W dniach 27.02 – 1.03.2014 w Morach pod Warszawą zorganizowaliśmy seminarium dla nauczycieli z 30 szkół biorących udział w projekcie „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”.


Fot: Weronika Mliczewska

Fot: Weronika Mliczewska

W trakcie seminarium nauczyciele dowiedzieli się jak włączać tematy edukacji globalnej w swoje lekcje przedmiotowe. Wzięli także udział w warsztacie „Jedzenie: prawo czy towar?” obrazującym współzależności globalne wpływające na dostęp do żywności w krajach Globalnego Południa. Uczestniczki i uczestnicy seminarium mieli również okazję ocenić swoje dotychczasowe działania w zakresie edukacji globalnej i zaplanować kolejne akcje szkolne propagujące wiedzę na tematy dostępu do żywności, edukacji i wody oraz na temat pomocy humanitarnej.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.