ONZ alarmuje – Przed wybuchem konfliktu Syria była krajem o średnim dochodzie, dziś ponad 80 procent Syryjczyków żyje w ubóstwie. Produkcja żywności spadła względem 2011 roku o 40 proc., co w połączeniu z wysokimi cenami i ponad 50-procentowym bezrobociem, powoduje, że zdobycie pożywienia jest bardzo trudne. Polska Akcja Humanitarna od ponad 3 lat pomaga mieszkańcom Syrii, m.in. dostarczając rodzinom paczki żywnościowe. Przekazuje także mąkę i drożdże lokalnym piekarniom.
Konflikt w Syrii trwa już od ponad pięciu lat. Według danych ONZ, pomocy humanitarnej potrzebuje aż 13,5 miliona mieszkańców kraju, z czego ponad 6,5 miliona nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia. Od początku trwania konfliktu zniszczonych zostało ponad 50 procent syryjskich piekarni, a w niektórych rejonach kraju ceny chleba wzrosły nawet o 1000 procent.
Długotrwały konflikt spowodował załamanie syryjskiej gospodarki. Wiele gospodarstw rolnych i hodowlanych zostało zniszczonych – zburzone są systemy nawadniania, magazyny i drogi dojazdowe, zniszczone maszyny i narzędzia. Od 2011 roku ceny pasz wzrosły 20-krotnie, podrożały także nasiona, usługi weterynaryjne i paliwo. Brakuje również rąk do pracy – działania zbrojne zmusiły już 10,5 miliona Syryjczyków do ucieczki z domów.
Ludzie jedzą coraz mniej i rzadziej, a coraz większą część ich diety stanowią produkty niskiej jakości. Prawie jedna trzecia syryjskich rodzin jest dziś zadłużona – pożyczane pieniądze przeznaczają przede wszystkim na zakup jedzenia, pożyczają od siebie także same produkty żywnościowe. Żeby mieć czym płacić za żywność, Syryjczycy wyprzedają dobytek, podejmują nielegalne zatrudnienie lub godzą się na pracę dzieci. Niektórzy - nie mając innego wyjścia - żebrzą lub przeszukują śmietniki, a w skrajnych wypadkach jedzą trawę lub chwasty.
W najgorszej sytuacji są mieszkańcy oblężonych terenów. W maju tego roku na takich terenach mieszkało prawie 600 tys. ludzi. Drugą grupą, którą również bardzo mocno dotyka problem niedoboru żywności, są osoby wewnętrznie przesiedlone – dziś to już połowa mieszkańców Syrii.
Polska Akcja Humanitarna regularnie dostarcza mieszkańcom obozów dla uchodźców wewnętrznych paczki żywnościowe zawierające miesięczny zapas pełnowartościowych produktów. Przekazuje także mąkę i drożdże do piekarni, które w zamian zobowiązują się do sprzedaży chleba po stałej, niskiej cenie. W 2015 roku – dzięki wsparciu darczyńców i grantom – PAH objęła pomocą żywnościową prawie 160 tysięcy mieszkańców Syrii.

Wojna w Syrii trwa już od 5 lat – Pomóż dziś!

•    Wpłać dowolną kwotę na konto – BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Syria”
•    Wpłać darowiznę online na stronie PAH – jako cel darowizny wybierz „SOS Syria”
•    Dołącz do Klubu PAH SOS i regularnie wspieraj działania PAH w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi – informacje na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej