjechać powinien liczyć się z zachorowaniem na choroby niespotykane w Polsce. O tym, czy stan zdrowia danej osoby pozwala na wyjazd, decyduje lekarz

8. Jakie badania/szczepienia należy przejść przed wyjazdem?
Wyjeżdżający na misję jest kierowany do Poradni Chorób Tropikalnych w celu odbycia obowiązkowych szczepień profilaktycznych oraz przechodzi szereg badań poświadczających zdolność osoby do wyjazdu. Przygotowanie medyczne dostosowanie jest do indywidualnych potrzeb każdego pracownika

9. Czy jestem ubezpieczony/a?
Tak, PAH pokrywa koszty ubezpieczenia wszystkich swoich pracowników na misjach zagranicznych.

10. Kiedy mogę pojechać na urlop?
Pracownicy misyjni mają prawo do 5 dodatkowych dni wolnych w roku, oprócz należnego im urlopu wypoczynkowego. Co 3-4 miesiące mogą też zjechać z misji do Polski (lubdo innego kraju na urlop). Koszty biletu pokrywa PAH.

11. Na jakie wsparcie może liczyć osoba wybierająca się na misję?
Nikt nie wyjeżdża na misję dzień po podpisaniu umowy. Każdy nowy pracownik przechodzi 2-3 tygodniowy okres wdrażający w Polsce.  Długość okresu uwarunkowana jest kwestiami formalnymi, takimi jak szczepienia i badania, ale także zależy od indywidualnych potrzeb pracownika. PAH zapewnia także wsparcie doświadczonych psychologów podczas pracy na misjach zagranicznych.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.