Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym i jesteś zainteresowany ofertami pracy, jakie oferuje Polska Akcja Humanitarna, na pewno masz jeszcze kilka ważnych pytań. Odpowiedź na niektóre z nich na pewno znajdziesz w tym artykule.

 

1. Czym zajmuje się pracownik pomocy humanitarnej?
To zależy od stanowiska, na którym się pracuje oraz od specyfiki miejsca, w którym działamy (czy pracujemy w warunkach wojennych czy nie). Ogólnie rzecz ujmując, pracownik humanitarny koordynuje działania na miejscu – dostarcza pomoc, ale także nadzoruje prowadzone projekty, wypełnia dokumenty, dba o terminową realizację projektów.

 

Przykładowe działania w ramach pomocy humanitarnej to między innymi: zapewnienie dostępu do wody (dystrybucja wody, zapewnienie jej stałego źródła), zapewnienie dostępu do żywności (dystrybucja gotowych posiłków lub produktów niezbędnych do ich przygotowania), zapewnienie schronienia (dystrybucja namiotów, budowa tymczasowych schronień lub dystrybucja materiałów do ich budowy), dystrybucja nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby (czyli np. artykułów higienicznych, sprzętu do gotowania posiłków itp.), opieka medyczna (udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, szczepienia, przywrócenie stałej opieki medycznej), zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych (budowa toalet, sieci kanalizacyjnych, promocja higieny).

 

2. Gdzie mogę wyjechać do pracy?
Obecnie prowadzimy projekty w Ukrainie, Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Madagaskarze, Jemenie, Kenii.

 

Stale prowadzimy również działania w Polsce.

 

3. Jakie projekty realizowane są w tych regionach?
Realizujemy głównie projekty wodno-sanitarne, żywnościowe i edukacyjne.

 

4. Jakie kwalifikacje powinienem/powinnam posiadać, aby móc pracować w biurze regionalnym?
Pracownik humanitarny to zawód wymagający określonych kwalifikacji. Idealnie jest jeśli Kandydat/ka posiada kierunkowe wykształcenie, to znaczy odbył/a studia z zakresu pomocy humanitarnej i/lub rozwojowej. Na pewno trzeba znać bardzo dobrze język angielski – to podstawa. Plusem jest także umiejętność komunikowania się w języku miejscowej ludności. Niezbędne jest doświadczenie w zarządzaniu projektami (znajomość PCM – Project Cycle Management) oraz ludźmi. Przydatne będzie również doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej, co ułatwia zrozumienie specyfiki trzeciego sektora, jak również doświadczenie zdobyte w środowisku międzykulturowym. Czasami zatrudniamy na misjach księgowych i specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, od których oczekujemy kompetencji z tych właśnie obszarów.

 

5. Jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik biura regionalnego?
Pracownicy zatrudnieni są w wyniku otwartego naboru do pracy w biurze regionalnym PAH na podstawie umowy na okres próbny (3 miesiące), a następnie na czas określony (11 miesięcy). Pracownicy otrzymują wynagrodzenie składające się z pensji zasadniczej oraz dodatków związanych z pracą za granicą. Dodatkowo, PAH pokrywa koszty zakwaterowania, ubezpieczenia pracownika oraz koszty niezbędnych badań i szczepień.

 

6. Kto pokrywa koszty przejazdu?
PAH pokrywa w całości koszty związane z wyjazdem: samolot do kraju docelowego, transport lokalny w kraju działania biura regionalnego oraz noclegi tranzytowe. Pracownikowi należy się również urlop co 3-4 miesiące i możliwość zjazdu do Polski, którego koszty pokrywa PAH.

 

7. Czy mogę wyjechać do pracy w biurze regionalnym, jeśli mam problemy zdrowotne ?
Każdy przypadek jest inny. Pracujemy często w bardzo trudnych warunkach bytowych. Stan zdrowia osoby wyjeżdżającej jest bardzo istotny. Każdy, kto chce wyjechać, powinien liczyć się z zachorowaniem na choroby niespotykane w Polsce. O tym, czy stan zdrowia danej osoby pozwala na wyjazd, decyduje lekarz.

 

8. Jakie badania/szczepienia należy przejść przed wyjazdem?
Osoba wyjeżdżająca jest kierowana do Poradni Chorób Tropikalnych w celu odbycia obowiązkowych szczepień profilaktycznych oraz przechodzi szereg badań poświadczających zdolność osoby do wyjazdu. Przygotowanie medyczne dostosowanie jest do indywidualnych potrzeb każdego pracownika.

 

9. Czy jestem ubezpieczony/a?
Tak, PAH pokrywa koszty ubezpieczenia wszystkich swoich pracowników wyjeżdżających do pracy w biurach regionalnych.

 

10. Kiedy mogę pojechać na urlop?
Pracownicy biur regionalnych mają prawo do 5 dodatkowych dni wolnych w roku, oprócz należnego im urlopu wypoczynkowego. Co 3-4 miesiące mogą też wrócić do Polski (lub do innego kraju na urlop). Koszty biletu pokrywa PAH.

 

11. Na jakie wsparcie może liczyć osoba wybierająca się na wyjazd zagraniczny?
Nikt nie udaje się na wizytę zagraniczną dzień po podpisaniu umowy. Każdy nowy pracownik przechodzi 2-3-tygodniowy okres wdrażający w Polsce. Długość okresu uwarunkowana jest kwestiami formalnymi, takimi jak szczepienia i badania, ale także zależy od indywidualnych potrzeb pracownika. PAH zapewnia także wsparcie doświadczonych psychologów podczas pracy za granicą.