Szkoła Humanitarna to roczny projekt z edukacji globalnej dla wszystkich typów szkół w Polsce. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności oraz uświadomienie im ich roli w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego świata.


Gazetka ścienna w gimnazjum w Pobiedziskach wykonana w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

Projekt realizowany jest w cyklu roku szkolnego – od września do czerwca. W jego ramach uczniowie i uczennice, tworzący Klub Szkoły Humanitarnej, przygotowują projekt z zakresu edukacji globalnej. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.